Lopende onderzoeken DETECT – Depressie: effectiviteit van rTMS en CGT

In de DETECT studie doen wij onderzoek naar het effect van magnetische hersenstimulatie (rTMS) op depressieve symptomen, in vergelijking met de gebruikelijke medicamenteuze behandeling met antidepressiva. We kijken naar het effect van de behandeling op:

 • depressieve symptomen
 • kwaliteit van leven

Ook vergelijken we de kosten van de 2 behandelingen. Zo willen we antwoord geven op de vraag welke behandeling het meest (kosten)effectief is. 

Over het onderzoek

Met dit onderzoek willen we nagaan wat de meerwaarde is van rTMS ten opzichte van de gebruikelijke behandeling voor volwassenen met een depressie bij wie medicatie niet goed werkt (therapieresistente depressie).

De meest gebruikelijke behandeling voor een therapieresistente depressie bestaat uit verandering van antidepressieve medicatie, eventueel in combinatie met cognitieve gedragstherapie (CGT). Omdat veel mensen ondanks deze behandeling depressieve klachten blijven houden, is er behoefte aan andere behandelopties. rTMS is een relatief nieuwe behandeling, die effectief is gebleken voor depressies, met name wanneer dit gecombineerd wordt met CGT, een gesprekstherapie voor depressie.
 
Wat is rTMS?
Bij repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) dienen we een reeks korte magnetische pulsen toe door uw schedel heen, gericht op bepaalde delen van uw hersenen. Magnetische golven kunnen de schedel zonder probleem of risico passeren. U merkt daar niets van. Deze golven kunnen de hersenen meer of minder actief maken en communicatie tussen bepaalde hersengebieden verbeteren. Wanneer iemand depressief is kan dat te maken hebben met een ontregeling in die delen van de hersenschors. Met rTMS kunnen we de activiteit daarvan mogelijk positief beïnvloeden.
 
De rTMS behandeling bestaat uit 25 sessies van 30 minuten verdeeld over 8 weken en minimaal 1 sessie cognitieve gedragstherapie per week. In de tabel kunt u zien hoe de rTMS sessies verdeeld zijn over de 8 weken. Tijdens de rTMS behandeling zit u in een comfortabele stoel en na de behandeling kunt u weer naar huis gaan.
 

Week Aantal rTMS sessies
Week 1 4 rTMS sessies
Week 2 4 rTMS sessies
Week 3 4 rTMS sessies
Week 4 3 rTMS sessies
Week 5 3 rTMS sessies
Week 6 3 rTMS sessies
Week 7 2 rTMS sessies
Week 8 2 rTMS sessies

Hoe kunt u zich aanmelden?

Wanneer u mee wilt doen aan het onderzoek, kan uw behandelend arts u aanmelden. Een onderzoeker neemt dan telefonisch contact met u op om het onderzoek met u te bespreken en om te kijken of u nog vragen heeft over het onderzoek. Wilt  u na dit gesprek nog steeds meedoen aan het onderzoek? Dan nodigen we u uit voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek stelt een psychiater of specialistisch verpleegkundige de ernst van uw klachten vast. Vervolgens neemt een onderzoeker een aantal vragenlijsten bij u af. Tenslotte vult u zelf online een aantal vragenlijsten in.
 
Alle deelnemers aan het onderzoek worden via een loting toegewezen aan ofwel de rTMS + CGT groep, of de groep die de gebruikelijke behandeling blijft ontvangen. Op deze manier kunnen we de 2 behandelingen goed met elkaar vergelijken. De kans om ingedeeld te worden in de rTMS behandelgroep of de medicatieswitch groep is ongeveer 50%.

 • Behoort u tot de rTMS groep? Dan kunt u direct starten met de rTMS behandeling.
 • Bent u ingeloot voor de gebruikelijke behandeling, dan ontvangt u een voorstel voor nieuwe medicatie en krijgt u cognitieve gedragstherapie. Na deze behandeling (na 8 weken) krijgt u alsnog de gelegenheid de rTMS behandeling te ondergaan.

Na de behandelfase van 8 weken maken we nog 4 afspraken met u om (live of telefonisch vragen te stellen. Ook vragen we u dan om online vragenlijsten in te vullen. Dit doen we 4, 6, 9 en 12 maanden na het afronden van de eerste behandelfase.

Zijn er extra kosten/is er een vergoeding als u meedoet aan dit onderzoek?

Er zijn geen extra kosten voor de behandeling als u besluit aan dit onderzoek mee te doen. De kosten van een reguliere behandeling zijn van toepassing. U wordt niet betaald voor uw deelname aan dit onderzoek.

Voor wie?

U kunt deelnemen aan dit onderzoek wanneer u een unipolaire depressieve stoornis heeft en 2 of meer keer onsuccesvol bent behandeld met antidepressiva. U kunt niet meedoen als u eerder behandeld bent met rTMS of electroconvulsietherapie (ECT).

Vragen?

 • Vragen over het onderzoek
  Iris Dalhuisen, onderzoeker en coördinator DETECT studie
  iris.dalhuisen@radboudumc.nl of (06) 50 09 83 82
 • Vragen over de aanmelding
  aanmeldcoördinator afdeling Psychiatrie
  (024) 818 71 60
 • Onafhankelijk advies over deelname aan het onderzoek
  onafhankelijk psychiater, Dr. Arnt Schellekens
  (024) 368 71 62
 • www.detectonderzoek.nl

Onderzoeksteam

Prof. dr. Indira Tendolkar – Projectleider
Dr. Philip van Eijndhoven – Hoofdonderzoeker
Iris Dalhuisen – Onderzoeker en coördinator

Informatie voor de verwijzers

Wetenschappelijke titel
rTMS in combinatie met CGT als volgende stap in non-responders op antidepressiva: een gerandomiseerde vergelijking met huidige stepped care behandelingen voor depressie (DETECT)

 • Medewerkers
 • Intranet