Onderwijs Events Alle events 10402 Geneeskunde in De Tweede Wereldoorlog

Over het event

Het congres Geneeskunde in De Tweede Wereldoorlog vindt plaats op 9 juni 2020 van 14.00 - 18.00 uur.

lees meer

Over het event

In 2020 wordt veelvuldig stilgestaan bij het feit dat De Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden werd beëindigd. Zoals bekend levert oorlog de nodige medische ellende op. Toch is de medische zorg in die oorlog een zeer ondergeschoven kind in die stortvloed van herdenkingen.

De Nijmeegse Medisch Historische Club ‘Daniël de Moulin’ wil deels in die lacune voorzien door middel van een klein, gevarieerd congres waarbij diverse sprekers op even diverse aspecten van de geneeskundige zorg aan oorlogsslachtoffers zullen ingaan.

Respectievelijk zullen de zorg voor militairen die gewond raakten tussen 10 mei en 15 mei 1940, de voedselsituatie voor de burgerbevolking, de zorg voor psychiatrische patiënten, de Rode-Kruishulp en de zeer speciale positie van joodse artsen en zieken, alsmede de hulp aan de Nijmeegse burgerij na het fatale bombardement eind februari 1944, de revue passeren.

We weten dat hiermee slechts een klein deel van de vele vlakken die deze problematiek kenmerkt, wordt ingekleurd, maar dat deel is kleurrijk genoeg om een interessante en belangrijke middag te garanderen.
 
Leo van Bergen
Voorzitter Medisch Historische Club ‘Daniël de Moulin’

Annulering in verband met COVID-19

Door de aanhoudende maatregelen rondom het coronavirus zijn wij genoodzaakt dit congres te annuleren.

lees meer

Annulering in verband met COVID-19

De komende tijd gaan wij ons beraden hoe wij dit congres opnieuw kunnen inplannen en aanbieden. Op dit moment kunnen wij hierover nog geen mededelingen doen. We vragen u daarom onze berichtgeving hierover af te wachten.
 

Contact Events

Bianca Gremmen-van Bergen
Projectmedewerker

(06) 27 20 96 01
contact


Programma

13:15 uur:
Opereren op een voordeur. De militair-medische zorg ten tijde van de meidagen 1940
Leo van Bergen

13:45 uur:
Aansterken of afsterven: de voedselpositie van patiënten in bezet Nederland
Ralf Futselaar

14:15 uur:
Opgenomen en op drift: evacuaties van psychiatrisch patiënten in bezet Nederland
Eveline Buchheim

14:45 uur: Pauze

15:15 uur:
Het Nederlandse Rode Kruis in bezettingstijd: de medische en ethische dilemma’s van een humanitaire organisatie
Regina Grüter

15:45 uur:
"Vergeet niet dat je arts bent". Joodse artsen in Nederland 1940-1945
Hannah van den Ende

16:15 uur:
De hulpverlening in Nijmegen frontstad
Thijs Gras

16:45 uur:
Recapitulatie door Lennert Savenije en afsluiting

17:00 - 18:00 uur: Informele afsluiting en napratenAccreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).

Locatie

Ingang: Studiecentrum
Route: 77

bekijk route

Locatie

Bezoekadres

Hippocrateszaal
Studiecentrum
Geert Grooteplein 21
6525 EZ Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 21
Ga naar binnen bij: Studiecentrum
Volg route 77 (Hippocrateszaal)