Onderwijs Events A0139259 Afscheidssymposium dr Bert de Swart

Over het event

Op vrijdag 3 maart 2023 zal dr. Bert de Swart, hoofd van de afdeling Logopedie van de afdeling Revalidatie in het Radboudumc, zijn afscheid vieren. 

In de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek was Bert volop in beweging. Hij was een voorloper in de ontwikkeling van logopedie binnen en buiten het ziekenhuis.

lees meer

Over het event

Tijdens dit symposium maken we een reis door 40 jaar logopedie. De kracht van logopedie en het interprofessioneel samenwerken bij kinderen en volwassenen zal zichtbaar worden. Verschillende nieuwe ontwikkelingen binnen de logopedie worden gepresenteerd. Dit is een afspiegeling van Bert zijn interesses en expertise. Het belooft een waardevolle dag te worden waarin je wordt bijgeschoold op het gebied van spierziekten en echografie binnen de logopedische diagnostiek bij volwassenen en kinderen. Ook laten we zien wat onderzoek ons heeft geleerd over logopedie voor het verbeteren van de communicatie door mensen met de ziekte van Parkinson en tussen mensen met beginnende dementie en hun naasten. 


Contact Events

Bianca Gremmen-van Bergen
Projectmedewerker

(06) 27 20 96 01
contactformulier

Locatie Radboudumc Experience Center

Geert Grooteplein 15 in NijmegenProgramma

09.00 uur:  Inloop 

09.30 uur: Opening ochtend
Dr. Karen van Hulst, logopedist, klinisch epidemioloog, Amalia Kinderziekenhuis, Radboudumc 

09.45 uur: 40 jaar beweging in spraak- en slikstoornissen
Dr. Hanneke Kalf, logopedist, universitair docent revalidatie, Radboudumc
Dr. Lenie van den Engel-Hoek, logopedist, tot februari 2021 universitair docent revalidatie, Radboudumc

10.15 uur: Interprofessioneel samenwerken kinderrevalidatie, kinderneurologie en paramedici
Drs. Saskia Houwen-van Opstal, kinderrevalidatiearts, Amalia Kinderziekenhuis, Radboudumc
Dr. Corrie Erasmus, kinderneuroloog, Amalia Kinderziekenhuis, Radboudumc

10.45 uur: Interprofessioneel samenwerken revalidatie, neurologie en paramedici
Dr. Jan Groothuis, revalidatiearts, Radboudumc
Prof. Dr. Baziel van Engelen, neuroloog, hoogleraar spierziekten, Radboudumc

11.15    Koffiepauze

11.45 uur: Logopedie bij de ziekte van Parkinson. Hoe uiten spraakproblemen zich bij parkinson en hoe effectief is logopedie hierbij?
Drs. Janna Maas, logopedist, taal-spraakpatholoog, PhD kandidaat, Radboudumc

12.10 uur: Natuurlijk beloop en logopedische uitkomstmaten in oculofaryngeale spierdystrofie (OPMD)
Dr. Hanneke Kalf, logopedist, universitair docent revalidatie, Radboudumc 

12.35 uur: Meerwaarde van geïnstrumenteerd onderzoek in de logopedische diagnostiek van dysfagie bij kinderen
Dr. Marloes Lagarde, logopedist, logopediewetenschapper, Amalia Kinderziekenhuis, Radboudumc

13.00 uur: Intermezzo

13.15 uur: Lunchpauze

14.15 uur: Opening middag    
Drs. Kim Rutten, hoofd afdeling Logopedie, Radboudumc

14. 30 uur: NMA bij volwassenen
Dr. Simone Knuijt, logopedist, taal- spraakpatholoog, Radboudumc

14.50 uur: Handreiking logopedische interventie NMA bij kinderen
Drs. Mieke Kooi-van Es, logopedist, taal-spraakpatholoog, PhD kandidaat, Klimmendaal, Radboudumc

15.10 uur: De meerwaarde van Com-mens voor mensen met dementie, hun naasten en logopedisten
Drs. Mariëlle Olthof-Nefkens, logopedist, PhD kandidaat, Zorggroep Maas en Waal

15.30 uur: 40 jaar in beweging: wat hebben we bereikt?
Prof. Dr. Sander Geurts, revalidatiearts, hoogleraar revalidatiegeneeskunde en hoofd afdeling Revalidatie, Radboudumc

16.00 uur: Borrel

16.30 uur: Afsluiting 


 


Doelgroep

Dit symposium is bedoeld voor logopedisten.


Kosten symposium

De kosten bedragen € 150,-


Accreditatie

Dit symposium is geaccrediteerd door: ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) voor 5 punten onder ID nummer: 496381.


Afscheids-receptie

Aansluitend aan het symposium vindt de afscheidsreceptie voor genodigden plaats in Huize Heyendael (Geert Grooteplein Noord 9) van 16:45 - 19:00 uur

huize heyendael
  • Medewerkers
  • Intranet