3 februari 2021

Dit project heeft als doel om per september 2022 de logistiek en organisatie van bachelors geneeskunde en biomedische wetenschappen (in samenhang met de inhoud) te vereenvoudigen.

Het doel is te komen tot een beter doceerbaar, studeerbaar en planbaar curriculum, waarbij uitwisseling van studenten van verschillende faculteiten tijdens de minoren op de RU mogelijk wordt gemaakt.

Aanleiding
Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit en de medische faculteit hebben besloten om met ingang van het studiejaar 2022/2023 de semestergrenzen gelijk te trekken om zo onder meer de uitwisseling van studenten tijdens de minoren mogelijk te maken. Dat heeft echter grote consequenties voor de organisatie van de bachelorcurricula biomedische wetenschappen en geneeskunde.

Als docent in ons bachelorcurriculum ervaar je dat de organisatie complex is en dat op het gebied van planning en logistiek er flinke uitdagingen zijn. Dit komt onder meer door de parallelle planning van onderwijs uit de verschillende leerlijnen en de daardoor ontstane onderlinge afhankelijkheid en bijbehorende logistieke consequenties.

Project SIMPEL curriculum
Opleidingsdirecteuren Marjolein van de Pol en Frans Russel hebben een projectteam de opdracht gegeven om de semester-systematiek van de Radboud Universiteit te implementeren en tegelijk te werken aan een vereenvoudiging van de logistiek en organisatie van ons curriculum: SIMPEL curriculum – Samenhang Inhoud Met Planbaar EfficiĆ«nt Leerbaar curriculum. Het doel van deze verbeterslag is om te komen tot een nieuwe, logische indeling per kwartaal, waarbij alle leerlijnen in samenhang en op een herkenbare wijze tot hun recht komen.

Planning
In de komende maanden zal de projectgroep in samenwerking met de leerlijnen komen tot een scenario dat vervolgens uitgewerkt zal worden. In de context daarvan zullen stakeholders zoals regisseurs, toetscommissies, examencommissies en ondersteuners uit de RHA zoveel mogelijk betrokken worden. Het doel is om gezamenlijk te komen tot een beter doceerbaar, studeerbaar en planbaar curriculum, waarin inhoud en organisatie elkaar versterken. Deze aanpassing zal september 2022 operationeel zijn, waardoor de nieuwe planning en het organisatieformat februari 2022 gereed moeten zijn.

De projectgroep bestaat uit:
Gert Olthuis (voorzitter)
Charlotte Lommen (projectleider)
Alwin Scharstuhl (secretaris)
Chantal Knibbeler (producent)
Stijn van der Velden (student assessor)

  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Health Academy docenten

Meer nieuws


Lege collegezalen

2 mei 2022 Hoewel de collegezalen inmiddels weer open zijn, blijven studenten in grote getallen weg. lees meer

Ben jij volgende week back to campus?

14 april 2022 Volgende week is onze back to campus week! lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet