23 april 2018

GreyMap is een innovatieve onderwijsapp waarmee studenten hersenanatomie leren aan de hand van 3D-hologrammen. Om deze app verder te ontwikkelen hebben de bedenkers, promovendi Dylan Henssen en Guido de Jong van het Radboudumc, samen met docent Sharon Kolk van de Radboud Universiteit een Comenius-grant van 50.000 euro ontvangen.

Kennis van de anatomie en ontwikkeling van de hersenen is voor studenten van groot belang. Met de onderwijsapp GreyMap leren zij de structuren van de hersenen aan de hand van hologrammen. Deze virtuele 3D-hersenen worden in de ruimte geplaatst naast echte hersenpreparaten. De app maakt gebruik van augmented reality: de iPad wordt op een papiertje met een hersensymbooltje gericht; vervolgens zie je op het tabletscherm een virtueel hersenmodel.

‘Zo kan een student het 3D-hersenmodel naast een echte hersenpreparaat bekijken’, zegt Dylan Henssen, promovendus op het gebied van neuroanatomie. ‘Je ziet in het 3D-model met kleuren de verschillende hersengebieden, die je vervolgens in de echte hersenen kunt terug vinden.’

 
  • Snel naar