2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009

2017


Prof. dr. M.M. (Maroeska) Rovers Evidence Based Surgery

Het is haar ambitie om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van effectieve, betaalbare en waardevolle chirurgische innovaties.

Lees meer

Prof. dr. M.M. (Maroeska) Rovers Evidence Based Surgery

Het is haar ambitie om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van effectieve, betaalbare en waardevolle chirurgische innovaties.
Met haar Vici-beurs gaat ze onderzoek doen naar betere methoden om chirurgische innovaties zo vroeg mogelijk te evalueren. De helft van de innovaties blijkt niets toe te voegen, wat in Europa leidt tot een verspilling van zorgkosten. Volgens Rovers moeten nieuwe medische hulpmiddelen al vanaf het allereerste idee beoordeeld kunnen worden op toegevoegde waarde voor de patiënten. Zij beoogt hiervoor methoden te ontwikkelen, testen en valideren.


 

2016


Dr. A.I. (Anneke) den Hollander Moleculaire oogheelkunde

Den Hollander doet onderzoek naar moleculaire oorzaken van veelvoorkomende oogziekten, waaronder leeftijdsgebonden maculadegeneratie.

Lees meer

Dr. A.I. (Anneke) den Hollander Moleculaire oogheelkunde

Den Hollander doet onderzoek naar moleculaire oorzaken van veelvoorkomende oogziekten, waaronder leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Met haar Vici-beurs wil Den Hollander voor verschillende subgroepen van patiënten een oog-op-een-chip ontwikkelen, waarmee de functies en opbouw van het oog nagebootst kunnen worden. Met dit model kunnen nieuwe behandelingen getest worden, waardoor patiënten in de toekomst een behandeling-op-maat kunnen krijgen.

Dr.ir. R.P. (Ronald) van Rij Experimentele Virologie

Van Rij doet onderzoek naar virussen die door muggen overgedragen worden, zoals het Dengue- en Zika-virus.

Lees meer

Dr.ir. R.P. (Ronald) van Rij Experimentele Virologie

Van Rij doet onderzoek naar virussen die door muggen overgedragen worden, zoals het Dengue- en Zika-virus. Zijn onderzoeksgroep bestudeert met name het moleculaire samenspel tussen virus, menselijke gastheer en mug.
Met zijn Vici-beurs gaat Van Rij de antivirale afweer van de mug bestuderen.

2014


Prof. dr. ir. J.A. (Joris) Veltman, Translational Genomics

Verstandelijke beperkingen door spontane mutaties.

Lees meer

Prof. dr. ir. J.A. (Joris) Veltman, Translational Genomics

In dit onderzoek bestuderen de onderzoekers de rol van spontane mutaties bij het ontstaan van zowel verstandelijke handicap als mannelijke onvruchtbaarheid. Hierbij wordt het totale erfelijke materiaal van kinderen en hun ouders bekeken. Daarnaast onderzoeken zij of het aantal mutaties toeneemt in kinderen van oudere vaders en/of door kunstmatige bevruchting.


Prof. dr. R. (Roshan) Cools Cognitieve neuropsychiatrie

Onze samenleving doet aan ‘mensverbetering’. We zien een toename in het gebruik van dopamine­‐verhogende middelen zoals Ritalin, ook door gezonde mensen. De gevolgen daarvan zijn onduidelijk. Dit project onderzoekt de baten en risico’s van dopamine voor hersenfuncties die van belang zijn voor optimale prestatie en creatief denken.

2013


Prof. dr. I.J.M. (Jolanda) de Vries Tumor Immunologie

Een zichtbaar effectief vaccin tegen kanker.

Lees meer

Prof. dr. I.J.M. (Jolanda) de Vries Tumor Immunologie

Dendritische celtherapie berust op de wetenschap dat dendritische cellen een centrale rol spelen in het tot stand komen van afweerreacties in het lichaam. Soms is deze therapie succesvol, maar lang niet altijd. Dit onderzoek gaat zichtbaar maken wat er in de patiënt met kanker gebeurt als de dendritische cellen zijn toegediend. De onderzoekers hopen zo te achterhalen waar het cellulaire vaccin aan moet voldoen en welke processen belangrijk zijn om een effectieve afweerreactie tegen kanker op te wekken. Hier vindt u meer informatie over deze onderzoekers.


Dr. R.M.P.M. (Rob) Baltussen Global Health Economics

Het stellen van prioriteiten in de gezondheidszorg wordt steeds belangrijker. De onderzoekers combineren theorieën en methoden uit de economie, ethiek en de besliskunde om deze beter te kunnen onderbouwen. Inzichten worden toegepast op het gebied van HIV in Zuid-Afrika.
 

2012Prof. dr. B. (Barbara) Franke Moleculaire Psychiatrie

Aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis (ADHD) komt heel vaak voor, maar hoe het ontstaat is nog vrijwel onbekend. De onderzoekers gaan op zoek naar de biologische oorzaken van ADHD door genetisch onderzoek in combinatie met MRI-scans van de hersenen en onderzoek bij fruitvliegjes.

Prof. dr. B. (Bram) van Ginneken Functionele Beeldanalyse

Longscreening: meer waar voor minder geld. Longkanker, de meest dodelijke kanker, kan in een vroeg stadium worden opgespoord met een CT-scan.

Lees meer

Prof. dr. B. (Bram) van Ginneken Functionele Beeldanalyse

Longscreening: meer waar voor minder geld. Longkanker, de meest dodelijke kanker, kan in een vroeg stadium worden opgespoord met een CT-scan. In dit project wordt computersoftware ontwikkeld om de scans automatisch te analyseren zodat de screening goedkoper en beter kan.


Prof. dr. J.G.J (Joost) Hoenderop Moleculaire nierfysiologie

Magnesium is cruciaal voor veel fysiologische processen in ons lichaam. De magnesiumbalans is verstoord bij ziekten als diabetes en vaak ook als gevolg van medicijngebruik. Met mijn onderzoek ga ik de moleculaire kracht van dit belangrijke mineraal ophelderen.


Dr. ir. R. (Ronald) Roepman Hoogleraar Moleculaire biologie van ciliopathieën

De meeste cellen in ons lichaam gebruiken een soort antennes voor het opvangen en overdragen van signalen. Verstoring hiervan leidt tot ernstige erfelijke ziektes. Dit onderzoek gaat ontrafelen hoe deze signaaloverdracht werkt en of verstoring voorkomen kan worden.

2011


Dr. Chris de Korte Medische Ultrageluidtechnieken

De Korte gaat echoapparatuur ontwerpen waarmee afwijkingen in hart en bloedvaten beter in beeld te brengen zijn.

Lees meer

Dr. Chris de Korte Medische Ultrageluidtechnieken

De Korte gaat echoapparatuur ontwerpen waarmee afwijkingen in hart en bloedvaten beter in beeld te brengen zijn. 'Bij de diagnose en controle van patiënten met hart- en vaatziekten wordt veel gebruik gemaakt van echografie, waarbij beelden ontstaan op basis van geluid. Met 3D-echografie is te zien wat er mis is met het hart en waar vaatvernauwingen zitten. Met ultrageluid is niet alleen vast te stellen dat het hart een verminderde pompfunctie heeft, maar ook het gebied in de hartspier dat daarvoor verantwoordelijk is te lokaliseren. En vervolgens is daar met een gerichte interventie iets aan doen

Dr. Frank van Kuppeveld Moleculair bioloog

Van Kuppeveld gaat onderzoek doen naar vermenigvuldiging van zogenaamde enterovirussen. Virussen dringen een cel binnen en nemen daar de infrastructuur en de stofwisseling over voor hun eigen vermenigvuldiging.

Lees meer

Dr. Frank van Kuppeveld Moleculair bioloog

Van Kuppeveld gaat onderzoek doen naar vermenigvuldiging van zogenaamde enterovirussen. Virussen dringen een cel binnen en nemen daar de infrastructuur en de stofwisseling over voor hun eigen vermenigvuldiging. Bepaalde virussen, zoals hepatitis C, dengue, SARS en enterovirussen, gaan verder: ze verbouwen delen van de cel tot eigen werkplaatsen waar hun virale genetisch materiaal wordt vermenigvuldigd. De onderzoeksgroep van Van Kuppeveld heeft onlangs enkele eiwitten gevonden die een belangrijke rol spelen in dit proces. In zijn Vici-onderzoek gaat hij met de modernste moleculaire, biochemische, virologische en microscopische technieken op zoek naar meer van dergelijke eiwitten.

2010


Prof. Peter Friedl Hoogleraar Microscopische Beeldvorming van de Cel

Waarom kankertherapieën soms falen is onbekend omdat we weinig weten over de manier waarop een kanker uitzaait. Friedl gaat (met behulp van microscopie) onderzoek doen naar de gevolgen van experimentele behandelingen op het gedrag van kankercellen.

Lees meer

Prof. Peter Friedl Hoogleraar Microscopische Beeldvorming van de Cel

Waarom kankertherapieën soms falen is onbekend omdat we weinig weten over de manier waarop een kanker uitzaait. Friedl gaat (met behulp van microscopie) onderzoek doen naar de gevolgen van experimentele behandelingen op het gedrag van kankercellen. Dit moet nieuwe aanknopingspunten opleveren voor effectieve behandelingen.

2009


Prof. dr. Hans Spelbrink hoogleraar moleculaire celbiologie

Spelbrink verhuist in de loop van dit jaar met zijn onderzoeksgroep naar het Nijmegen Centrum voor Mitochondriële Ziekten.

Lees meer

Prof. dr. Hans Spelbrink hoogleraar moleculaire celbiologie

Spelbrink verhuist in de loop van dit jaar met zijn onderzoeksgroep naar het Nijmegen Centrum voor Mitochondriële Ziekten. De Vici-premie gaat hij besteden aan onderzoek naar ‘ons andere genoom’. Dat is het DNA dat zich niet in de celkern, maar in de mitochondriën van de cel bevindt. Mitochondriën zijn de batterijen van de cel. De afgelopen jaren is de interesse in mitochondriën sterk gegroeid vanwege de betrokkenheid ervan bij een groot aantal verschillende ziekten en condities, zoals veroudering. Spelbrink richt zich op enkele van de vele nog onbeantwoorde fundamentele vragen, zoals vermenigvuldiging, herstel en erfelijkheid van dit mitochondrieel DNA in mensen.