Onderwijs Events A0133713 OOR ON Opleidingsmiddag

Over het event

Gezond en vitaal opleiden vraagt om cultuurverandering. Een mooi streven, maar wat betekent dat? Geen cultuurverandering zonder gedragsverandering! Uit onze eigen enquête Gezond en vitaal opleiden blijkt het belang van 'de menselijke maat en dialoog'. Maar HOE doe je dat in de dagelijkse praktijk?

lees meer

Over het event

We herkennen allemaal dat er momenteel veel thema's spelen binnen de vervolgopleidingen waarbij we ons  kwetsbaar voelen: werk-privé balans, werkdruk, (sociale) veiligheid, werkcultuur, generatieverschil, duurzame inzetbaarheid, hiërarchie etc.  Hoe maak jij dit bespreekbaar? Kun jij helemaal jezelf zijn en alles zeggen waar het op staat? Of zeg je wat je wilt, maar doe je het toch net niet? Hoe komt het dat we ons anders gedragen dan we zouden willen? 

Tijdens de OOR-ON opleidingsmiddag gaan we hiermee aan de slag: Prof. Belle Derks laat ons reflecteren op hoe stereotypering en cultuur ons werkplezier en carrièrekeuze beïnvloeden. Dr. Aart Bontekoning zal ons met zijn generatietheater laten zien en voelen hoe wij nu soms worstelen in de dagelijkse praktijk. Doorspekt met wetenschappelijke onderbouwing en een dosis gezonde humor gaan zij ons laten ervaren hoe het anders kan en wat jij morgen anders kan doen: de menselijke maat en de dialoog in de dagelijkse praktijk.

Doelstelling OOR ON opleidingsmiddag

Onze doelgroepen informeren, inspireren, laten reflecteren en handvatten bieden hoe iedereen, individueel en samen, een rol en verantwoordelijkheid kan nemen heeft in 'Gezond en vitaal opleiden'. Hoe wij samen met elkaar op de werkvloer 'de menselijke maat en de dialoog' realiseren, altijd transparant, ook al is dat soms moeilijk.


Contact Events

Bianca Gremmen-van Bergen
Projectmedewerker

(06) 27 20 96 01
contactformulier

Sprekers


Dr. Aart Bontekoning

In samenwerking met het generatietheater

lees meer

Dr. Aart Bontekoning

Voor veel specialisten en niet specialisten is het een blinde vlek: sociale processen, zoals onze manieren van samenwerken, leiden, besluiten, veranderen, communiceren en dergelijke hebben een houdbaarheidsdatum. Daarna wordt het herhalen schadelijk voor mensen, hun team en hun (werk)wereld, het neemt bijvoorbeeld werkenergie weg en remt leerprocessen. Opvolgende generaties spelen een hoofdrol in het updaten van wat is gedateerd. Maar als je dat niet ziet, kan je die updatekracht als jongste generatie zelf niet benutten en als oudere niet ondersteunen. Terwijl alle generaties daar belang bij hebben. Eigentijdse teams, organisaties en opleidingen zijn namelijk aantrekkelijk en gezonder voor jong en ouder. We laten de mogelijkheden zien en voelen.


Prof. dr. Belle Derks

Wie is die medisch specialist? De rol van stereotypering en cultuur

lees meer

Prof. dr. Belle Derks

Wie is de medisch specialist? Hoe het stereotype van de arts als superheld het werkplezier en de carrière van jonge artsen beperkt. Steeds meer specialisten in opleiding hebben twijfels over een carrière in de gezondheidszorg. Onderzoek van De Jonge Specialist toont aan dat meer dan één op de tien aios uitvalt. Veelgehoorde redenen zijn de hoge werkdruk, de slechte werk-privé balans en de conservatieve ziekenhuiscultuur. In deze bijdrage richt ik me op de ziekenhuiscultuur en vertel ik over de subtiele psychologische processen die jonge artsen kunnen ontmoedigen een loopbaan in het ziekenhuis op te bouwen. Zo presenteer ik onderzoek waaruit blijkt dat het beroep van medisch specialist een zeer competitief en masculien imago heeft (de arts als superheld, het arts-zijn als ‘way of life’), leg ik uit hoe veel jonge artsen een gebrek aan ‘fit’ met dit beeld ervaren en hoe dit kan leiden tot lagere werkbevlogenheid en hogere werkstress. En dit met als gevolg dat sommige jonge artsen besluiten de medische sector te verlaten. Tenslotte bespreek ik wat we kunnen doen om deze organisatiecultuur te veranderen.Commissie

Dr. Anne Marie Bosch, Chirurg en opleider, Ziekenhuis Gelderse Vallei
Drs. Sander Datema, Adviseur leren & ontwikkelen en theaterdocent, Radboudumc
Dr. Agnes Eijsbouts, Reumatoloog, decaan Sint Maartenskliniek
Prof. dr. J. de Graaf, Opleidingsdirecteur (medische) vervolgopleidingen Radboudumc, voorzitter ROC
Dr. Henry Jansen, Internist-acute geneeskunde, (plv.) opleider interne geneeskunde, Jeroen Bosch Ziekenhuis
Drs. Tom Jansen, Aios Interne geneeskunde, Rijnstate Ziekenhuis
Drs. Sigrid Meijer, Aios revalidatiegeneeskunde, Sint Maartenskliniek
Drs. Nina van Sprang, Aios kindergeneeskunde, lid ROC, Radboudumc
Dr. Bart Veldman, Nefroloog en opleider interne geneeskunde, CWZ
Drs. Nienke Verdonk, Onderwijskundige medische vervolgopleidingen, Rijnstate Ziekenhuis
Drs. Mirelle Voskes, Onderwijskundige medische vervolgopleidingen, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
Anneke Welmers, Coördinator medische vervolgopleidingen, Slingeland Ziekenhuis
Rick Lekkerkerk, Onderwijskundige en Projectmanager, Radboudumc


Doelgroep

Opleiders, a(n)iossen, supervisoren, onderwijskundigen, medisch managers, raden van bestuur.

lees meer

Doelgroep

Kortom, iedereen die betrokkenen is bij de medische vervolgopleidingen in de eerste en tweede lijn.


Accreditatie

Accreditatie voor 3 punten is aangevraagd bij ABAN voor alle medisch specialisten.

lees meer

Accreditatie

De Radboudumc Health Academy heeft een instellingsaccreditatie voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

Na afloop van deze opleidingsmiddag ontvangt u een digitaal certificaat.


Locatie

Experience Center van het Radboudumc

Ingang: Experience Center

bekijk route

Locatie

Bezoekadres

Geert Grooteplein 15
6525 EZ Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 15
Ga naar binnen bij: Experience Center
  • Medewerkers
  • Intranet