17 december 2020

Heeft een patiënt uit uw praktijk aanhoudende COVID-19-klachten? Dan kunt u verwijzen naar de Corona-nazorgpoli van het Radboudumc. Mede op basis recent onderzoek, is de termijn van deze verwijzing aangepast naar 3 maanden na het eerste besmettingscontact.

In het onderzoek, geleid door longarts Bram van den Borst, zijn 124 patiënten teruggezien na een acute COVID-19-infectie. Zij kwamen op de Radboudumc Corona-nazorgpoli. De patiënten zijn onderzocht met behulp van onder meer een CT-scan en een longfunctietest. Na drie maanden is een eerste balans opgemaakt. De opvallendste conclusies zijn:

  • Het longweefsel van patiënten die kampten met ernstige COVID-19 is in de meeste gevallen goed aan het herstellen.
  • Patiënten die via de huisarts op de Corona-nazorgpoli terecht kwamen, rapporteerden de ernstigste klachten in vergelijking met patiënten na ziekenhuisopname.
  • De meest voorkomende klachten na drie maanden zijn vermoeidheid, kortademigheid en pijn op de borst. Ook ervaren veel mensen nog beperkingen in het dagelijks leven en een verminderde kwaliteit van leven.

Corona-nazorgpoli

Op de Corona-nazorgpoli van het Radboudumc kunnen patiënten met langdurige COVID-19-klachten terecht, variërend van vermoeidheid, kortademigheid, angstgevoelens en fysieke beperkingen. Patiënten komen hier in principe voor een eenmalige multidisciplinaire consultatie, met adviezen voor vervolg in de eerste lijn. In deze consultatie wordt een uitgebreide analyse gemaakt. Op basis van deze analyse wordt samen met de patiënt de zorgbehoefte in kaart gebracht en vervolgstappen bepaald. De multidisciplinaire aanpak, samen met paramedici, is een cruciale succesfactor in de behandeling van deze patiënten.

Verwijzing

Ook mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt in de thuissituatie en nog aanhoudende klachten hebben, zijn via hun huisarts welkom op de nazorgpoli. Mede op basis van bovengenoemd onderzoek en ontstane vergoedingen voor eerstelijns paramedische zorg, is de termijn voor verwijzing naar de Corona-nazorgpoli verlengd. Verwijzing is nu mogelijk vanaf 3 maanden na het eerste besmettingscontact. In afwachting op de eerste afspraak hier, is raadzaam om waar nodig paramedische zorg in de schakelen.

Lees meer

Meer nieuws


Uitbreiding transgenderzorg vanaf februari 2021 ook voor volwassenen

16 december 2020

Naast de transgenderzorg voor kinderen biedt het Radboudumc vanaf februari 2021 ook transgenderzorg voor volwassenen aan. Verwijzingen voor deze zorg is mogelijk vanaf 1 januari 2021.

lees meer

Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer