Experimenten

De komende tijd gaan de RHA docenten en lerenden aan de slag met onderstaande experimenten.

Experiment opschalingstool

De RHA wil bouwen aan een leer -en werkomgeving waar XR een onderdeel van uitmaakt, omdat dit zowel het werkplekleren als simulatietrainingen kan ondersteunen. In een eerder project is door de RHA in samenwerking met het 3D lab een AR- applicatie ontwikkeld voor het beoordelen van brandwonden. Om een dergelijke applicaties ook in te kunnen zetten voor andere casuïstiek wordt in dit experiment gewerkt aan een productietool. Het 3D lab van het Radboudumc bouwt de productietool waarmee docenten zelf eenvoudig nieuwe casuïstiek kunnen creëren voor gebruik op een hololens (AR) of een Virtual Reality bril (VR).

Gedurende het experiment worden verschillende casussen met de productietool gebouwd en geïmplementeerd in het onderwijs. De eerste applicatie is vervaardigd voor de opleiding Tandheelkunde waarin studenten leren over wortelkanaalbehandelingen.

 

Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan een casus voor het beoordelen van oncologische wonden. Wil je meer weten over dit experiment? Lees dan het interview met Carolien Kamphuis.

Heb jij een geschikte casus? Meld het via ons contacformulier.

Experiment CenarioVR

In het RadboudUMC zijn al positieve ervaringen opgedaan met een laagdrempelige mogelijkheid om levensechte interactieve 360° VR leeractiviteiten te ontwikkelen en aan te bieden met software CenarioVR.  CenarioVR biedt mogelijkheden voor het onderwijs om casuïstiek aan te reiken die weinig voorkomt (denk aan zeldzame ziektebeelden of handelingen) of in de echte praktijk moeilijk toegankelijk is voor lerenden. 

Door de beperkingen als gevolg van corona is het voor lerenden nog belangrijker en interessanter om levensechte 360° praktijkvoorbeelden te kunnen zien. CenarioVR is een eenvoudige tool waarmee in relatief korte tijd casussen ontwikkeld kunnen worden.

Er worden minimaal 4 casussen uitgewerkt in dit experiment. Heb jij een goede casus? Meld het via ons contactformulier.

Onderwijs Doelgroepen Docenten en begeleiders Extended Reality (XR) in het onderwijs

Over Extended Reality (XR) in het onderwijs

Het Radboudumc wil vooroplopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Als opleidingsinstituut van het Radboudumc wil de Radboudumc Health Academy (RHA) koploper zijn op het gebied van persoonsgericht en innovatief leren en opleiden. Experimenteren met Extended Reality (XR) en zelfs toevoegen als leermiddel, is hier een onderdeel van. Denk hierbij aan het toepassen van Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) om te oefenen met situaties die normaliter zelden voorkomen (en daardoor moeilijk te trainen zijn).

lees meer

Over Extended Reality (XR) in het onderwijs

Extended Reality is de overkoepelende term voor Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR). Deze technologische mogelijkheden zijn een belangrijke factor voor het persoonsgericht en innovatief leren en opleiden binnen het Radboudumc. Door het toevoegen van dit extra leermiddel, kunnen zorgprofessionals moeilijk toegankelijk situaties beter bereiken of oefenen met situaties die weinig voorkomen. Door de komst van COVID werd de scholing op de IC tijdelijk stopgelegd. Door middel van de inzet van XR konden deze situaties nagebootst worden.

De Radboudumc Health Academy (RHA) experimenteert met verschillende productietools, en produceren hiermee verschillende XR-producten voor het onderwijs.

Het verschil tussen VR, AR en MR

Een goede virtual reality omgeving probeert je ervan te overtuigen dat je er met je hele lichaam echt bent. Denk hierbij aan een VR bril. Dat plaatst eigenlijk een beeldscherm voor je ogen, zodat je alleen een virtuele 3D omgeving ziet. Augmented Reality is daarentegen een aangevulde realiteit. AR plaatst zo in de meeste gevallen een doorzichtig stukje glas voor je ogen of je gebruikt hiervoor een mobiel apparaat. Zo wordt er een virtuele laag over de fysieke werkelijkheid geprojecteerd. Mixed Reality brengt VR en AR eigenlijk bij elkaar. met een bril kunnen realistische 3D beelden verschijnen in de echte wereld.


Vragen en/of ideeën? We denken graag met je mee!

