Verwijzingen die woensdagmiddag voor 13.00 uur binnen zijn (compleet met CD-rom), worden op dondermiddag besproken.

CD met relevant beeldmateriaal graag opsturen naar:

(Onderstaande tekst graag letterlijk overnemen)

Radboudumc- Secretariaat Heelkunde (route 618)
t.a.v. PACON bespreking Casemanagers 
(bij aankomst in postkamer graag bellen met seinnummer *2798)
Huispost 618
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

 
Duidelijke vraagstelling en medische geschiedenis zijn verplicht.
Indien uw vraagstelling een casusbespreking in de Tumorwerkgroep betreft, hoe wenst u dan terugkoppeling?
Bloedonderzoek en CT zijn verplicht. Voeg hieronder de verslagen toe.
Verslag bloedonderzoek.
Verslag CT.
Verslag MRCP.
Verslag PET/CT.
Verslag ERCP
Verslag Endo Echo.
Verslag PA.