Onderwijs Events Alle events 9315 Visus bij kinderen met CP

Over het event

De Radboud Health Academy verzorgt de scholingen in samenwerking met de Vereniging Docenten Kinderneurorevalidatie

lees meer

Over het event

Deze masterclass geeft huidige inzichten op het gebied van visus en visuele waarnemingsproblematiek.

Programma

 • Ervaringsverhaal van een kind met CP en CVI en haar moeder: Wat heeft de CVI betekend in hun leven en hoe gaan zij er nu mee om?
 • CVI & CP: Vanuit verschillende invalshoeken zullen de mogelijk uit te voeren onderzoeken, opties en tips voor behandeling en ervaringen uit de praktijk aan bod komen, door o.a. een expert van Bartimeus en Vardit Kindler, ergotherapeut en CVI specialist uit Israel.
 • VCFS: Dr. Daniela Ricci uit ItaliĆ« zal een nieuw classificatiesysteem voor visuele beperkingen presenteren.
 • CP en strabismus: Amblyopie en strabismus komen veel voor bij kinderen met cerebrale parese. Chirurgische en niet-chirurgische behandelmogelijkheden zullen worden besproken door Denise van der Linden, orthoptist uit het UMC Utrecht.
 • Tactiel profiel en conceptontwikkeling in relatie tot CVI bij kinderen met ernstige meervoudige beperking door Marij de Lange logopedist bij Visio.
De internationale sprekers Dr. Daniela Ricci en Vardit Kindler presenteren in het Engels.

Inschrijven

Inschrijven klik hier
.
De masterclass is gericht op (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oogartsen, orthopthisten, revalidatie artsen, artsen verstandelijk gehandicapten, en andere belangstellenden die met kinderen met CP/CNA werken. Alumni van de KNR modules, de 30 daagse KNR-cursus en of degenen die in het verleden een NDT cursus hebben gevolgd, krijgen voorrang bij inschrijving.

Programma

Bekijk hier het volledige programma lees meer

Inhoud masterclass

Huidige inzichten rondom visus en visuele waarnemingsproblematiek bij kinderen en jongvolwassenen met cerebrale parese (CP)

lees meer

Inhoud masterclass

Inhoud:
Huidige inzichten rondom visus en visuele waarnemingsproblematiek bij kinderen en jongvolwassenen met cerebrale parese (CP):
 • Cerebral visual Impairment (CVI) & CP; Vanuit verschillende invalshoeken zullen de mogelijk uit te voeren onderzoeken, opties en tips voor behandeling en ervaringen uit de praktijk aan bod komen.
 • Wat is CVI, wat zijn de oorzaken; stoornissen in de dorsale stroom, stoornissen in de ventrale stroom, wat betekenen deze stoornissen in de dagelijkse praktijk bij kinderen met CP en handvaten voor de invulling van de behandeling.
 • De relatie tussen GMFCS-niveau en ernst van visuele beperking; CVI en visusproblemen is een onderbelicht probleem bij CP. Dit maakt de CP complexer als wat je op basis van motoriek en cognitie zou verwachten.
 • CVI gekoppeld aan sensoriek/waarnemen van prikkels uit de omgeving
 • VFCS: Nieuw classificatiesysteem voor visuele beperkingen; uitleg over een nieuw classificatiesysteem voor visuele stoornissen
 • CP en strabismus: Amblyopie en strabismus komen veel voor bij kinderen met cerebrale parese. Chirurgische en niet-chirurgische behandelmogelijkheden worden besproken.Ook zal er worden ingegaan op compensatie mechanismen, zoals exotropie en torticollis, bij gezichtsvelddefecten.   
 • Tactiel profiel en conceptontwikkeling in relatie tot CVI bij kinderen met ernstige meervoudige beperking; gedrag gekoppeld aan CVI, concept ontwikkeling in relatie tot CVI, tast en CI (tactiel profiel)
 • Onderzoek en Praktijk:
  • Ervaringsverhaal tiener met CP en CVI participatie in het dagelijks leven
  • Diagnostiek bij 2 voorbeeld kinderen: Neurologie, Oogheelkundig onderzoek en Neurospychologie, CVI vragenlijst
  • VFO = visueel functie onderzoek (uitgevoerd door een orthoptist / optometrist) vertaalslag uit het VFO: wat heeft het kind dan nodig in de therapie / vertaalslag naar je therapie
 
 


Doelgroep

De masterclass is gericht op (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oogartsen, orthopthisten, revalidatieartsen, artsen verstandelijk gehandicapten, en andere belangstellenden die met kinderen met CP/CNA werken. Alumni van de KNR modules, de 30 daagse KNR-cursus en of die in het verleden een NDT cursus hebben gevolgd, krijgen voorrang bij inschrijving.

Accreditatie wordt aangevraagd bij de relevante beroepsverenigingen.


Accreditatie

Accreditatie is toegekend door De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en door het Bureau Accreditatie voor artsen verstandelijk gehandicapten ABC1 (Accreditatie Bureau Cluster 1; huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) beide voor 6 punten en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie voor het deelregister Kinderfysiotherapeuten (KNGF) ook voor 6 punten.
Accreditatie is aangevraagd bij de Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 
 

Locatie

Ingang: Auditorium
Route: 296

bekijk route

Locatie

Bezoekadres

Radboudumc Auditorium
Geert Grooteplein 15
6525 EZ Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 15
Ga naar binnen bij: Auditorium
Volg route 296 (Radboudumc Auditorium)

Contact Events

Yvonne Savelkoul-Broekman
Projectmedewerker

(024) 369 34 37

neem contact op
 • Snel naar