Postbus 1loket
Radboudumc Health Academy

contact

Onderwijsmarkt Speelveld van Vernieuwing

Op 30 mei vindt de RHA onderwijsmarkt: “Speelveld van Vernieuwing” plaats in het Experience Center. Het onderwijsevenement waarin innoveren in onderwijs centraal staat! Ook Extended Reality is onderdeel van deze onderwijsmarkt.

bekijk evenement

Augmented Reality


Virtual Reality


Winnaars Call XR in het onderwijs bekend

3 november 2022

XR biedt mogelijkheden voor vraagstukken in het onderwijs. Om het bijvoorbeeld breder toegankelijk te maken of mogelijkheden tot beter en/of dieper leren. Hiervoor is een call opgezet vanuit het programma XR in het onderwijs.

lees meer

Aan de slag met XR in het onderwijs


Verrijk het onderwijs met XR

Studenten kunnen eenvoudig oefenen met praktijksituaties. - Dit biedt een veilige leeromgeving, waarin het maken van fouten geen gevolgen heeft. Hierdoor zijn ze beter voorbereid. lees meer

Verrijk het onderwijs met XR

Door het gebruik van XR kunnen studenten oefenen met verschillende praktijksituaties.  Wanneer de student daadwerkelijk begint met het toepassen in de praktijk, kan hij of zij veel beter voorbereid zijn dan wanneer je geen gebruik hebt gemaakt van deze XR-technieken.

Extra kansen in het onderwijs

 • Situaties die moeilijk toegankelijk zijn voor studenten, zoals de trauma helikopter kunnen worden nagebootst door XR. Met XR kunnen studenten hier een ‘kijkje nemen’ en de situaties oefenen; 
 • Diverse vaardigheden kunnen met XR worden geoefend. Denk hierbij aan gesprekstechnieken, procedures en technische handelingen.
 • Het effect van je lichaamshouding en communicatie zijn te oefenen met een Avatar, die gevuld wordt uit praktijksituaties;
 • Fouten maken is mogelijk, zonder directe gevolgen voor de patiënt.

Ondersteuning bij XR in het onderwijs

De RHA biedt zowel ondersteuning bij het ontwerpen en ontwikkelen van XR producten als het faciliteren van het onderwijs met XR. lees meer

Ondersteuning bij XR in het onderwijs

De Radboudumc Health Academy heeft XR hoog in het vaandel staan. Er wordt kritisch gekeken hoe we ons onderwijs met de juiste middelen kunnen optimaliseren. Op het gebied van XR bieden we daarom ook ondersteuning bij:

 • Het ontwerpen en ontwikkelen van XR-toepassingen
 • Professionalisering XR in het onderwijs
 • Organisatie en logistiek van XR in het onderwijs bijvoorbeeld uitleen van XR-brillen

 

Neem hiervoor contact op via ons contactformulier.


XR-mogelijkheden en producten een overzicht met voorbeelden

Bekijk nu welke productietools er al zijn en ga aan de slag. Bekijk ook welke XR-producten voor onderwijs en opleiden al zijn ontwikkeld.

bekijk voorbeelden

XR-mogelijkheden en producten een overzicht met voorbeelden

Bij de XR mogelijkheden binnen het onderwijs maken we onderscheid tussen de volgende categorieën:

 1. Productietools om XR-producten mee te ontwikkelen
 2. XR-producten die in het onderwijs of opleiden worden ingezet. Deze zijn vaak door inhoudsdeskundige samen met onderwijskundige ontwikkeld.

Productietools

1. CenarioVR: 
CenarioVR is een tool waarmee je relatief eenvoudig levensechte interactieve 360° VR leeractiviteiten kan ontwikkelen. Meer weten over CenarioVR? Bekijk de Youtube-video.
2. Opschalingstool:
Het 3D lab van het Radboudumc bouwt in samenwerking met de RHA een productietool waarmee docenten zelf eenvoudig nieuwe casuïstiek kunnen creëren op basis van 3D beelden voor gebruik op een hololens (AR) of een Virtual Reality bril (VR). Bekijk de instructievideo.

Wil je aan de slag met één van deze tools, neem dan contact op via ons contactformulier.

Bekijk hieronder de XR producten die reeds ontwikkeld zijn


 • Artsen met een migratie achtergrond (AMA’s) hebben moeite met participeren in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem waarbij culturele achtergrond een rol speelt. Er is sprake van aanpassingsproblematiek. Middels deze casus, ontwikkeld met CenarioVR, gaan AMA's oefenen in het voeren van gesprekken met een Nederlandse patiënt en gezamenlijk nabespreken mbv een mentor om ze zo voor te bereiden op de 'echte' patiënt.

  Binnenkort volgt een demo film over dit product.

  Meer informatie? Neem contact op met Petra van Gurp, Ellemieke Rasenberg of Ietske Siemann.

Samen innoveren en leren


Experimenten

Om meer kennis en ervaring op te doen experimenteren de RHA, docenten en lerenden met de inzet van XR in het onderwijs.

lees meer

Neem ook deel aan een experiment

Geïnteresseerd? In de lopende experimenten worden regelmatig docenten gevraagd deel te nemen. lees meer

Neem ook deel aan een experiment

In de lopende experimenten worden regelmatig docenten gevraagd om hun input (bijvoorbeeld inbrengen van een geschikte casus) of kritische blik tijdens verschillende fases van het experiment.
 

Wil jij hier ook onderdeel van zijn? Meld je aan via ons contactformulier.


Wie zijn betrokken?

Het inzetten van XR in het onderwijs wordt gedurende het Programma 'Op weg naar extended reality in onderwijs en opleiden' georganiseerd door een team binnen de RHA.

lees meer

Wie zijn betrokken?

Op dit moment loopt er een Radboudumc breed programma 'Op weg naar extended reality in onderwijs en opleiden'. Hierbij is een programmateam aangesteld onder leiding van programmamanager Machteld Dronkers.

Het programma

De RHA heeft de ambitie om XR als leermiddel aan het leerproces van onze (toekomstige) zorgprofessionals toe te voegen daar waar dit leidt tot dieper leren en / of het aanreiken van complexe moeilijk toegankelijke leersituaties. Op deze wijze wordt de impact van het persoonsgericht en innovatief onderwijs, opleiden/ en leren door XR vergroot.  

Hiermee wordt een infrastructuur voor XR gerealiseerd en zorgt het programma ervoor dat de docenten voldoende zijn toegerust om XR in te zetten in het onderwijs.

Zij zetten in op het jaarlijks blijven experimenteren met XR, om zo de leerresultaten, leerervaringen en ondersteuningsbehoeftes in kaart te brengen. Op deze wijze wordt gewerkt aan een optimale inzet van XR in het onderwijs.

Het programmateam

 • Machteld Dronkers
 • Dina Medanhodzic
 • Frans van Hoek
 • Lia Fluit (onderzoek)
 • Carla Schuit
 • Akkelien Bergsma
 • Dorien de Hartogh

Stuurgroep:

 • Roland Laan (opdrachtgever)
 • Wil van der Sanden
 • Dylan Henssen
 • Machteld Dronkers

 

Professionalisering en meer informatie


Inspiratiesessie Extended Reality in onderwijs Inspiratiesessie Extended Reality in onderwijs

In deze sessie laten we je zien welke toegevoegde waarde Extended Reality (XR) kan hebben voor onderwijs. Aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden en het zelf ervaren van XR-toepassingen breng je vervolgens in kaart op welke wijze XR jouw onderwijs kan verrijken. De cursus kan zowel online als offline plaatsvinden. Klik hieronder voor meer informatie en inschrijving (alleen voor radboudumc medewerkers). lees meer

Naslagwerk en meer informatie

Vind hier interessante websites ter inspiratie en een overzicht van geselecteerde artikelen ter verdieping en achtergrondinformatie.

lees meer

Naslagwerk en meer informatie

Interessante websites:

Literatuur

 • Andrews, C., Southworth, M. K., Silva, J. N., & Silva, J. R. (2019). Extended reality in medical practice. Current treatment options in cardiovascular medicine21(4), 1-12. https://doi.org/10.1007/s11936-019-0722-7
 • Barteit S, Lanfermann L, Bärnighausen T, Neuhann F, Beiersmann C. Augmented, Mixed, and Virtual Reality-Based Head-Mounted Devices for Medical Education: Systematic Review. JMIR Serious Games. 2021 Jul 8;9(3):e29080. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8299342/
 • Bui, I., Bhattacharya, A., Wong, S. H., Singh, H. R., & Agarwal, A. (2021). Role of Three-Dimensional Visualization Modalities in Medical Education. Frontiers in pediatrics9. https://www.doi.org/10.3389/fped.2021.760363
 • Curran VR, Xu X, Aydin MY, Meruvia-Pastor O. Use of Extended Reality in Medical Education: An Integrative Review. Med Sci Educ. 2022 Dec 19:1-12.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9761044/
 • Hamilton, D., McKechnie, J., Edgerton, E., & Wilson, C. (2021). Immersive virtual reality as a pedagogical tool in education: A systematic literature review of quantitative learning outcomes and experimental design. Journal of Computers in Education8(1), 1-32. https://www.doi.org/10.1007/s40692-020-00169-2
 • Holla M, Berg MVD. Virtual reality techniques for trauma education. Injury. 2022 Nov;53 Suppl 3:S64-S68. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36109249/
 • Moro, C., Štromberga, Z., Raikos, A., & Stirling, A. (2017). The effectiveness of virtual and augmented reality in health sciences and medical anatomy. Anatomical sciences education10(6), 549-559. https://doi-org.ru.idm.oclc.org/10.1002/ase.1696
 • Munzer, B. W., Khan, M. M., Shipman, B., & Mahajan, P. (2019). Augmented reality in emergency medicine: a scoping review. Journal of medical Internet research21(4),
 • ​Tursø-Finnich T, Jensen RO, Jensen LX, Konge L, Thinggaard E. Virtual Reality Head-Mounted Displays in Medical Education: A Systematic Review. Simul Healthc. 2023 Feb 1;18(1):42-50. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35136005/

Graag meer literatuur of informatie? Neem dan contact op via ons contactformulier. 

 • Medewerkers
 • Intranet