Onderwijs Events A0118964 VDKNR Verdiepingsochtend 2021

Over het event

De Vereniging docenten kinderneurorevalidatie (VDKNR) organiseert op 4 juni 2021 een studie-ochtend van 09.30 - 13.00 uur (webinar) in samenwerking met de Radboudumc Health Academy. Deze virtuele ochtend zal bestaan uit lezingen en een afsluitende discussie.

Contact Events

Bianca Gremmen-van Bergen
Projectmedewerker

(06) 27 20 96 01
contact


Programma

Tijdens deze ochtend zullen diverse sprekers de ontwikkeling van het jonge kind met neurologische (ontwikkelings)stoornissen centraal stellen:

Virtuele inloop met coffee@home

Opening

Ouder zijn van een jong kind met neurologische ontwikkelingsstoornissen en de impact op het gezinssysteem; balanceren, stimuleren en incasseren
Video-interview met een ouder

Vroegtijdig herkennen van neurologische aandoeningen bij jonge kinderen
Drs. Jolanda Schieving, kinderneuroloog Radboudumc, Nijmegen

Thuistrainingsprogramma voor baby’s en peuters met (hoog risico) op unilaterale CP; wat zijn de ervaringen van ouders?
Drs. Anke Verhaegh, ergotherapeut Sint Maartenskliniek, Nijmegen
   
Samen zorgen voor bewegen, slaap en voeding voor (jonge) kinderen met CP  
Dr. Olaf Verschuren, fysiotherapeut/senior researcher, Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde, Utrecht

'Over-Leven' Omgaan met levend verlies bij ouders
Drs. Tanja van Roosmalen, rouwtherapeut kinderen en jongeren, orthopedagoog, LEF Verliesbegeleiding, Sint Anthonis

Gedurende deze ochtend word je actief aan het denken gezet hoe je de verkregen informatie meteen kunt gaan toepassen binnen je eigen werkomgeving.Doelgroep

Een inspirerende studie-ochtend voor paramedici (werkzaam in zowel eerste lijn, revalidatiecentra, kdc’s, ziekenhuizen), leidsters binnen de TPG, (revalidatie)artsen, psychologen en andere zorgprofessionals werkzaam met het jonge kind. Ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom.Accreditatie

Voor deze studie-ochtend wordt geen accreditatie aangevraagd. U ontvangt na afloop een bewijs van deelname.