17 december 2020

Heeft een patiënt uit uw praktijk aanhoudende COVID-19-klachten? Dan kunt u verwijzen naar de Corona-nazorgpoli van het Radboudumc. Mede op basis recent onderzoek, is de termijn van deze verwijzing aangepast naar 3 maanden na het eerste besmettingscontact.

In het onderzoek, geleid door longarts Bram van den Borst, zijn 124 patiënten teruggezien na een acute COVID-19-infectie. Zij kwamen op de Radboudumc Corona-nazorgpoli. De patiënten zijn onderzocht met behulp van onder meer een CT-scan en een longfunctietest. Na drie maanden is een eerste balans opgemaakt. De opvallendste conclusies zijn:

  • Het longweefsel van patiënten die kampten met ernstige COVID-19 is in de meeste gevallen goed aan het herstellen.
  • Patiënten die via de huisarts op de Corona-nazorgpoli terecht kwamen, rapporteerden de ernstigste klachten in vergelijking met patiënten na ziekenhuisopname.
  • De meest voorkomende klachten na drie maanden zijn vermoeidheid, kortademigheid en pijn op de borst. Ook ervaren veel mensen nog beperkingen in het dagelijks leven en een verminderde kwaliteit van leven.

Corona-nazorgpoli

Op de Corona-nazorgpoli van het Radboudumc kunnen patiënten met langdurige COVID-19-klachten terecht, variërend van vermoeidheid, kortademigheid, angstgevoelens en fysieke beperkingen. Patiënten komen hier in principe voor een eenmalige multidisciplinaire consultatie, met adviezen voor vervolg in de eerste lijn. In deze consultatie wordt een uitgebreide analyse gemaakt. Op basis van deze analyse wordt samen met de patiënt de zorgbehoefte in kaart gebracht en vervolgstappen bepaald. De multidisciplinaire aanpak, samen met paramedici, is een cruciale succesfactor in de behandeling van deze patiënten.

Verwijzing

Ook mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt in de thuissituatie en nog aanhoudende klachten hebben, zijn via hun huisarts welkom op de nazorgpoli. Mede op basis van bovengenoemd onderzoek en ontstane vergoedingen voor eerstelijns paramedische zorg, is de termijn voor verwijzing naar de Corona-nazorgpoli verlengd. Verwijzing is nu mogelijk vanaf 3 maanden na het eerste besmettingscontact. In afwachting op de eerste afspraak hier, is raadzaam om waar nodig paramedische zorg in de schakelen.

Lees meer

Meer nieuws


Nieuw zorgaanbod en e-health bij Psychiatrie

12 mei 2022

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van de afdeling Psychiatrie is uitgebreid met zorg voor patiënten met ADHD en een verslaving. Daarnaast biedt de afdeling sinds april e-health voor patiënten met ontwikkelingsstoornissen, waardoor wachtlijsten korter zijn geworden.

lees meer

Uitbreiding teleconsultatie met Geriatrie

12 mei 2022

Het Radboudumc heeft het aanbod van de teleconsultatie verder uitgebreid. Stel nu ook online uw vragen aan onze specialisten van Geriatrie.

lees meer

Vrouwen met ‘rustige’ vulvaire LS voor controles terug naar de huisarts

10 mei 2022

Vrouwen met een stabiel en rustig huidbeeld worden vanuit de Vulvapoli terugverwezen naar de huisarts voor verdere controles. De geadviseerde frequentie hiervan is levenslang 1x per jaar.

lees meer

Aanpassing in verwijzing huidkanker

10 mei 2022

Sinds kort is het voor huisartsen niet meer mogelijk om patiënten met (verdenking) op bepaalde vormen van laag-complexe huidkanker te verwijzen naar het Radboudumc. Deze patiënten worden voortaan elders in de regio gezien en behandeld.

lees meer

Verhuizing zorg Dekkerswald naar Nijmegen

10 mei 2022

Het Radboudumc gaat de locatie Dekkerswald verlaten. Tussen 27 mei en 4 juli vindt de verhuizing naar onze Nijmeegse campus plaats. Zorgdomein wordt hierop aangepast, zodat nieuw verwezen patiënten naar de juiste locatie van het Radboudumc gaan.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet