27 mei 2020


Het Radboudumc is gestart met een interdisciplinair en transmuraal nazorgprogramma voor mensen die COVID-19 hebben gehad. Hiermee anticiperen we op mogelijke langetermijngevolgen van COVID-19, lichamelijk én psychosociaal.
 
Er zijn steeds meer signalen dat een aanzienlijk aantal COVID-19-patiënten langdurig klachten houdt, zoals hoesten, vermoeidheid en het gevoel niet goed te kunnen doorademen. Op onze COVID-19 poli doen we gerichte diagnostiek en zijn verschillende zorgdisciplines betrokken. Samen brengen we de zorgbehoefte van deze patiënten in kaart. We adviseren patiënten over vervolgstappen en stemmen die af met de huisarts.

Voor wie is de nazorgpoli bedoeld?

Alle patiënten van het Radboudumc die met COVID-19 waren opgenomen, krijgen een uitnodiging voor de COVID-19-poli op de locatie Dekkerswald. Maar ook ex-COVID-19-patiënten die primair behandeld zijn in de eerste lijn en nog aanhoudende klachten hebben, zijn van harte welkom op de nazorgpoli. U kunt uw patiënten via Zorgdomein verwijzen naar de COVID-19 nazorgpoli.

Wat te doen als de klachten van uw patiënt langer dan 6 weken aanhouden?

In het algemeen verdwijnen de klachten door COVID-19 binnen zes weken. Zijn de klachten van pulmonale aard zijn en houden ze langer dan 6 weken aan? Dan is ons advies om een thoraxfoto te laten maken. Over de uitslag van deze thoraxfoto kunt u overleggen met een longarts van het Radboudumc via de daarvoor ingestelde telefonische consultatieve dienst (coronafoon: 06-50187206). Ook met vragen binnen de termijn van 6 weken na infectie kunt u de longarts raadplegen om in gezamenlijkheid een plan te formuleren.

Welk onderzoek doen we?

Op onze COVID-19 nazorgpoli doen we gerichte diagnostiek, zoals medisch onderzoek (uitgebreid longfunctie, diffusie, ECG, beeldvorming van de longen, bloedonderzoek), meten van fysiek functioneren (inspanningscapaciteit, spierkracht, lichaamssamenstelling) en meten van gezondheidstoestand (vragenlijsten op verschillende domeinen). Verschillende zorgdisciplines zijn betrokken en we raadplegen de eigen huisarts van de patiënt. Samen brengen we de zorgbehoefte van deze patiënten in kaart. We adviseren patiënten over vervolgstappen en stemmen die af met de huisarts.
Het is nog onduidelijk of en in welke mate COVID-19 gevolgen heeft voor de longfunctie. Daarom doen we in het nazorgprogramma uitgebreid longfunctioneel onderzoek. Het uitvoeren van een spirometrie in de eerste lijn is wat ons betreft daarom niet nodig. Zodra serologisch onderzoek voor een doorgemaakte SARS-CoV-2 infectie beschikbaar is, nemen we ook dat onderzoek op in het nazorgprogramma.

Meer nieuws


Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer