27 mei 2020


Het Radboudumc is gestart met een interdisciplinair en transmuraal nazorgprogramma voor mensen die COVID-19 hebben gehad. Hiermee anticiperen we op mogelijke langetermijngevolgen van COVID-19, lichamelijk én psychosociaal.
 
Er zijn steeds meer signalen dat een aanzienlijk aantal COVID-19-patiënten langdurig klachten houdt, zoals hoesten, vermoeidheid en het gevoel niet goed te kunnen doorademen. Op onze COVID-19 poli doen we gerichte diagnostiek en zijn verschillende zorgdisciplines betrokken. Samen brengen we de zorgbehoefte van deze patiënten in kaart. We adviseren patiënten over vervolgstappen en stemmen die af met de huisarts.

Voor wie is de nazorgpoli bedoeld?

Alle patiënten van het Radboudumc die met COVID-19 waren opgenomen, krijgen een uitnodiging voor de COVID-19-poli op de locatie Dekkerswald. Maar ook ex-COVID-19-patiënten die primair behandeld zijn in de eerste lijn en nog aanhoudende klachten hebben, zijn van harte welkom op de nazorgpoli. U kunt uw patiënten via Zorgdomein verwijzen naar de COVID-19 nazorgpoli.

Wat te doen als de klachten van uw patiënt langer dan 6 weken aanhouden?

In het algemeen verdwijnen de klachten door COVID-19 binnen zes weken. Zijn de klachten van pulmonale aard zijn en houden ze langer dan 6 weken aan? Dan is ons advies om een thoraxfoto te laten maken. Over de uitslag van deze thoraxfoto kunt u overleggen met een longarts van het Radboudumc via de daarvoor ingestelde telefonische consultatieve dienst (coronafoon: 06-50187206). Ook met vragen binnen de termijn van 6 weken na infectie kunt u de longarts raadplegen om in gezamenlijkheid een plan te formuleren.

Welk onderzoek doen we?

Op onze COVID-19 nazorgpoli doen we gerichte diagnostiek, zoals medisch onderzoek (uitgebreid longfunctie, diffusie, ECG, beeldvorming van de longen, bloedonderzoek), meten van fysiek functioneren (inspanningscapaciteit, spierkracht, lichaamssamenstelling) en meten van gezondheidstoestand (vragenlijsten op verschillende domeinen). Verschillende zorgdisciplines zijn betrokken en we raadplegen de eigen huisarts van de patiënt. Samen brengen we de zorgbehoefte van deze patiënten in kaart. We adviseren patiënten over vervolgstappen en stemmen die af met de huisarts.
Het is nog onduidelijk of en in welke mate COVID-19 gevolgen heeft voor de longfunctie. Daarom doen we in het nazorgprogramma uitgebreid longfunctioneel onderzoek. Het uitvoeren van een spirometrie in de eerste lijn is wat ons betreft daarom niet nodig. Zodra serologisch onderzoek voor een doorgemaakte SARS-CoV-2 infectie beschikbaar is, nemen we ook dat onderzoek op in het nazorgprogramma.

Meer nieuws


Wat doet UGC Heyendael?

8 december 2022

Van ‘gewone’ huisartsenzorg tot AVG-spreekuren en van ‘straatdokters’ voor dak- en thuislozen tot eerstelijns echografie: wat het Nijmeegse UGC Heyendael doet is veel en divers, maar: misschien ook nog relatief onbekend. Daarom zetten we nu even UGC Heyendael in de etalage.

lees meer

Online verwijzen naar Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

29 november 2022

Tandartsen, medisch specialisten of huisartsen kunnen patiënten voortaan via een nieuwe online module verwijzen naar het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. 

lees meer

In één maand twee nieuwe hoogleraren in transmurale netwerkzorg

12 oktober 2022

Hoewel tot hoogleraar benoemd in 2021, hebben twee nieuwe hoogleraren in transmurale netwerkzorg in deze maand oktober hun oratie uitgesproken: geriater Yvonne Schoon en huisarts Henk Schers. Beide leerstoelen geven de transmurale samenwerking in de regio een impuls.

lees meer

Huisartsen publiceren beter-niet-doen-lijst

3 juni 2022 Na de medisch-specialisten en de verpleegkundigen hebben nu ook de huisartsen een beter-niet-doen-lijst opgesteld. lees meer

Nieuw zorgaanbod en e-health bij Psychiatrie

12 mei 2022 De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van de afdeling Psychiatrie is uitgebreid met zorg voor patiënten met ADHD en een verslaving. Daarnaast biedt de afdeling sinds april e-health voor patiënten met ontwikkelingsstoornissen, waardoor wachtlijsten korter zijn geworden. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet