27 mei 2020


Het Radboudumc is gestart met een interdisciplinair en transmuraal nazorgprogramma voor mensen die COVID-19 hebben gehad. Hiermee anticiperen we op mogelijke langetermijngevolgen van COVID-19, lichamelijk én psychosociaal.
 
Er zijn steeds meer signalen dat een aanzienlijk aantal COVID-19-patiënten langdurig klachten houdt, zoals hoesten, vermoeidheid en het gevoel niet goed te kunnen doorademen. Op onze COVID-19 poli doen we gerichte diagnostiek en zijn verschillende zorgdisciplines betrokken. Samen brengen we de zorgbehoefte van deze patiënten in kaart. We adviseren patiënten over vervolgstappen en stemmen die af met de huisarts.

Voor wie is de nazorgpoli bedoeld?

Alle patiënten van het Radboudumc die met COVID-19 waren opgenomen, krijgen een uitnodiging voor de COVID-19-poli op de locatie Dekkerswald. Maar ook ex-COVID-19-patiënten die primair behandeld zijn in de eerste lijn en nog aanhoudende klachten hebben, zijn van harte welkom op de nazorgpoli. U kunt uw patiënten via Zorgdomein verwijzen naar de COVID-19 nazorgpoli.

Wat te doen als de klachten van uw patiënt langer dan 6 weken aanhouden?

In het algemeen verdwijnen de klachten door COVID-19 binnen zes weken. Zijn de klachten van pulmonale aard zijn en houden ze langer dan 6 weken aan? Dan is ons advies om een thoraxfoto te laten maken. Over de uitslag van deze thoraxfoto kunt u overleggen met een longarts van het Radboudumc via de daarvoor ingestelde telefonische consultatieve dienst (coronafoon: 06-50187206). Ook met vragen binnen de termijn van 6 weken na infectie kunt u de longarts raadplegen om in gezamenlijkheid een plan te formuleren.

Welk onderzoek doen we?

Op onze COVID-19 nazorgpoli doen we gerichte diagnostiek, zoals medisch onderzoek (uitgebreid longfunctie, diffusie, ECG, beeldvorming van de longen, bloedonderzoek), meten van fysiek functioneren (inspanningscapaciteit, spierkracht, lichaamssamenstelling) en meten van gezondheidstoestand (vragenlijsten op verschillende domeinen). Verschillende zorgdisciplines zijn betrokken en we raadplegen de eigen huisarts van de patiënt. Samen brengen we de zorgbehoefte van deze patiënten in kaart. We adviseren patiënten over vervolgstappen en stemmen die af met de huisarts.
Het is nog onduidelijk of en in welke mate COVID-19 gevolgen heeft voor de longfunctie. Daarom doen we in het nazorgprogramma uitgebreid longfunctioneel onderzoek. Het uitvoeren van een spirometrie in de eerste lijn is wat ons betreft daarom niet nodig. Zodra serologisch onderzoek voor een doorgemaakte SARS-CoV-2 infectie beschikbaar is, nemen we ook dat onderzoek op in het nazorgprogramma.

Meer nieuws


Nieuw zorgaanbod en e-health bij Psychiatrie

12 mei 2022

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van de afdeling Psychiatrie is uitgebreid met zorg voor patiënten met ADHD en een verslaving. Daarnaast biedt de afdeling sinds april e-health voor patiënten met ontwikkelingsstoornissen, waardoor wachtlijsten korter zijn geworden.

lees meer

Uitbreiding teleconsultatie met Geriatrie

12 mei 2022

Het Radboudumc heeft het aanbod van de teleconsultatie verder uitgebreid. Stel nu ook online uw vragen aan onze specialisten van Geriatrie.

lees meer

Vrouwen met ‘rustige’ vulvaire LS voor controles terug naar de huisarts

10 mei 2022

Vrouwen met een stabiel en rustig huidbeeld worden vanuit de Vulvapoli terugverwezen naar de huisarts voor verdere controles. De geadviseerde frequentie hiervan is levenslang 1x per jaar.

lees meer

Aanpassing in verwijzing huidkanker

10 mei 2022

Sinds kort is het voor huisartsen niet meer mogelijk om patiënten met (verdenking) op bepaalde vormen van laag-complexe huidkanker te verwijzen naar het Radboudumc. Deze patiënten worden voortaan elders in de regio gezien en behandeld.

lees meer

Verhuizing zorg Dekkerswald naar Nijmegen

10 mei 2022

Het Radboudumc gaat de locatie Dekkerswald verlaten. Tussen 27 mei en 4 juli vindt de verhuizing naar onze Nijmeegse campus plaats. Zorgdomein wordt hierop aangepast, zodat nieuw verwezen patiënten naar de juiste locatie van het Radboudumc gaan.

lees meer

Netwerk transmurale wondzorg regio Nijmegen van start met implementatie kwaliteitsstandaard

15 april 2022

Onder regie van CWZ, Radboudumc, ZZG Zorggroep, Allerzorg en NEO Huisartsenzorg is in de regio Nijmegen een start gemaakt met de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet