Onderwijs Events Alle events 10406 Leven na de Intensive Care

Over het event

Steeds meer mensen die zijn opgenomen op de intensive care (IC) overleven (>85%), echter niet zonder gevolgen.

lees meer

Over het event

Ongeveer 50–75% van de ‘IC-overlevenden’ ervaart een jaar na IC-ontslag nog altijd lichamelijke, psychische en/of cognitieve problemen, welke een impact hebben op het dagelijks functioneren en werkhervatting. Exacte getallen zijn voor de Nederlandse situatie vrijwel onbekend, waardoor patiënten niet die de benodigde zorg krijgen.

In 2016 is de MONITOR-IC studie gestart (www.monitor-ic.nl) binnen twee Nederlandse IC-netwerken waarin korte- en langetermijnuitkomsten van duizenden IC-patiënten worden verzamelen tot 5 jaar na IC-opname. Het gaat hierbij o.a. om overleving, kwaliteit van leven, fysieke, mentale/cognitieve en psychosociale problemen en werkhervatting.

Op het symposium willen we met alle betrokkenen van binnen en buiten de IC  de eerste resultaten van de MONITOR-IC bespreken. Hoe kunnen we met de resultaten van deze netwerk onderzoeksactiviteit de zorg voor, tijdens en na de IC verbeteren om verslechtering van de gezondheid en kwaliteit van leven van deze patiënten te voorkomen? Of moeten we juist behandelingen achterwege laten?
 

Concrete onderdelen van het symposium zijn:

 • In gesprek met voormalig-IC-patiënten en naasten aan het woord. Wat is de impact van een IC-opname voor patiënten en familie? Hiermee wordt het onderwerp (nadelige gezondheidsuitkomsten na IC-ontslag zowel fysiek, cognitieve en mentale achteruitgang) vanuit patiënten- en naastenperspectief ingeleid.
 • Presentatie over de resultaten eerste resultaten van de, in netwerk verband georganiseerde, MONITOR-IC studie: epidemiologische gegevens over het fysiek, mentaal en cognitief functioneren van voormalig-IC-patiënten.
 • Vervolgens worden twee patiëntencategorieën uitgelicht om meer de diepte in te gaan wat de gevolgen zijn van een behandeling op de Intensive Care. Wat zijn de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied?
 • In twee presentatie wordt gesproken over het fysiek herstel en het mentaal (cognitief) herstel van voormalig-IC-patiënten waarbij ook ingegaan wordt op innovatieve ontwikkelingen op dit gebied
 • De voorzitter van de landelijke richtlijn van IC-nazorg vertelt over het huidige beleid voor nazorg en welke verbeterstappen (veel kennishiaten) te zetten zijn op dit vakgebied
 • Huisartsen kennen en herkennen dus niet de gevolgen van een IC-opname op patiënten en zelf hun naasten. Een huisarts vertelt over hoe de cijfers, opgedaan uit zijn eigen praktijk, zijn ogen heeft geopend voor deze problematiek van voormalig-IC-patiënten en hun naasten in de eerste lijn.
 • De voorzitter van de Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC) komt aan het woord over wat de behoeften van patiënten en hun naasten zijn.
 • Het IC afdelingshoofd van het Radboudumc vertelt op basis van onderzoeksdata, klinische ervaringen en persoonlijke ervaringen hoe IC-zorg in de toekomst georganiseerd zou moeten worden om kwaliteit van leven van patiënten en naasten verder te optimaliseren.
 • Het symposium eindigt met een dialoog tussen de gastsprekers (afgevaardigden van alle belangrijke partijen in IC-zorg) en het publiek over hoe we op basis van de cijfers uit de MONITOR-IC en vervolgonderzoek de zorg voor patiënten en familie kunnen verbeteren. Hoe verder met behandeling en onderzoek?

 


Aanmelden

Inschrijfkosten:
Artsen, o.a. intenisvisten, chirurgen en huisartsen - € 195
Verpleegkundige - € 150
Overige zorgprofessionals, o.a. fysiotherapeuten, psychologen - € 150
Overig - € 150

Bij een groepsaanmelding van 5 personen, is er een vrijkaart voor een 6e deelnemer. Neem hiervoor contact op met Karina van Lenthe: events.rha@radboudumc.nl

Aanmelden kan hier.

Contact Events

Karina van Lenthe
Projectmedewerker

(06) 15 92 94 20
Contact


Programma

08.15    Inloop
 
09.00    Introductie
             Dagvoorzitter: Mariëlle van Meerwijk
 
09.10    Het leven na de intensive care: de impact op patiënt en familie
             In gesprek met Daphne Bolman ervaringsdeskundige
 
09.30    Hoe gaat het met de patiënt na de intensive care: resultaten van de MONITOR-IC
              studie
              Mark van den Boogaard, senior onderzoeker IC Radboudumc
 
10.10    Patiënt met een subarachnoïdale bloeding; de verdieping
              Jeroen Boogaarts, neurochirurg Radboudumc
 
10.40    Koffie-thee pauze
  
11.10    Patiënt na een out-of-hospital cardiac arrest; de verdieping
             Jeanette Hofmeijer, neuroloog Rijnstate, Universiteit Twente
 
11.40    Medisch specialistische revalidatie bij post-ic-problemen
             Kamiel Kuijpers, revalidatiearts Medisch Spectrum Twente
 
12.10    Lunchpauze
 
 13.15   Mentaal herstellen na de intensive care
             Jan Swinkels, psychiater Amsterdam UMC
 
13.45    Landelijk beleid IC-nazorg
             Diederik van Dijk, intensivist UMC Utrecht
 
14.05    Het verhaal van de huisarts: wat doet data met zijn visie over post-ic-problemen?
             Floris van de Laar, huisarts, onderzoeker Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc,
             FaMed-net

 
14.35     Koffie-thee pauze
 
 15.05    Wat zijn de behoeftes van patiënt en naasten?
              Lilian Vloet, voorzitter FCIC
 
15.35    Blik in de toekomst: wetenschap, innovaties, (na-)zorg in de praktijk
             Hans van der Hoeven, intensivist, afdelingshoofd IC Radboudumc
 
16.05    Panel discussie
             •   Critical illness: een chronische aandoening?               
             •   Nazorg: volledig bij de IC of volledig in de eerste lijn?
             •   Kwaliteit van leven: een vast onderdeel in behandelbeleid?
              Mariëlle van Meerwijk
              Diederik van Dijk  
              Hans van der Hoeven
              Floris van de Laar          
              Lilian Vloet 
 
16.45    Wrap up
              Dagvoorzitter: Mariëlle van Meerwijk
 
17.00    Drankje met hapjes

In het kort

 • Woensdag 4 maart 2020, 09.00 – 17.30


 • Doelgroep

  Het symposium biedt de mogelijkheid om met alle stakeholders tezamen, zorgverleners (van eerste tot derdelijnszorg), beleidsmakers en onderzoekers in dialoog te gaan wat de resultaten uit de MONITOR-IC betekenen voor de klinische praktijk, welke onderzoeksvragen en -uitdagingen er zijn op dit gebied en hoe dit in netwerkverband kan worden onderzocht.
   

Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent, Hertog Eduardplein 4, 6663 AN Nijmegen lees meer