3 juni 2016

Met de nieuwe Digital Research Environment van het Radboudumc kunnen onderzoekers online onderzoeksgegevens opslaan en importeren. Ook kunnen zij analyses uitvoeren op deze gegevens. Door deze gecentraliseerde gegevensopslag zijn de gegevens beter herbruikbaar en is onderzoek eenvoudig op te schalen. Ook faciliteert het systeem een veilige datadeling en samenwerking in onderzoeksgroepen, zowel binnen als buiten het instituut.

Projectleider Ariaan Siezen: "de hoge mate van kwaliteitscontrole binnen de Digital Research Environment maakt databewerking transparant. Er kan geen data meer kwijtraken en data is beschikbaar voor hergebruik.”

Internationale samenwerking

De inrichting van een Digital Research Enviroment sluit aan bij toenemende omvang van onderzoeksprojecten en internationale samenwerking. Lokale opslag van onderzoeksgegevens en grote variatie in het gebruik van ondersteunende software maakt het vaak lastig om onderzoeksgegevens op een gestandaardiseerde manier onderling te delen. Internationaal is het gebruik van online gegevensopslag van onderzoeksdata daarom in opkomst.

Mathias Prokop, afdelingshoofd van de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het Radboudumc: β€œDe DRE is een essentieel stap naar research of the future: betere structuur, documentatie, hergebruik van data en samenwerking leiden tot versnelling van onderzoek en verhoging van output en kwaliteit.”

Partners

Voor de ontwikkeling van de Digital Research Environment werkt het Radboudumc samen met ICT dienstverlender Vancis, platformserviceproviders Aridhia en MGRID en de IT kennisinstellingen Portavita, Xomnia en Care IQ.

Op 1 juni ondertekenden het Radboudumc en Vancis de overeenkomst tot samenwerking in de ontwikkeling van Digital Research Environment.

  • Snel naar