17 december 2020

Heeft een patiënt uit uw praktijk aanhoudende COVID-19-klachten? Dan kunt u verwijzen naar de Corona-nazorgpoli van het Radboudumc. Mede op basis recent onderzoek, is de termijn van deze verwijzing aangepast naar 3 maanden na het eerste besmettingscontact.

In het onderzoek, geleid door longarts Bram van den Borst, zijn 124 patiënten teruggezien na een acute COVID-19-infectie. Zij kwamen op de Radboudumc Corona-nazorgpoli. De patiënten zijn onderzocht met behulp van onder meer een CT-scan en een longfunctietest. Na drie maanden is een eerste balans opgemaakt. De opvallendste conclusies zijn:

  • Het longweefsel van patiënten die kampten met ernstige COVID-19 is in de meeste gevallen goed aan het herstellen.
  • Patiënten die via de huisarts op de Corona-nazorgpoli terecht kwamen, rapporteerden de ernstigste klachten in vergelijking met patiënten na ziekenhuisopname.
  • De meest voorkomende klachten na drie maanden zijn vermoeidheid, kortademigheid en pijn op de borst. Ook ervaren veel mensen nog beperkingen in het dagelijks leven en een verminderde kwaliteit van leven.

Corona-nazorgpoli

Op de Corona-nazorgpoli van het Radboudumc kunnen patiënten met langdurige COVID-19-klachten terecht, variërend van vermoeidheid, kortademigheid, angstgevoelens en fysieke beperkingen. Patiënten komen hier in principe voor een eenmalige multidisciplinaire consultatie, met adviezen voor vervolg in de eerste lijn. In deze consultatie wordt een uitgebreide analyse gemaakt. Op basis van deze analyse wordt samen met de patiënt de zorgbehoefte in kaart gebracht en vervolgstappen bepaald. De multidisciplinaire aanpak, samen met paramedici, is een cruciale succesfactor in de behandeling van deze patiënten.

Verwijzing

Ook mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt in de thuissituatie en nog aanhoudende klachten hebben, zijn via hun huisarts welkom op de nazorgpoli. Mede op basis van bovengenoemd onderzoek en ontstane vergoedingen voor eerstelijns paramedische zorg, is de termijn voor verwijzing naar de Corona-nazorgpoli verlengd. Verwijzing is nu mogelijk vanaf 3 maanden na het eerste besmettingscontact. In afwachting op de eerste afspraak hier, is raadzaam om waar nodig paramedische zorg in de schakelen.

Lees meer

Meer nieuws


Eerste Nederlandse hoogleraar Uitbraken van infectieziekten in het Radboudumc

3 juni 2021

Chantal Bleeker-Rovers over onderzoek naar corona, Q-koorts en andere infectie-uitbraken

lees meer

ICF Primary Care in de huisartsenpraktijk Gespreksinstrument voor persoonsgerichte zorg bij mensen met meerdere chronische ziektes

2 juni 2021

Een handzaam gespreksinstrument voor huisarts en praktijkondersteuner, als hulpmiddel bij persoonsgerichte zorg aan patiënten met meerdere chronische ziektes. Dat is het resultaat van het onderzoek dat Simone Postma dit jaar afrondt.

lees meer

Een jaar corona: de rol van (anti)stolling bij COVID-patiënten

19 mei 2021

COVID-patiënten in het ziekenhuis hebben mogelijk baat bij een extra dosis antistollingsmedicatie, tenzij ze al op de intensive care liggen. De eerste onderzoeken wijzen niet alleen op een lagere kans op trombose, maar ook op een minder ernstig verloop van de infectie met het coronavirus.

lees meer

Reparatie aortaklep goed alternatief voor vervanging

17 mei 2021

Bij een lekkende aortaklep wordt al snel gekozen voor vervanging van de klep. Reparatie van de klep is echter in veel gevallen ook mogelijk en biedt grote voordelen voor de patiënt.

lees meer