Ter voorbereiding op het bezoek van de visitatiecommissie schrijft de faculteit zelf een 'Kritische Reflectie' (ook wel 'Zelfstudie'). De visitatiecommissie brengt verslag van de visitatie uit in een visitatierapportage. Een positief visitatierapport is nodig om (her)accreditatie aan te vragen, waarmee financiering van de overheid verkregen kan worden. Op deze pagina vind je per opleiding de beschikbare rapportages.

Rapportages


Biomedische Wetenschappen Biomedical Sciences

De visitatiecommissie visiteerde in juli 2012 de opleidingen Bachelor Biomedische Wetenschappen en Master Biomedical Sciences.

Geneeskunde

De visitatiecommissie inspecteerde de opleiding Geneeskunde in september 2011. Ze rapporteerden goedkeurend over de Nijmeegse bachelor en master Geneeskunde en verwerkte de bevindingen in het rapport 'Medisch Onderwijs in Nederland 2012'.

Molecular Mechanisms of Disease

De visitatiecommissie visiteerde, met goed gevolg, in 2010 de opleiding Molecular Mechanisms of Disease (MMD). Hieronder vind je de rapportage van de commissie.

Tandheelkunde

De opleiding Tandheelkunde kreeg in september 2012 opnieuw visitatie.
  • Medewerkers
  • Intranet