Onderwijs Events A0140382 OOR ON Opleidingsmiddag

Over het event

Dit jaar staat de OOR-ON opleidingsdag in het licht van 'Transmuraal en intraprofessioneel samenwerken'. Waarom? In ons veranderend zorglandschap staat netwerkzorg met intraprofessioneel samenwerken centraal. Vele patiënten worden dagelijks behandeld door een team van dokters in 1e en 2e lijn. Maar we weten allemaal dat samenwerken niet altijd vanzelf (goed) gaat. Weet u wat uw patiënt en uw collega van u verwacht als samenwerkingspartner? Wat verwacht u van uw collegae? Bent u een rolmodel voor de a(n)iossen in de wijze waarop u samenwerkt met collegae? En a(n)iossen, hoe leren jullie transmuraal samenwerken? Welke overtuigingen heb jij over de 1e lijn/2e lijn?

lees meer

Over het event

Recent zijn er ook twee proefschriften verschenen over intraprofessioneel opleiden met onderzoek op de dagelijkse werkplek hoe eerste en tweedelijns artsen in opleiding leren samenwerken. Onderzoek heeft alleen zin als het bijdraagt aan veranderingen/verbeteringen voor in de praktijk. Deze onderzoeken hebben ons bijzonder veel geleerd over WAT er moet worden geleerd om goed samen te kunnen werken en HOE je dat kunt leren. Maar ook wat zijn de faciliterende en belemmerende factoren? Cultuur, hiërarchie, machtsdynamieken, sociale cohesie blijken een grote rol te spelen. Wat zijn uw overtuigingen over samenwerken, hoe speelt de cultuur binnen uw context een rol in samenwerken, hoe en wat denkt u echt over uw collegae?

Daarom is opleiden in transmurale samenwerking tijdens de geneeskundige vervolgopleidingen een belangrijk thema, om het samenwerkingsgedrag van artsen expliciet te maken en te kunnen

verbeteren, voor optimale zorg voor onze patiënten. Ook FMS opleiden 2025 heeft een project groep interprofessioneel opleiden. Recent is een praktisch handboek met werkvormen voor interprofessioneel opleiden gepubliceerd.

We sluiten de OOR ON opleidingsmiddag feestelijk af in de aula alwaar Marijn Janssen haar proefschrift "primary- secondary care collaboration in postgraduate training programmes - Bridging two worlds" zal verdedigen. Je bent van harte uitgenodigd.

Vandaag gaan we het impliciete EXPLICIET maken!

Doelstelling OOR ON opleidingsmiddag

Bewust wording en praktische kennis en vaardigheden opdoen over WAT je moet weten en HOE je dat kunt leren voor transmuraal opleiden in de dagelijkse praktijk.
 

Inschrijven

Inschrijven voor de OOR ON opleidingsmiddag 2023

naar het formulier

Contact Events

Bianca Gremmen-van Bergen
Projectmedewerker

(06) 27 20 96 01
contactformulier

Doelgroep

De opleidingsmiddag is bedoeld voor a(n)iossen, opleiders, supervisoren van alle geneeskundige vervolgopleidingen en onderwijskundigen.


Accreditatie

Accreditatie voor 3 punten wordt aangevraagd bij ABAN voor alle medisch specialisten. 

lees meer

Accreditatie

De Radboudumc Health Academy heeft een instellingsaccreditatie voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

Na afloop van deze opleidingsmiddag ontvangt u een digitaal certificaat.


Locatie

Experience Center van het Radboudumc

Ingang: Experience Center

bekijk route

Locatie

Bezoekadres

Geert Grooteplein 15
6525 EZ Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 15
Ga naar binnen bij: Experience Center
  • Medewerkers
  • Intranet