Over herregistratie van onderwijskwalificaties

Tot 2010 werden op basis van een overgangsregeling onderwijskwalificaties toegekend met een geldigheid van vijf jaar. Vanaf 2010 worden onderwijskwalificaties toegekend via een regulier traject op basis van een portfolio.

lees meer

Over herregistratie van onderwijskwalificaties

Tot 2010 werden op basis van een overgangsregeling onderwijskwalificaties toegekend met een geldigheid van vijf jaar. Vanaf 2010 worden onderwijskwalificaties toegekend via een regulier traject op basis van een portfolio.

Onderwijskwalificaties op basis van een portfolio

Onderwijskwalificaties die op basis van een portfolio zijn verleend (dus niet in het kader van de overgangsregeling) houden onbeperkt hun geldigheid.

Onderwijskwalificaties op basis van overgangsregeling

Voor onderwijskwalificaties die op basis van de overgangsregeling zijn verleend, geldt een eenmalige herregistratieprocedure, waarna de onderwijskwalificaties eveneens voor onbeperkte duur gelden. Voor deze onderwijskwalificaties zijn beoordelingscriteria voor herregistratie vastgesteld.
 

Beoordelings­criteria voor herregistratie

Voor onderwijskwalificaties toegekend via de overgangsregeling zijn beoordelingscriteria voor herregistratie vastgesteld. Deze hebben betrekking op:

 • scholing over de onderwijskundige uitgangspunten van de nieuwe bachelorcurricula
 • intervisie/reflectie
 • substantiële onderwijstaak
 • hogere onderwijsrol
Lees meer

Beoordelings­criteria voor herregistratie

Docent opfrisdag

Sinds 1 januari 2017 moet  voor herregistratie van alle onderwijskwalificaties de ' Opfrisdag voor docenten'   worden gevolgd. Deze kun je vinden door  op deze website  te zoeken op ' opfrisdag' .

Intervisie/reflectie

Een korte geschreven reflectie (minimaal 300 - maximaal 500 woorden) op het gegeven en ontwikkelde onderwijs in de afgelopen 5 jaar. Hierin moeten minimaal twee punten staan waarop het onderwijs is gegroeid en minimaal twee ontwikkel-/aandachtspunten voor de komende 5 jaar. Ook moet worden aangetoond dat peer-review/intervisie op het eigen onderwijs heeft plaatsgevonden (bijlagen meesturen). Bij klinische- of onderzoeksstages kun je  bijvoorbeeld een begeleidingsgesprek laten observeren door een collega.

Substantiële onderwijstaak

Minimaal 50 uren per jaar ingeroosterde/aantoonbare onderwijstaken. Hierbij tellen niet alleen de uren onderwijsuitvoering, maar ook voorbereidingsuren en uren in ontwikkeling en coördinatie. Je  kunt je substantiële onderwijstaak ook omschrijven als je uren niet ingeroosterd staan of als  "je weinig contactonderwijs geeft.

Voorbeelden:
 • Structurele verbondenheid aan een onderwijseenheid (zoals een keuzeblok dat om het jaar wordt gegeven) " waarbinnen  "je een rol hebt in de voorbereiding en uitvoering.
 • Het jaarlijks begeleiden van minimaal één onderzoeksstage.

Hogere onderwijsrol

Voor de hogere kwalificatieniveaus wordt geëist dat de docent aantoont een coördinerende en ontwikkelende rol te hebben binnen het curriculum of curriculumoverstijgend. Dit kan bijvoorbeeld door aan te geven welke centrale onderwijsrol in de afgelopen 5 jaar is vervuld. 

Relevante onderwijsrollen voor de uitgebreide kwalificatie:
 • Stagecoördinator
 • Episodecoördinator
 • Curriculumcoördinator
 • Voorzitter opleidingscommissie
 • Voorzitter en lid examencommissie
 • Docentlid OMT
 • Voorzitter stuurgroep keuzeonderwijs
 • Voorzitter keuzefase commissie BMW
 • Studieleider BMW
 • Lijncoördinator THK
 • Profielcoördinator THK

Meerdere onderwijs­kwalificaties behaald?

Alle docenten moeten ten minste hun hoogst behaalde onderwijskwalificatie verkregen via de overgangsregeling herregistreren.

lees meer

Meerdere onderwijs­kwalificaties behaald?

Welke onderwijskwalificatie moet ik herregistreren?

Alle docenten moeten ten minste hun hoogst behaalde onderwijskwalificatie verkregen via de overgangsregeling herregistreren in de onderwijslijn waarin deze is behaald (theoretisch onderwijs, praktisch klinisch onderwijs, of begeleiden van onderzoeksstages). Herregistratie van onderwijskwalificaties in meerdere lijnen is optioneel.
Toelichting op herregistratie van onderwijskwalificaties (Raad van Bestuur, 9 januari 2015)

Formats

Je vindt hier lege portfolio-formats voor alle kwalificatieniveaus.

lees meer

Beoordeling

Stuur het ingevulde portfolio met de genummerde bijlagen naar de Stuurgroep Docentprofessionaliteit.

lees meer

Beoordeling

Mail het ingevulde portfolio met de genummerde bijlagen (bij voorkeur als pdf) naar de Stuurgroep Docentprofessionaliteit:Wilma.vanzwam@radboudumc.nl
 • Snel naar