Toetsen

Studenten GNK/BMW die zijn ingedeeld voor het contactonderwijs, zijn automatisch aangemeld voor de bloktoets. Wanneer je wilt deelnemen aan herhaaltoetsen is aanmelding via OSIRIS (via je Studentenportal) noodzakelijk!

Studenten THK worden ook automatisch aangemeld voor de bloktoets. Wanneer je wilt deelnemen aan herhaaltoetsen is aanmelding via OSIRIS (via je Studentenportal) noodzakelijk!


Over het webdossier

Het Studenten Webdossier is een persoonlijk dossier voor studenten die studeren aan de faculteit medische wetenschappen, dus: Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Tandheelkunde en Molecular Mechanisms of Disease. lees meer

Over het webdossier

In het webdossier zijn je personalia en je eigen studiegegevens gebundeld en vanuit dit dossier kun je een groot deel van je studiezaken regelen en bekijken. Om in te loggen heb je je studentennummer (bijvoorbeeld s1012345) en je RU-wachtwoord nodig.

Inloggen

Ga naar het Studenten webdossier. log in

In het webdossier

Dit vind je in het Studenten Webdossier.
 • Indelingen onderwijs en individuele roosters
 • Aan-/afmelden contactonderwijs (geldt alleen voor GNK en BMW)
 • Contactonderwijs Tandheelkunde
 • Toetsen: indelingen voor blok-, herhaaltoets en VT
 • Toetsuitslagen uit OSIRIS
 • Mededelingen van de examencommissie
 • Ad Valvas: belangrijke mededelingen
 • Blackboard
 • Radboudumc webpagina's: informatie voor studenten
 • eStIP: de mogelijkheid om vragen over je opleiding te stellen via het Webdossier

Aan- en afmelden onderwijs

Alle studenten GNK en BMW die willen deelnemen aan het contactonderwijs moeten zich hiervoor aanmelden via een link in het Webdossier. Alle studenten THK worden door onderwijscoördinatie ingedeeld o.a. op basis van beslissingen van de examencommissie en het advies van de studieadviseur. lees meer

Aan- en afmelden onderwijs

Alle studenten GNK en BMW die willen deelnemen aan het contactonderwijs moeten zich hiervoor aanmelden via een link in het Webdossier. Aan- en afmeldingen en wijzigingen van aanmeldingen voor het contactonderwijs vinden online via deze speciale inschrijvingsformulieren plaats en dus niet via OSIRIS.

Via een melding in je Webdossier en/of een Ad Valvasbericht wordt je er op geattendeerd dat je je dient aan te melden voor onderwijs. Studenten die zich tijdig hebben aangemeld worden gegarandeerd ingedeeld voor het onderwijs (beslissingen van de examencommissie voorbehouden). Tot drie weken voor de start van een blok kun je je nog na-aanmelden. Echter, alléén bij voldoende capaciteit wordt je nog ingedeeld.

Uitzondering 1e jaar studenten

Alle nieuwe 1e-jaars studenten GNK, BMW en MMD hoeven zich niet aan te melden. Zij worden door de afdeling Ondersteuning Initiële Opleidingen ingedeeld voor de kernblokken in perioden 1 t/m 5 van het reguliere programma (raadpleeg ook de studiegids).

Voor de perioden 6 t/m 10 c.q. 11a zullen zij zich wel online aan moeten melden! Ook studenten die een alternatief programma gaan volgen, bijv. omdat zij in aanmerking komen voor vrijstellingen, moeten wel alsnog een online aanmeldingsformulier invullen.


Toetsen

De indeling voor een blok-, herhaal of voortgangstoets vind je in de rubriek Toetsen van het Webdossier. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet