Lopende onderzoeken READ-trial

Doelgroep

Alle patiënten met angiodysplasieën (vaatafwijkingen) in hun maag-darmstelsel, welke door een videocapsule of een endoscopisch onderzoek zijn vastgesteld.

Wat houdt het onderzoek in?

Angiodysplasieën zijn afwijkende bloedvaatjes in het maag-darmstelsel die gemakkelijk bloeden en zo tot bloedingen van de darmen kunnen leiden. Als gevolg van dit bloedverlies kan bloedarmoede (anemie) ontstaan wat voor bleekheid, algehele malaise en vermoeidheid kan zorgen. Het doel van onderzoek naar dit ziektebeeld is om meer kennis te vergaren over het ontstaan van angiodysplasieën en daarnaast de behandelingsmogelijkheden voor de moeilijk te behandelen patiënten te verbeteren.
Het doel van dit specifieke onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het beloop van patiënten met angiodysplasieën en het vaststellen van risicofactoren op het krijgen van herhaaldelijke bloedingen uit deze vaatafwijkingen. Daarnaast willen we ook onderzoeken hoe effectief de huidige behandelingen zijn die worden gegeven.

Behandelgroep

Alle patiënten met angiodysplasieën in het maag-darmstelsel.

Deelname aan het onderzoek

  • U hoeft niets te doen en ondergaat standaard behandeling.
  • Een onderzoeker bekijkt uw medische gegevens en deze worden anoniem gebruikt voor dit onderzoek.
  • Mocht u in de categorie vallen met ernstige bloedingen uit de angiodysplasieën die niet goed te behandelen zijn, dan vragen wij u om een vragenlijst in te vullen (dit is een maar bij een kleine groep van de deelnemers).

Duur van het onderzoek

2 jaar.

Meer informatie

Startdatum: mei 2015
Trialstatus: Open voor deelname
Sponsor: geen
Principal Investigator Radboudumc: Prof. Dr. J.P.H. Drenth
Verwachte einddatum onderzoek: mei 2017
Verwachte datum resultaten: juli 2017

Wilt u meer informatie over het onderzoek? Of u aanmelden? Neem dan contact op met Karina Grooteman, arts-onderzoeker MDL: karina.grooteman@radboudumc.nl

  • Medewerkers
  • Intranet