3 februari 2021

Het college van bestuur heeft  het voorgenomen besluit om voor de huidige eerstejaars bachelorstudenten de BSA-norm in alle bacheloropleidingen te verlagen met 6,5 EC.

Studenten die eerder een aangehouden advies hebben gekregen, dienen normaal gesproken dit jaar alle 60 EC’s  van het eerste jaar te behalen. Het college is voornemens om te besluiten om ook de norm voor deze studenten generiek te verlagen met 6,5 EC.

Deze besluiten van het college worden vastgelegd in een nieuwe COVID-19 BSA Richtlijn. De GV heeft instemmingsrecht op deze richtlijn. Het college bespreekt de richtlijn op maandag 25 januari 2021  met de GV. Indien de GV hiermee instemt, neemt het college op dinsdag 26 januari a.s. een definitief besluit. De richtlijn worden dan in de loop van de volgende week naar de decanen gestuurd. Zij zijn inmiddels ook ge├»nformeerd.

Praktische uitwerking

  • Mocht het college aanstaande dinsdag inderdaad definitief besluiten om de BSA-norm te verlagen, dan willen wij dit daarna zo snel mogelijk naar studenten communiceren – dit met het oog op studenten die overwegen zich voor 1 maart uit te schrijven. De exacte inhoud en vorm van de communicatie wordt deze week voorbereid door en afgestemd tussen de medewerkers studentencommunicatie van centraal en van de faculteiten.
  • In Osiris dient de BSA-norm aangepast te worden. Dit wordt de volgende week besproken in het overleg van de centrale en facultaire beheerders van Osiris. Mogelijk dient de tekst aangepast te worden van de brief aan studenten met het voorlopige advies. Ook daarnaar wordt gekeken.
  • Wij gaan er van uit dat faculteiten dit zelf intern communiceren naar andere belanghebbenden zoals studieadviseurs en BSA-commissies.
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Health Academy docenten

Meer nieuws


Lege collegezalen

2 mei 2022 Hoewel de collegezalen inmiddels weer open zijn, blijven studenten in grote getallen weg. lees meer

Ben jij volgende week back to campus?

14 april 2022 Volgende week is onze back to campus week! lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet