Event Logopediesymposium donderdag 23 november 2017


Over het event

Diagnostiek van spraakstoornissen bij kinderen - Presentatie van het Computer Articulatie Instrument (CAI)

lees meer

Over het event

Diagnostiek van spraakstoornissen bij kinderen
- Presentatie van het Computer Articulatie Instrument (CAI)

Na vele jaren gewerkt te hebben aan de ontwikkeling van het Computer Articulatie Instrument (CAI) is het moment gekomen voor de marktintroductie. Tijdens dit symposium zal het CAI gepresenteerd worden.
 
In het ochtendprogramma zal er aandacht besteed worden aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek van spraakstoornissen bij kinderen. Dit zal gebeuren aan de hand van de verschillende processen die bij spraakproductie van belang zijn. Tijdens het middagprogramma zal ingegaan worden op het belang van procesdiagnostiek, de achtergronden van het CAI, de normering, de betrouwbaarheid en de validiteit van dit meetinstrument en zal een casus gepresenteerd worden aan de hand van de testresultaten die met het CAI verkregen zijn. 

De dag wordt feestelijk afgesloten met de officiële presentatie van het CAI.Inschrijven

Schrijf u nu in
 

Kosten           
Kosten voor het symposium bedragen €150,-. Voor studenten €80,-.
 
Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het event, wordt € 55,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na deze termijn is het volledige bedrag verschuldigd.
 

Contact

Yvonne Savelkoul-Broekman
(024) 369 34 37of (06) 15 31 02 41
Projectmedewerker

stel een vraag


Programma

9.00 uur Ontvangst en registratie
               Voorzitter ochtend: Lenie van den Engel-Hoek

9.30 uur  Welkom 
                Judith Smit, directeur Instituut Paramedische Studies – Hogeschool van
                Arnhem en Nijmegen

9.40 uur  Verstaanbaarheid: Inschatting, onderschatting, overschatting
                Een evaluatie van de beoordeling van de verstaanbaarheid door ouders op de
                Schaal voor verstaanbaarheid in de Context (ICS-NL) bij kinderen van 4 - 7 jaar
                Anniek van Doornik – van der Zee

10.10 uur  Fonologische analyse van spontane taal
                  Mieke Beers

10.40 uur  Diagnostiek van stotteren: de nieuwste ontwikkelingen
                  Marie-Christine Franken

11.10 uur  Pauze

11.40 uur  Spraakontwikkelingsdyspraxie: haperende link tussen taal en spraak
                  Ben Maassen

12.10 uur  Diagnostiek op het niveau van motor execution: Een dysartrie betreft alle
                  aspecten van de spraak
                  Marjo van Gerven

12.40 uur  Lunch
                  Voorzitter middag: Bert de Swart

13.40 uur  Diagnostiek van spraakstoornissen bij kinderen: Van profielen naar processen
                  Ben Maassen

14.10 uur  Normering, validering en betrouwbaarheid van het CAI
                   Leenke van Haaften

14.40 uur  Pauze

15.10 uur  Casusbeschrijving aan de hand van het CAI
                   Sanne Diepeveen

15.40 uur  Presentatie van het Computer Articulatie Instrument
                  Bert de Swart & Testuitgeverij Boom

16.00 uur  Afsluiting
 Doelgroep

Dit symposium is bedoeld voor logopedisten.

Accreditatie

Accreditatie voor logopedisten wordt aangevraagd bij ADAP.


Sprekers

Dr. Mieke Beers, linguïst / docent
  Hogeschool Utrecht, Opleiding Logopedie

 Drs. Sanne Diepeveen, docent / PhD student / logopedist / orthopedagoog
  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 
Anniek van Doornik – van der Zee, MSc, docent / PhD student
  Hogeschool Utrecht

Dr. Lenie van den Engel-Hoek, logopedist / universitair docent
  Radboudumc, afdeling Revalidatie – Logopedie kinderen

Dr. Marie-Christine Franken, linguïst / logopedist-stottertherapeut / onderzoeker
  Erasmus MC

Marjo van Gerven, logopedist
  Radboudumc, afdeling Revalidatie – Logopedie kinderen

Drs. Leenke van Haaften, logopedist / PhD student
  Radboudumc, afdeling Revalidatie – Logopedie kinderen

Prof. dr. Ben Maassen, hoogleraar dyslexie / klinisch neuropsycholoog
  Rijksuniversiteit Groningen

Dr. Bert de Swart, logopedist / UHD / lector neurorevalidatie
  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen / Radboudumc, afdeling Revalidatie - Logopedie
 


Locatie Radboud Auditorium

Ingang: Auditorium
Route: 296

bekijk route

Locatie Radboud Auditorium

Bezoekadres

Radboud Auditorium
Geert Grooteplein 15
6525 EZ Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 15
Ga naar binnen bij: Auditorium
Volg route 296 (Radboud Auditorium)


Masterclass De Long centraal

Wellicht bent u geïnteresseerd in de masterclass De Long Centraal en/of de leerlijn Kinderneurorevalidatie, die op 24 november 2017 wordt gegeven, eveneens in het Radboudumc.

Meer informatie
inloggen