27 mei 2020


Het Radboudumc is gestart met een interdisciplinair en transmuraal nazorgprogramma voor mensen die COVID-19 hebben gehad. Hiermee anticiperen we op mogelijke langetermijngevolgen van COVID-19, lichamelijk én psychosociaal.
 
Er zijn steeds meer signalen dat een aanzienlijk aantal COVID-19-patiënten langdurig klachten houdt, zoals hoesten, vermoeidheid en het gevoel niet goed te kunnen doorademen. Op onze COVID-19 poli doen we gerichte diagnostiek en zijn verschillende zorgdisciplines betrokken. Samen brengen we de zorgbehoefte van deze patiënten in kaart. We adviseren patiënten over vervolgstappen en stemmen die af met de huisarts.

Voor wie is de nazorgpoli bedoeld?

Alle patiënten van het Radboudumc die met COVID-19 waren opgenomen, krijgen een uitnodiging voor de COVID-19-poli op de locatie Dekkerswald. Maar ook ex-COVID-19-patiënten die primair behandeld zijn in de eerste lijn en nog aanhoudende klachten hebben, zijn van harte welkom op de nazorgpoli. U kunt uw patiënten via Zorgdomein verwijzen naar de COVID-19 nazorgpoli.

Wat te doen als de klachten van uw patiënt langer dan 6 weken aanhouden?

In het algemeen verdwijnen de klachten door COVID-19 binnen zes weken. Zijn de klachten van pulmonale aard zijn en houden ze langer dan 6 weken aan? Dan is ons advies om een thoraxfoto te laten maken. Over de uitslag van deze thoraxfoto kunt u overleggen met een longarts van het Radboudumc via de daarvoor ingestelde telefonische consultatieve dienst (coronafoon: 06-50187206). Ook met vragen binnen de termijn van 6 weken na infectie kunt u de longarts raadplegen om in gezamenlijkheid een plan te formuleren.

Welk onderzoek doen we?

Op onze COVID-19 nazorgpoli doen we gerichte diagnostiek, zoals medisch onderzoek (uitgebreid longfunctie, diffusie, ECG, beeldvorming van de longen, bloedonderzoek), meten van fysiek functioneren (inspanningscapaciteit, spierkracht, lichaamssamenstelling) en meten van gezondheidstoestand (vragenlijsten op verschillende domeinen). Verschillende zorgdisciplines zijn betrokken en we raadplegen de eigen huisarts van de patiënt. Samen brengen we de zorgbehoefte van deze patiënten in kaart. We adviseren patiënten over vervolgstappen en stemmen die af met de huisarts.
Het is nog onduidelijk of en in welke mate COVID-19 gevolgen heeft voor de longfunctie. Daarom doen we in het nazorgprogramma uitgebreid longfunctioneel onderzoek. Het uitvoeren van een spirometrie in de eerste lijn is wat ons betreft daarom niet nodig. Zodra serologisch onderzoek voor een doorgemaakte SARS-CoV-2 infectie beschikbaar is, nemen we ook dat onderzoek op in het nazorgprogramma.

Meer nieuws


ICF Primary Care in de huisartsenpraktijk Gespreksinstrument voor persoonsgerichte zorg bij mensen met meerdere chronische ziektes

2 juni 2021

Een handzaam gespreksinstrument voor huisarts en praktijkondersteuner, als hulpmiddel bij persoonsgerichte zorg aan patiënten met meerdere chronische ziektes. Dat is het resultaat van het onderzoek dat Simone Postma dit jaar afrondt.

lees meer

Reparatie aortaklep goed alternatief voor vervanging

17 mei 2021

Bij een lekkende aortaklep wordt al snel gekozen voor vervanging van de klep. Reparatie van de klep is echter in veel gevallen ook mogelijk en biedt grote voordelen voor de patiënt.

lees meer

Uitbreiding teleconsultatie

17 mei 2021

Huisartsen kunnen via teleconsultatie online vragen stellen aan specialisten, om vervolgens de zorgvraag van de patiënten te beantwoorden. Bij enkele specialismen was dit al mogelijk, de komende maanden gaat het Radboudumc deze service verder uitbreiden.

lees meer

Aangepaste verwijzing Corona-nazorgpoli

17 december 2020

Heeft een patiënt uit uw praktijk aanhoudende COVID-19-klachten? Dan kunt u verwijzen naar de Corona-nazorgpoli van het Radboudumc. Mede op basis recent onderzoek, is de termijn van deze verwijzing aangepast naar 3 maanden na het eerste besmettingscontact.

lees meer

Uitbreiding transgenderzorg vanaf februari 2021 ook voor volwassenen

16 december 2020

Naast de transgenderzorg voor kinderen biedt het Radboudumc vanaf februari 2021 ook transgenderzorg voor volwassenen aan. Verwijzingen voor deze zorg is mogelijk vanaf 1 januari 2021.

lees meer

Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer