Nieuws en media Nieuws Vivian Weerdesteyn benoemd tot hoogleraar
1 maart 2021

Met ingang van 1 maart 2021 is Vivian Weerdesteyn benoemd tot hoogleraar Bewegingssturing en Revalidatie aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op het achterhalen van de mechanismen die leiden tot mobiliteitsproblemen. Deze kennis wordt vertaald naar innovatieve diagnostiek en behandeling.

Blijven bewegen is goed voor de gezondheid, maar dit is voor veel mensen met fysieke beperkingen niet vanzelfsprekend. Met haar onderzoek probeert bewegingswetenschapper Vivian Weerdesteyn mensen veilig en zelfstandig mobiel te houden, ondanks ziekte of veroudering. Haar focus ligt op beroerte, de ziekte van Parkinson en zeldzame erfelijke bewegingsstoornissen. In haar werk en haar onderzoek richt ze zich op zowel de tweede lijn, als op het toepasbaar maken van succesvolle concepten binnen de eerste lijn en de thuissituatie.

Het werk van haar onderzoeksgroep onderscheidt zich door het sterk translationele karakter. In haar onderzoek probeert ze de pathofysiologische mechanismen te ontrafelen die aan de basis liggen van een verstoorde balans bij mensen met neurologische aandoeningen. Deze kennis wil ze gebruiken voor innovaties in diagnostiek en het ontwikkelen en evalueren van nieuwe interventies om problemen door deze aandoeningen te verbeteren en vallen te voorkómen. Deze kennis wordt verspreid middels (inter)nationale scholing van professionals. In 2017 ontving zij een Vidi-subsidie om de neurologische mechanismen te bestuderen die compenseren in het geval van defecte balans- en loopcontrole.

Vallen Verleden Tijd programma

Vivian Weedesteyn (1975, ’s-Hertogenbosch) studeerde Fysiotherapie en Biomedische Wetenschappen. Haar proefschrift ‘From the mechanisms of obstacle avoidance towards the prevention of falls’ beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van het Vallen Verleden Tijd programma. Dit bewezen effectieve valpreventieprogramma heeft de hoogste erkenning ontvangen van het RIVM Centrum Gezond Leven en is landelijk geïmplementeerd. Sinds 2005 is ze werkzaam op de afdeling Revalidatie van het Radboudumc, waar ze sinds 2008 de leiding heeft over de bewegingslaboratoria. Daarnaast is ze als senior onderzoeker verbonden aan de Sint-Maartenskliniek.

Meer nieuws


TropIQ zoekt met AI nieuwe mugwerende middelen

21 september 2021

TropIQ Health Sciences, een spin-off van het Radboudumc, ontvangt 1,3 miljoen dollar van de Bill and Melinda Gates Foundation om nieuwe mugwerende middelen op te sporen.

lees meer

Start-up Patholyt ontwikkelt AI-innovaties voor de patholoog

21 september 2021

Patholyt wil de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de pathologie versnellen en de kansen van kankerpatiënten wereldwijd verbeteren. Patholyt is een spin-off van het Radboudumc, koploper in het onderzoek naar AI binnen de pathologie

lees meer

MI-robot: tumoren in beeld Podcast 8 in de serie ‘AI for Life’

21 september 2021

In deze podcastaflevering van AI for Life staat de MI-robot centraal. Radboudumc, Soteria Medical en Tesla Dynamic Coils werken aan een robot die gerichter biopten kan nemen.

lees meer

Groot AI-project ontvangt ruim 95 miljoen voor tien jaar publiek-privaat onderzoek Radboudumc met medische AI belangrijke kartrekker in het project

20 september 2021

Het Radboudumc neemt deel aan het ROBUST-consortium, dat bestaat uit 17 AI-labs waarvan er 8 zijn gericht op de gezondheidszorg. Het Radboudumc leidt 5 van deze 8 labs.

lees meer

Behandeling van meest voorkomende huidkanker kan soms wachten

20 september 2021

Niet behandelen maar wel in de gaten houden is ook een optie

lees meer