Nieuws Radboudumc staat stil bij lichaamsdonoren
2 november 2021

Het Radboudumc ontvangt jaarlijks ongeveer honderd lichamen van mensen die hun lichaam na overlijden ter beschikking stellen aan de medische wetenschap en onderwijs. Vandaag herdenken wij deze lichaamsdonoren en staan wij stil bij hen en hun nabestaanden.

Mensen die hun lichaam na overlijden ter beschikking stellen aan wetenschap en onderwijs leveren een belangrijke bijdrage aan de vooruitgang van de medische kennis. Lichaamsdonoren geven studenten de mogelijkheid om de anatomie van het menselijk lichaam te bestuderen en chirurgen de kans om operatietechnieken te oefenen. Voor umc’s, waar artsen, verpleegkundigen, onderzoekers worden opgeleid, zijn deze lichaamsdonoren dus cruciaal. Hoewel er veel nieuwe methoden en technieken zijn om in het lichaam te kijken en het lichaam af te beelden, blijft het lichaam de basis om nieuwe kennis op te doen en technieken te ontwikkelen waarmee de zorg voor patiĆ«nten beter en veiliger wordt.

In Nederland staan zo’n 16.000 mensen als lichaamsdonor geregistreerd. Jaarlijks doneren ongeveer 650 mensen hun lichaam aan de verschillende anatomische instituten. Aan het donorschap zijn verschillende voorwaarden verbonden. Zo dient een lichaam binnen 24 uur in het Anatomisch instituut te zijn. Dit maakt het afscheid voor familie en andere naasten vaak erg zwaar. Er is geen begrafenis of crematie van hun overleden dierbare. Om hen te gedenken, en onze dankbaarheid richting lichaamsdonoren en hun nabestaanden uit te spreken, organiseert het Radboudumc elk jaar een herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden. Vanwege de coronamaatregelen is het ook nu niet mogelijk dit fysiek te laten plaatsvinden, dus maakten we een video. Een korte versie hiervan is hier te zien.  

Marc Vorstenbosch is Universitair Hoofddocent Anatomie en is, samen met Denise Doomernik, verantwoordelijk voor het lichaamsdonatieprogramma van het Radboudumc. Hij werkt al twintig jaar met het menselijk lichaam, en hoewel het went, wordt dat nooit vanzelfsprekend. “Het blijft een bijzondere gift als mensen hun lichaam ter beschikking willen stellen aan onderwijs en onderzoek. Ik wil alle donoren danken. En ik wil de nabestaanden laten weten dat het lichaam van hun dierbaren ook voort bestaan in de kennis van onze studenten, artsen en wetenschappers.”

Herdenkingsmonument: de feniks

In de galerij voor het Museum voor Anatomie en Pathologie van het Radboudumc staat een monument dat dient ter nagedachtenis aan diegenen die hun lichaam ter beschikking stelden. Voor nabestaanden is het monument een tastbare plek om afscheid te nemen van hun geliefden en invulling te geven aan hun rouwproces. Het monument is gemaakt van een stenen snijtafel uit 1955. Hierop is een bronzen feniks bevestigd die oprijst uit zijn as, symbool van onvergankelijkheid. De maker van het monument is Joop van der Straaten, oud-conservator van het museum.

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschaps- en persvoorlichter

send an email

Meer nieuws


Samenwerking Nederland en Scandinavië in precisiegeneeskunde bij kanker

26 november 2021

De Scandinavische landen gaan in samenwerking met Nederlandse centra vergelijkbare klinische studies opzetten als de pionierende Nederlandse DRUP-studie

lees meer

Samenwerking Universiteit Twente en Radboudumc

24 november 2021

De groep Biomaterials Science and Technology (BST) van de Universiteit Twente heeft een formele academische samenwerkingsovereenkomst getekend met de afdelingen Nefrologie en Fysiologie van het Radboudumc.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet