Lopende onderzoeken Acute myeloïde leukemie: HOVON 150 AML

Over het onderzoek

Onderzoek naar een nieuwe behandeling bij patiënten met nog niet eerder behandelde acute myeloïde leukemie met de IDH1- of IDH2-mutatie. Onderzocht wordt of het toevoegen van een nieuw geneesmiddel aan de standaardbehandeling werkt en veilig is.

Voor wie?

  • Patiënten van 18 jaar of ouder met een nog niet eerder behandelde acute myeloïde leukemie met de IDH1- of IDH2-mutatie.
  • Patiënten dienen voldoende fit te zijn om een behandeling met intensieve chemotherapie te ondergaan.

Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan goed inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Wat houdt het onderzoek in?

Deelnemende patiënten krijgen de standaardbehandeling met intensieve chemotherapie, eventueel gevolgd door een stamceltransplantatie. Afhankelijk van de aanwezige mutatie wordt het middel ivosedenib (bij een IDH1-mutatie) of enasidenib (bij een IDH2-mutatie) of een placebo (bij zowel een IDH1- als IDH2-mutatie) aan de behandeling toegevoegd. Via loting wordt bepaald of de patiënt het nieuwe middel of een placebo krijgt. Patiënt en arts zijn niet op de hoogte van de uitslag van deze loting. De verschillende groepen worden met elkaar vergeleken.

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt en u eventueel doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Links

Download hier de patiënteninformatie van deze trial.

Informatie voor de verwijzer

Wetenschappelijke titel
A phase 3, multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled study of ivosidenib or enasidenib in combination with induction therapy and consolidation therapy followed by maintenance therapy in patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia or myelodysplastic syndrome with excess blasts-2, with an IDH1 or IDH2 mutation, respectively, eligible for intensive chemotherapy.

Contact
Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met het trialbureau Hematologie onder vermelding van interne code HEMAML45.


Hematologie afdeling

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. naar de afdeling
  • Medewerkers
  • Intranet