Lopende onderzoeken Natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD): tweede ogen studie

Voor wie?

Voor dit onderzoek zoeken we mannen en vrouwen ouder dan 55 jaar met aan één oog natte maculadegeneratie. Het tweede oog mag géén natte maculadegeneratie hebben en hier in het verleden ook niet voor behandeld zijn.

Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan goed inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Over het onderzoek

De bezoeken zullen een combinatie zijn van reguliere controles en aanvullende onderzoeken voor wetenschapsdoeleinden. Bij ieder bezoek zullen meerdere oogonderzoeken plaatsvinden, waarbij beide ogen uitgebreid onderzocht zullen worden. Deelnemers komen meerdere keren langs in een periode van 2 jaar. Indien er bij een van de bezoeken bijzonderheden worden geconstateerd, kan het zijn dat u vaker voor controle zult worden uitgenodigd. Deze extra bezoeken zijn dan onderdeel van de reguliere klinische zorg.

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt en u eventueel doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Informatie voor verwijzers

Wetenschappelijke titel
Multimodal analysis of second eye-progression in unilateral CNV related to Age-related Macular Degeneration

Contact
Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met trialcentrum.ohk@radboudumc.nl onder vermelding van interne code tweede oogstudie.

  • Medewerkers
  • Intranet