Onderwijs Events Alle events 10219 Symposium zwangere vrouwen en babys

Over het event

Het Developmental Psychobiology Lab, onderdeel van het Radboudumc en het Baby & Child Research Center, organiseert op vrijdag 10 januari 2020 het symposium “Zwangere vrouwen en baby’s – van theorie naar praktijk”.

lees meer

Over het event

Het Developmental Psychobiology Lab, onderdeel van het Radboudumc en het 
Baby & Child Research Center, organiseert op vrijdag 10 januari 2020 het symposium “Zwangere vrouwen en baby’s – van theorie naar praktijk”.

Dit symposium brengt wetenschappers en zorgverleners in prenatale- en kraamzorg bij elkaar om kennis uit te wisselen en om de dialoog aan te gaan. De eerste twee edities van dit symposium (2015 en 2017) waren erg succesvol.

We kijken daarom erg uit naar een vruchtbare en leerzame derde editie. Door samen te werken verbeteren we de zorg voor zwangere vrouwen en waarborgen we een optimale start voor baby’s!

Aanmelden Deadline inschrijving: voor 7 december 2019

Deelnamekosten:
€ 40     Kraamverzorgende of student
€ 60     Verloskundigen, lactatiekundige, AIOS en verpleegkundigen 
€ 120  Gynaecologen en andere specialisten 

Aanmelden kan hier.

Contact Events

Karina van Lenthe
Projectmedewerker

(06) 15 92 94 20
contact

In het kort

 • Vrijdag 10 januari 2020, 09.00 – 16.30


 • Doelgroep

  • Gynaecologen
  • Verloskundigen
  • Verpleegkundig specialisten
  • Verpleegkundigen
  • Kraamverzorgenden
  • Lactatiekundigen

 • Accreditatie

  Accreditatie wordt aangevraagd voor:
  • Gynaecologen
  • Verloskundigen
  • Verpleegkundig specialisten
  • Verpleegkundigen
  • Kraamverzorgenden
  • Lactatiekundigen


Programma

09.00: Welkom met koffie

09.30
Keynote: De geheimen van het babybrein
Prof. dr. Sabine Hunnius - Psycholoog, Radboud Universiteit

10.20
Stress, angst en somberheid na de geboorte: zien we het terug in de moedermelk?
Dr. Pamela Browne – Arts-onderzoeker, Promovenda, Vrije Universiteit, Radboudumc

10.45: Pauze met koffie en thee

11.15
Aan het werk na zwangerschapsverlof: wat we wel en vooral ook niet weten
Dr. Roseriet Beijers – Assistant professor, Radboud Universiteit, Radboudumc 

11.40
Voeding in het vroege leven, belangrijk voor gedrag later in het leven?
Yvonne Willemsen, MSc. – Promovenda, Radboudumc   

12.05
Huid-op-huid contact tussen moeder en kind, een veelbelovende interventie?
Kelly Cooijmans, MSc. – Promovenda, Radboud Universiteit, Radboudumc

12.30: Lunch

13.30
Keynote: Een blije moeder, een blije vroedvrouw of een blije vroedvrouw, een blije moeder?
Dr. Yvonne Fontein-Kuipers – Verloskundige, Hogeschool Rotterdam

14.20
Angstige en sombere gevoelens tijdens de zwangerschap: zwangere vrouwen aan het woord
Dr. Pamela Browne – Promovenda, Vrije Universiteit, Radboudumc

14.45: Pauze met koffie en thee

15.15
Darmbacteriën in de zwangerschap en eerste levensjaren: wat kunnen ze ons vertellen?
Prof. dr. Carolina de Weerth – Hoogleraar, Radboudumc

15.40
Keynote: Oorzaken en behandeling van excessief huilen bij zuigelingen; rol van Family-Centered Care
Dr. Ben Semmekrot – Kinderarts, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
 
16.30: Afsluiting
 

Organisator

Dit symposium wordt georganiseerd door het Developmental Psychobiology Lab.

lees meer

Organisator

Developmental Psychobiology Lab

Prof. dr. Carolina de Weerth
Dr. Roseriet Beijers
Contact: Irene van Kroonenburg
Email: developmental-psychobiology-lab.cns@radboudumc.nl
Website: www.dpblab.org 
Telefoon: (024) - 366 63 01
 
 

Sprekers

Toelichting lezingen en biografie sprekers

lees meer

Sprekers

Prof. dr. Sabine Hunnius - psycholoog, Radboud Universiteit
De geheimen van het babybrein
Vanaf het moment dat een baby is geboren, wordt hij overspoeld met nieuwe indrukken uit de wereld om hem heen. Hij ziet voor het eerst een gezicht, voelt hoe handen hem oppakken, ruikt nieuwe geuren en hoort nieuwe geluiden. De manier waarop een baby de wereld waarneemt, is voor een volwassene maar moeilijk voor te stellen. Hoe ziet een baby zijn omgeving? Wat begrijpt hij van wat er om hem heen gebeurt? In de lezing zal worden ingegaan op de belangrijke kennis en nieuwe inzichten die recent neurowetenschappelijk en psychologisch onderzoek heeft opgeleverd over de ontwikkeling van baby’s en hun hersenen.
 
Pamela Browne
Stress, angst en somberheid na de geboorte: zien we het terug in moedermelk?
Gevoelens van stress, angst of somberheid beïnvloeden lichamelijke processen in ons lichaam. Meer stress zorgt bijvoorbeeld voor meer stress hormoon cortisol in ons bloed. Het is veel minder bekend of deze gevoelens ook invloed hebben op de samenstelling van moedermelk. In deze presentatie laten we het mogelijke verband zien tussen de samenstelling van moedermelk (cortisol en diversiteit aan bacteriën) en gevoelens van stress, angst of somberheid in de eerste maanden na de bevalling.
 
Angstige en sombere gevoelens tijdens de zwangerschap: zwangere vrouwen aan het woord
Veel behandelingen zijn beschikbaar voor zwangere vrouwen die last hebben van gevoelens van angst of somberheid. Toch maken relatief weinig zwangere vrouwen gebruik van deze behandelingen. In deze presentatie bespreken we hoe vrouwen denken over angst en somberheid tijdens de zwangerschap en het starten van behandeling voor klachten. Daarnaast tonen we in deze presentatie hoe vrouwen het liefst het gesprek aangaan met hun verloskundige rondom het thema angst en somberheid tijdens de zwangerschap.
 
Biografie:
Pamela Browne is promovenda van het Developmental Psychobiology Lab. Ze onderzoekt de psyche-lichaam interactie, waaronder angst en somberheid tijdens en na de zwangerschap en de rol van darmbacteriën hierin (voor meer informatie zie http://www.dpblab.org).
 
Roseriet Beijers
Aan het werk na het zwangerschapsverlof: wat we wel en vooral ook niet weten
Voor veel moeders staan de eerste maanden na de bevalling niet alleen in het teken van het zorgen voor de baby, maar gaan ze ook terug aan het werk. Tijdens deze presentatie komt het onderzoek aan bod dat heeft gekeken naar het welzijn van moeders die weer aan het werk gaan na het zwangerschapsverlof. Daarnaast wordt een nieuw model getoond waarmee we verder onderzoek kunnen doen naar mogelijke stress rondom werkhervatting. Zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat werk-gerelateerde stress invloed heeft op de baby via een veranderde samenstelling van de moedermelk?
 
Biografie:
Dr. Roseriet Beijers maakt deel uit van het Developmental Psychobiology Lab en doet onderzoek naar de ontwikkeling van jonge kinderen, zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de eerste jaren van het leven. Zij is op dit moment gestart met haar Veni-onderzoek welke stress bij moeders rondom werkhervatting gaat onderzoeken (voor meer informatie zie www.dpblab.org
 
Yvonne Willemsen
Voeding in het vroege leven, belangrijk voor gedrag later in het leven?
Onderzoek heeft veelvuldig aangetoond dat borstvoeding voordelig is voor de ontwikkeling van het kind. Borstvoeding beschermt namelijk tegen infecties en vermindert het risico op overgewicht en obesitas. Daarnaast zijn er onderzoeken die laten zien dat borstvoeding ook de ontwikkeling van het brein, en mogelijk ook het gedrag, kan beïnvloeden​. Tijdens deze presentatie komt onze studie aan bod waarin is onderzocht of borstvoedingduur in het vroege leven het gedrag van 3-jarigen voorspelt. Zijn kinderen impulsiever naarmate ze korter borstvoeding hebben gehad?
 
Biografie:
Yvonne Willemsen is promovenda van het Developmental Psychobiology Lab. Ze onderzoekt of voeding in het vroege leven voorspellend is voor gedrag op latere leeftijd, en of deze relatie wordt beïnvloed door de darmbacteriën (voor meer informatie, zie www.dpblab.org). 
 
Kelly Cooijmans
Huid-op-huid contact tussen moeder en kind, een veelbelovende interventie?
Jarenlang onderzoek heeft uitgewezen dat huid-op-huid contact positieve effecten heeft op zowel de ontwikkeling van premature baby’s als het mentale welzijn van de moeders. Er is veel minder bekend over de effectiviteit van huid-op-huid contact bij voldragen gezonde baby’s en hun moeders. Tijdens deze presentatie komt onze studie aan bod waarin door middel van een Randomized Controlled Trial (RCT) de effectiviteit van een dagelijkse huid-op-huid contact interventie tijdens de eerste vijf weken wordt onderzocht. Voelen moeders zich bijvoorbeeld beter en geven ze langer borstvoeding door dagelijks huid-op-huid met hun pasgeboren baby?
 
Biografie:
Kelly Cooijmans M.Sc. is promovenda binnen het Developmental Psychobiology Lab. Ze onderzoekt of een dagelijkse huid-op-huid contact interventie bij moeders en hun pasgeboren gezonde baby’s effectief is in het verbeteren van de gezondheid en het gedrag van baby’s, de moeder-kind band, en de fysieke en mentale gezondheid van moeders (voor meer informatie, zie http://www.dpblab.org). 
 
Dr. Yvonne Fontein-Kuipers - verloskundige, Hogeschool Rotterdam
Een blije moeder, een blije vroedvrouw of een blije vroedvrouw, een blije moeder?
Verloskundigen willen intrinsiek veilige en goede ervaringen waarborgen voor moeders en hun (ongeboren) kinderen. Binnen het socialisatieproces van verloskundigen is woman-centred care een concept dat als een vanzelfsprekendheid omarmd wordt. Maar is het wel zo’n vanzelsprekend concept? In woman-centred care zijn er twee key spelers: de verloskundige en de vrouw. Zoals in elke relatie hebben zij invloed op elkaar. Maternaal emotioneel welbevinden heeft een prominente plek in woman-centred care. Maar welke verloskundige competenties zijn nodig om maternaal emotioneel welzijn vanuit een woman-centred care benadering te ondersteunen? Is maternaal emotioneel welzijn de verantwoording van de verloskundige? En wat nu als de verloskundige niet goed in haar vel zit?

Biografie:
Dr. Yvonne Fontein-Kuipers is gepromoveerd binnen het ‘Gewoon Gezond Zwanger’-project binnen Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht. Zij ontwikkelde de effectieve interventie ‘WazzUp Mama’ om maternale distress bij zwangere vrouwen te voorkómen of te verminderen. Haar huidige onderzoeksdomein binnen de Hogeschool Rotterdam is ‘woman-centred care’. Onderzoek heeft geleid tot theorie- en conceptvorming van dit verloskundig domein dat praktische handvatten geeft maar ook input voor reflectie ten aanzien van de relatie tussen de vrouw en de vroedvrouw.
 
Carolina de Weerth
Darmbacteriën in de zwangerschap en eerste levensjaren: wat kunnen ze ons vertellen?
Professor de Weerth zal antwoord proberen te geven op deze vraag, door te bekijken hoe darmbacteriën zijn gerelateerd aan de gezondheid en het gedrag van moeder en kind. Allereerst zal er uitleg gegeven worden over de rol die darmbacteriën spelen in ons lichaam. Daarna laat ze vanuit een ontwikkelingsperspectief zien hoe baby’s darmbacteriën verwerven en hoe de interne en externe omgeving de ‘kwaliteit’ van deze darmbacteriën kan beïnvloeden. Denk hierbij aan het soort bevalling, de blootstelling aan antibiotica en stress (bij de moeder). Tot slot bespreekt ze mogelijke gevolgen van een disbalans in de darmbacteriën, variërend van effecten op het BMI tot ontroostbaar huilgedrag van de baby en de ontwikkeling van autisme.
 
Biografie:
Carolina de Weerth is hoogleraar in de psychobiologie van de vroege ontwikkeling aan de afdeling Cognitive Neuroscience van het Radboudumc en het Donders Instituut. Hier werkt ze aan multidisciplinair onderzoek om te ontdekken hoe omgevingsfactoren de vroege ontwikkeling beïnvloeden en mogelijk bepalend kunnen zijn voor de latere ontwikkeling van het kind. Professor De Weerth richt zich met name op de vraag hoe prenatale en postnatale stress en angst van moeders samenhangen met de ontwikkeling van het kind, zowel wat betreft gezondheid als gedragsontwikkeling. Naast het welzijn van de moeder, wordt ook gekeken naar verschillende soorten zorggedrag in het vroege leven en de invloed hiervan op het kind. Ze probeert meer inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen van deze verbanden door belangrijke fysiologische systemen te includeren in haar onderzoek, zoals de hypothalamus-hypofyse-bijnier (HPA) as, darmbacteriën en moedermelk.
 
Dr. Ben Semmekrot – kinderarts, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Oorzaken en behandeling van excessief huilen bij zuigelingen; rol van Family-Centered Care 
Het fenomeen van de excessief huilende zuigeling lijkt iets te zijn van de moderne tijd. Het probleem wordt in de praktijk gekenmerkt door een overwegend somatische aanpak: is er sprake van (verborgen) reflux, wellicht koemelkallergie, of obstipatie? Achteraf blijken deze zaken slechts zelden de werkelijke oorzaak van het huilen te zijn. Steeds meer wordt duidelijk dat de zelfregulatie van het kind de belangrijkste factor is in het ontwikkelen en onderhouden van het huilgedrag. Er lijkt een relatie te zijn tussen gestoorde zelfregulatie op jonge leeftijd en latere problemen in gedrag en zelfregulatie. Het wordt tijd om de somatische aanpak te verlaten en meer aandacht te geven aan de moeder-kind interactie met focus op de zelfregulatie van het kind. Hierbij moet de nadruk liggen op het zelf laten ontdekken van eigen comfort. Dat vergt van de ouder of verzorger: rust, observatievermogen,  vertrouwen en geduld. Het kader van het thema van vandaag is geschikt om deze punten verdere aandacht te geven.

Biografie:
Ben Semmekrot is kinderarts in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen sinds 1999. Daarvóór was hij kinderarts-neonatoloog in het Radboudumc. Hij houdt zich bezig met kinderen in alle leeftijdsgroepen, maar vooral met pasgeborenen, vroeggeborenen en jonge kinderen. Ontwikkelingsgerichte zorg en family-centered care hebben zijn speciale aandacht. Hij is zeer blij met de kraamsuites (sinds 2006) en couveusesuites (sinds 2008) in het CWZ, waarbij de interactie tussen moeder en kind vanaf het prille begin kan ontwikkelen.

Locatie

Radboudumc Tuinzaal (Route 706), Geert Grooteplein 10, 6525 GA Nijmegen