Lopende onderzoeken Acute myeloïde leukemie: HOVON 156 AML

Over het onderzoek

Onderzoek naar een nieuwe behandeling bij patiënten met nog niet eerder behandelde acute myeloïde leukemie met de FLT3 mutatie. Een geneesmiddel dat standaard wordt toegevoegd aan de chemotherapie wordt vergeleken met een nieuw geneesmiddel.

Voor wie?

  • Patiënten van 18 jaar of ouder met een nog niet eerder behandelde acute myeloïde leukemie met de FLT3 mutatie.
  • Patiënten dienen voldoende fit te zijn om een behandeling met intensieve chemotherapie te ondergaan.

Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan goed inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt. 

Wat houdt het onderzoek in?

Normaalgesproken krijgen patiënten de standaardbehandeling met intensieve chemotherapie en het FLT3 remmende geneesmiddel midostaurine, eventueel gevolgd door een stamceltransplantatie. Vervolgens krijgen patiënten nog een jaar midostaurine als onderhoudsbehandeling. Bij dit onderzoek krijgt de helft van de deelnemende patiënten midostaurine (standaardbehandeling). Bij de andere helft van de patiënten wordt midostaurine vervangen door het nieuwe FLT3 remmende geneesmiddel gilteritinib. Dit wordt via loting bepaald. Patiënt en arts zijn op de hoogte van de uitslag van de loting. De twee verschillende groepen worden met elkaar vergeleken. 

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt en u eventueel doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Links

Wetenschappelijke titel
A phase 3, multicenter, open-label, randomized, study of gilteritinib versus midostaurin in combination with induction and consolidation therapy followed by one-year maintenance in patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia (AML) or myelodysplastic syndrome with excess blasts-2 (MDS-EB2) with FLT3 mutations eligible for intensive chemotherapy.

Contact
Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met het trialbureau Hematologie onder vermelding van interne code HEMAML46. 


Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet