2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2009

2018


Alireza Dolatshahi-Pirouz

Osteoporose is de meest voorkomende aandoening onder ouderen. Het doel van dit onderzoek is om een toolbox te ontwikkelen waarin eenvoudig duizenden verschillende therapieën kunnen worden getest met 1 enkel experiment. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hydrogelgebaseerde stamcel therapieën.

Frank van de Veerdonk

Een nieuwe grieppandemie is onvermijdelijk en zal leiden tot miljoenen doden door complicaties van de griep. Dit onderzoek zal inzicht geven waarom deze complicaties kunnen ontstaan en kan leiden tot nieuwe behandelopties die levens kan redden tijdens een ernstig griepseizoen.

Martin Dresler

REM-slaap is een paradoxale toestand. Terwijl we al dromend levendige simulaties van de werkelijkheid ervaren, is ons geheugen en denkvermogen sterk beperkt. De onderzoekers willen de neurobiologie van REM-slaap ontrafelen en erachter komen hoe droomervaringen ontstaan in de hersenen.

Tjitske Kleefstra

Voor patiënten met zeldzame aangeboren ontwikkelingsstoornissen is het steeds beter mogelijk een genetische diagnose te stellen en daarmee ook een betere individuele behandeling toe te passen. In dit project wordt daartoe een nieuwe strategie ontwikkeld en geïmplementeerd in de klinische praktijk.

Edo Richard

Richard gaat onderzoeken waardoor hoge bloeddruk het risico op dementie verhoogt en hoe persoonsgerichte behandeling dementie kan helpen voorkomen. Hij gebruikt hiervoor gegevens van tienduizenden mensen wereldwijd die decennia gevolgd zijn, en zal ook hun hersenen onderzoeken na overlijden.

2017


Christian Gilissen

Gilissen gaat genetische gegevens combineren met de resultaten van metingen aan de stofwisseling van patiënten, via een nieuw te ontwikkelen ‘functionele genomics aanpak’. Deze kennis zou een aangrijpingspunt voor een eerste behandeling kunnen zijn voor patiënten met genetische aandoeningen.

Hanneke den Ouden

Te lang nadenken leidt tot gemiste kansen. Onderzoekers zullen bekijken welke hersenmechanismen ervoor zorgen dat we in elke situatie de juiste manier van beslissen inzetten, dus impulsief of juist doordacht, en wat de gevolgen zijn als je hiertussen niet goed kan schakelen.

Sita Vermeulen

Bij een oppervlakkige blaastumor kan bij sommige patiënten immuuntherapie met het Bacillus Calmette-Guérin (BCG-) vaccin uitkomst bieden. Sita Vermeulen gaat zoeken naar genetische kenmerken van patiënt en tumor die de effectiviteit van de BCG-immuunreactie beïnvloeden.

Vivian Weerdesteyn

De acute balans- en loopproblemen na een beroerte herstellen meestal voor een deel, maar onduidelijk is nog welk mechanisme daarvoor verantwoordelijk is. Ook is onbekend óf en hoe dit herstel met gerichte training kan worden beïnvloed. Dit Vidi project hoopt dat op te helderen.

2016


Andre Marquand

Psychiatrische stoornissen, zoals ADHD en autisme, worden gekenmerkt door heterogeniteit wat een goede behandeling in de weg staat. Andre Marquand gaat een methode ontwikkelen om deze heterogeniteit beter te begrijpen. Dit leidt tot meer kennis over het ontstaan van stoornissen en tot behandelingen.

Michiel Schreuder

Geboren worden met 1 nier geeft problemen zoals hoge bloeddruk en zelfs nierfalen als volwassene. Die ene nier gaat als compensatie harder werken, wat slijtage geeft. Met proefdierstudies gaan de onderzoekers uitzoeken waarom die nier dat doet.

2015


Bart Smeets

Progressieve nierschade is een veel voorkomend probleem bij patiënten met een chronische nierziekte. Bart Smeets zal met zijn subsidie onderzoek gaan doen naar het belang van het signaaleiwit SDF-1 in het voorkomen en herstellen van schade aan het nierweefsel.

Geert van den Bogaart

Van den Bogaart wil het mechanisme ophelderen hoe ziekteverwekkers efficiënt gepresenteerd worden op bepaalde witte bloedcellen voor optimale activatie van het immuunsysteem. Die inzichten kunnen nieuwe behandelingen van ziektes zoals kanker mogelijk maken.

Jan-Mathijs Schoffelen

Onze hersenen bestaan uit een netwerk van met elkaar verbonden gebieden, die elk een eigen functie hebben. Jan-Mathijs Schoffelen wil weten hoe deze functionaliteit beïnvloed wordt door de communicatie tussen de hersengebieden.

Marcel van Gerven

Marcel van Gerven gaat technieken uit de kunstmatige intelligentie inzetten om interne representaties te lezen op basis van gemeten hersenactiviteit. Hij illustreert deze aanpak door reconstructies te maken van waargenomen en voorgestelde stimuli, op basis van MRI metingen.

Teun Bousema

Malaria verspreidt zich via muggen die geïnfecteerd raken met de parasiet nadat ze met malaria besmette personen hebben gebeten. Bousema probeert te achterhalen wanneer mensen voor het eerst besmettelijk zijn en welke strategieën de malariaparasiet gebruikt om zich te verspreiden.

2014


Jelle Goeman

Een ranglijst heeft altijd een winnaar en een verliezer, maar als de verschillen klein zijn speelt het toeval vaak een grote rol. Een betrouwbare ranglijst zou dus ook de mate van onzekerheid van de rangschikking moeten aangegeven. Goeman ontwikkelt methoden die de betrouwbaarheid in beeld brengen.

Rogier Mars

Mensen zijn een unieke sociale soort. Ons leven wordt gedomineerd door interacties met anderen, het denken over anderen en praten met anderen over anderen. Hoe zijn we zo sociaal geworden? Mars onderzoekt hoe mensen sociale informatie verwerken en welke hersengebieden daarvoor verantwoordelijk zijn.

Sander Leeuwenburgh

Calciumfosfaat-cement wordt veel toegepast als kunstmatig materiaal voor botvervanging. Calciumfosfaat-cement is echter bros en daardoor niet geschikt voor zware belasting. De onderzoekers gaan een nieuwe klasse van taai calciumfosfaat-keramiek ontwikkelen dat wel zwaarder belast kan worden.

Taco Kooij

De malariaparasiet bezit slechts één mitochondrium voor zijn energiehuishouding. Taco Kooij wil weten hoe die energiehuishouding precies werkt en een compleet model van het malariamitochondrium bouwen. Dit moet aangrijpingspunten opleveren voor nieuwe medicijnen.

2013


Christian Beckmann

In het brein communiceren verschillende gebieden met elkaar om taken uit te voeren. Beckmann zal methoden ontwikkelen om deze communicatie af te leiden uit hersenmetingen en de samenwerking te beschrijven en te relateren aan het gedrag van een persoon.

Christian Doeller

Herinneringen vormen de kern van onze persoonlijkheid. Echter, de organisatie van geheugen in de hersenen is grotendeels onbekend. In dit project test Doeller - met behulp van 'brain reading' technieken - de hypothese dat herinneringen niet geïsoleerd, maar in netwerken georganiseerd zijn.

Dirk Lefeber

In onze spieren zit een unieke suikerlaag, die cruciaal is voor een normale spierfunctie. Als deze versuikering niet goed gaat, leidt dit bij patiënten tot een ernstige spierdystrofie. Dit onderzoek gaat de moleculaire routes ontrafelen voor inbouw van suikers in de spier.

Hendrik Marks

Embryonale stamcellen kunnen zich ontwikkelen tot gespecialiseerde celtypes, maar ze kunnen ook blijven delen zonder te specialiseren. De onderzoekers gaan de celkern van muizenstamcellen integraal in kaart brengen om deze unieke eigenschappen te begrijpen.

Klaas Mulder

Uiterlijke kenmerken zoals onze lengte, maar ook onze gevoeligheid voor ziekten worden bepaald door samenwerkende erfelijke factoren. De onderzoekers bestuderen welke genen samenwerken tijdens het maandelijks vernieuwen van de opperhuid en wat er hierin mis gaat bij het ontstaan van ziekten.

Kristin Lemhöfer

Een vreemde taal leer je voor een groot deel niet in de klas, maar ‘in het wild'. Dit onderzoek gaat na wanneer dit natuurlijke taalleren wel en niet optreedt en wat de onderliggende neurocognitieve mechanismes zijn.

Leonie Kamminga

In een meercellig organisme hebben alle cellen een eigen functie en identiteit. Dit is noodzakelijk is voor het juist functioneren van het organisme. In deze studie wordt onderzocht hoe de identiteit van cellen wordt behouden.

Rinke Stienstra

Overgewicht veroorzaakt vaak een ontsteking in het vetweefsel. Deze ontsteking bevordert het ontstaan van suikerziekte bij mensen met overgewicht. De onderzoekers proberen te ontrafelen of een probleem in het opruimen van oude vetcellen de bron van deze ontsteking vormt.

2012


Annemiek van Spriel

Annemiek van Spriel doet onderzoek naar tetraspanines, eiwitten in het immuunsysteem. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de werking van tetraspanines. Dit zal bijdragen aan meer kennis in de werking van immuuncellen tijdens de afweer tegen infecties en kanker.

Frank Erik de Leeuw

Tijdens veroudering ontstaan beschadigingen aan kleine vaatjes in de hersenen; bij sommigen leiden die tot dementie en parkinsonisme, maar bij de meesten niet. Met behulp van MRI-technieken ontrafelen Frank Erik de Leeuw en zijn collega's bij wie, welke beschadiging leidt tot deze ziekten.

Richard Bartfai

Richard Bartfai onderzoekt de ontwikkeling van de menselijke malariaparasiet op moleculair niveau. Deze ontwikkeling, in het bloed van de besmette mens, wordt geregeld door de opeenvolgende expressie van eiwitten. Het onderzoek van Bartfai heeft tot doel om te ontdekken hoe dit in z'n werk gaat.

2010


Joost Martens

Joost Martens doet fundamenteel onderzoek naar de rol van DNA-bindende eiwitten bij het vormen van verschillende celtypen in bloed. Dit onderzoek zal meer inzicht geven in de normale bloedontwikkeling en in het ontstaan van leukemie.

Judith Homberg

Met haar Vidi-subsidie zoekt ze naar nieuwe inzichten in de (epigenetische) mechanismen die ten grondslag liggen aan de negatieve (depressie) en positieve (verbeterd leervermogen) gevolgen van interacties tussen genen en omgeving.

Sebastiaan Overeem

Sebastiaan Overeem onderzoekt het gunstige effect van power naps bij de ziekte van Parkinson. Na het slapen kunnen veel patiënten met deze ziekte een tijdje makkelijker bewegen. In het onderzoek wordt het mechanisme achter dit wonderlijke fenomeen bestudeerd.

2009


Andrea Evers

Beïnvloedt iemands verwachting over een geneeskundige behandeling het succes van deze behandeling? In dit project wordt de invloed van verwachtingen over het beloop van lichamelijke klachten, zoals pijn en jeuk, op het afweersysteem bestudeerd.

Anna Simon

Patiënten met de zeldzame ziekte HIDS lijden hun hele leven onder steeds terugkerende koortsaanvallen. De onderzoekers gaan de oorzaak van deze koortsaanvallen ontrafelen. Dit zal ook meer duidelijk maken over hoe koorts en ontsteking ontstaan bij andere ziekten.

Anouk Scheres

De neurocognitieve oorzaken van ADHD zijn nog grotendeels onbekend. Anouk Scheres onderzoekt met behulp van computertaken en hersen-imagingtechnieken in welke mate gevoeligheid voor beloning en zelfcontrole verband houden met ADHD-symptomen.

Christian Fiebach

Fiebach onderzoekt hoe werkgeheugen wordt beïnvloed door emotionele processen en welke neurale mechanismen er betrokken zijn bij emotionele invloeden op het werkgeheugen.

Jörgen Bruhn

Wakker zijn tijdens narcose is een nachtmerrie voor patiënten. Door gebruik van spierverslappers is vaak geen beweging mogelijk. Maar alleen de poging ertoe verandert de elektrische activiteit van de motorische cortex. De onderzoekers gebruiken dit om wakker zijn te herkennen en te voorkomen.

Katarina Wolf

Wolf zal via state-of-the-art imagingtechnieken onderzoeken waar en hoe proteases een invasie van kanker en metastase bevorderen en ze zal opnieuw bekijken hoe het remmen van proteases therapeutisch kan worden ingezet.

Reinout van Crevel

Aanleg voor TBC is afhankelijk van genetische eigenschappen van zowel de mens als de TBC-bacterie. Het samenspel tussen mens en TBC-bacterie wordt in dit project bekeken middels onderzoek van DNA en van de afweer bij honderden patiënten en bacteriën uit Indonesië.

Roland Kuiper

In sommige families komt darmkanker voor als gevolg van erfelijke fouten in of rondom genen. De genetisch onderzoekers gaan op zoek naar nieuwe oorzaken van erfelijke darmkanker volgens een recent ontdekt mechanisme waarmee genen het zwijgen kan worden opgelegd.