Lopende onderzoeken Ziekte van Crohn: POWER

Over het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om te zien of één extra intreveneuze dosis ustekinumab veilig en nuttig is om patiënten met een matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn te helpne opnieuw op ustekinumab te reageren voor de behandeling van hun ziekte.
Sommige patiënten reageren na verloop van tijd niet goed genoeg meer op een behandeling met onderhuidse toedieningen van ustekinumab. Gedacht wordt dat patiënten na één ustekinumab toediening via een infuus, wel weer op een behandeling met ustekinuab gaan reageren.

Voor wie?

Patiënten ouder dan 18 jaar, met de ziekte van Crohn.

Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek witl meedone, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt en u eventueel doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Informatie voor de verwijzer

Wetenschappelijke titel
A phase 3b, randomized, double-blind, multicenter study to evaluate the safety and efficacy of intravenouw re-induction therapy with ustekinumab in patients with moerately to severely active Crohn's disease.

Contact
Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met de research unit MDL onder vermelding van de titel van deze trial.
 

  • Medewerkers
  • Intranet