5 november 2021

Dit jaar zijn opnieuw vier onderzoeksprojecten gehonoreerd in het promotiefonds van het Radboudumc en de regionale ziekenhuizen. De onderzoeksprojecten zijn een samenwerking tussen het CWZ, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Rijnstate, de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc en krijgen gezamenlijk een bijdrage van 240.000 euro. De bekendmaking hiervan vond plaats op 4 november, wederom dit jaar in een virtueel jasje gestoken.

Om de samenwerking tussen de regionale ziekenhuizen te stimuleren is in 2016 een promotiefonds gestart. Hieruit financieren de ziekenhuizen het doen van gezamenlijk onderzoek. In de afgelopen jaren zijn 19 projecten gefinancierd.

Op 4 november zijn de gehonoreerde projecten voor 2021 bekendgemaakt. Onderstaande vier projecten gaan binnen dit fonds van start.

Paul Voorhoeve (CWZ)  & Giesje Nefs (Radboudumc)

Projecttitel: Jong geleerd is oud gedaan: Coaching children towards diabetes self-care independence”.

Het project richt zich op innovatieve, persoonsgerichte netwerkzorg. KDCN is spil in een breder diabeteszorg-netwerk inclusief eerstelijns/thuis/complexe zorg en reguliere/speciale scholen. Het project vergroot de mogelijkheden voor diabeteszelfzorg-ondersteuning in dit hele netwerk door het vertalen van onze coaching tools naar concrete toepassingen voor individuele zorgpartners. Waarbij we de ouder-kindrelatie centraal stellen. Familie en zorgverleners waren nauw betrokken bij het eerste ontwerp van de tools. En we gaan door met hen actief te betrekken bij het onderzoek. Onze instrumenten zijn erkend door de NDF en hebben prijzen ontvangen voor hun innovatieve bijdrage aan de zorg en de kwaliteit van leven. Participatie zorgt voor zinvolle resultaten, succesvolle implementatie en houdt rekening met diversiteit en context.

Babette van der Zwaard (JBZ) & Marcel Olde Rikkert (Radboudumc)

Projecttitel: The Joint Resilience Study: optimizing outcomes of JOINT replacement patients through RESILIENCE management.

De vraagstelling van dit project is zeer relevant voor de samenleving en bejaarde patiënten. Het richt zich op het bevorderen van gepersonaliseerde geneeskunde bij JRS door het hanteren van een nieuw veerkrachtperspectief, dat rekening houdt met fysieke, mentale en sociale aspecten van welzijn. De resultaten gaan clinici voorzien van een essentieel instrument voor triage voor electieve JRS. Veerkrachtmonitoring zorgt voor meer gerichte netwerkzorg tijdens de pre- en postoperatieve fasen om het herstel te optimaliseren. Bovendien verbetert het monitoren van de veerkracht de opsporen van patiënten met een hoog risico op uitblijvend herstel, bij wie een operatie zelfs schadelijk kan zijn.

Frank Bosch (Rijnstate) & Jurgen Claassen (Radboudumc)

Projecttitel: Better defining resilience of elderly in acute medicine to optimize decisions.

Hoofddoel van dit project is om artsen op de Acute Medische Unit (AMU) beter in staat te stellen de eerste evaluatie van oudere patiënten te doen en om de besluitvorming rond veilig ontslag naar huis of vervolgtraject in het ziekenhuis te optimaliseren. Hiertoe vervangen we periodieke observatie door CM door wearable devices om beter inzicht te krijgen in klinische situatie en om een technisch en klinisch haalbare veerkracht-monitor te ontwikkelen en te testen, gebaseerd op de respons van vitale parameters op systemische therapie gedurende de eerste 48 uur.

Ilse van Nes (SMK) & Maria Hopman  (Radboudumc)

Projecttitel: Personalized and innovative training strategies in the rehabilitation center and at home to improve cardiopulmonary fitness and quality of life in patients with incomplete spinal cord injury (SCI).

Omdat de populatie patiënten met een dwarslaesie verandert van jonge mensen met een volledige laesie naar oudere patiënten met een incomplete laesie1, vraagt dit om een vernieuwing van onze revalidatieprogramma's. Specifiek moeten we ons richten op looptraining (vanwege de bredere functionele mogelijkheden bij incomplete laesies) en krachttraining toevoegen (vanwege de hogere leeftijd). Dit onderzoeksproject zal nieuwe trainingsprogramma's kunnen voorstellen met betere effecten op de cardiopulmonale fitheid van individuele patiënten in vergelijking met de reguliere zorg. We verwachten dat dit de algemene gezondheid, kwaliteit van leven en levensverwachting van patiënten met incompleet SCI verbetert.

Meer nieuws

  • Mijn favorieten

    Mijn favorieten bewerken

    Toevoegen
BE