Nieuws en media Publicatie bedrijfsartsen Radboudumc in Medisch Contact
8 januari 2020

'Onze gezondheidszorg is niet ingericht om de toenemende groep chronisch zieken te ondersteunen bij optimaal behoud van arbeidsparticipatie. In het zorgdomein ontbreekt het aan aandacht voor arbeid en arbeidsgeneeskundige kennis', schrijven bedrijfsartsen en klinisch arbeidsgeneeskundigen van het Radboudumc Theo Senden,  Desiree Dona en Jacqueline Janssen in een publicatie in Medisch Contact.

De kloof en de schotten tussen de zorg en het domein van arbeid en bedrijf­s­gezondheidszorg belemmeren het goed functioneren van de arbocuratieve zorgketen. In het Radboudumc zijn hieruit lessen getrokken, die geleid hebben tot het project Zorg voor Arbeid. Doel? Door middel van gezond en passend werk herstel en kwaliteit van leven te bevorderen. Hiermee is het Radboudumc landelijk voorbeeld en koploper op het gebied van integrale arbocuratieve netwerkzorg.