Onderwijs Events Alle events 9723 Symposium Zijn lerende organisaties klaar voor persoonsgerichte zorg

Over het event 1 februari 2019

Nationale en internationale sprekers bespreken de uitdagingen voor lerende organisaties om zorgverleners de ruimte te geven om persoonlijke voorkeuren en wensen van de patiënt als uitgangspunt te nemen.

lees meer

Over het event 1 februari 2019

Een lerende organisatie bevordert de scholing en ontwikkeling van al haar leden om zichzelf voortdurend aan te passen aan de veranderende omgeving. In de gezondheidszorg zien we ook lerende organisaties ontstaan waarbij zorgverleners, wetenschappers en opleiders samen werken aan het ontwikkelen en in de praktijk brengen van kennis door middel van een continue leercyclus. De plek van de patiënt in lerende organisaties blijft vooralsnog echter onderbelicht. Hoe kunnen we de kennis en waarden van de patiënt inbedden in een continue leercyclus? Hoe zorgen we ervoor dat zorgverleners gefaciliteerd worden om persoonlijke behoeften, voorkeuren en wensen van de patiënt daadwerkelijk centraal te stellen?
 
Vooral in het werkveld van paramedici is het aanpassen van de zorg aan de persoonlijke omstandigheden van de patiënt van groot belang. De paramedicus levert een belangrijke unieke bijdrage aan het bevorderen van herstel en/of het leren omgaan met een ziekte of aandoening in dagelijkse activiteiten en participatie aan werk, gezin, sport en vrije tijd. Het inbedden van persoonsgerichte zorg in lerende organisaties is daarmee een belangrijk thema voor de paramedische zorg en daarmee onderwerp van ons symposium.


Locatie Concertgebouw de Vereeniging

Keizer Karelplein 2D, 6511 NC Nijmegen lees meer


Programma

11:45 uur 
Ontvangst met een lunch

12.30 uur
Opening - Prof. dr. Gert Westert

12.35 uur   
Een blik terug én vooruit op kwaliteit van zorg - Prof. dr. Richard Grol

12.45 uur   
The Vital Role of Multi-Stakeholder Communities in Learning Health Systems -
Prof. dr. Charles Friedman

13.15 uur  
Het stimuleren van persoonsgerichte zorg in de interprofessionele praktijk -
Prof. dr. Trudy van der Weijden 

13.35 uur 
The GW Collaboratory - Connecting Scholars and Clinicians at the Intersection of Research, Healthcare and Education -  Prof. dr. Mary Corcoran

13.45 uur   
Paneldiscussie: Hoe kunnen lerende organisaties persoonsgerichte zorg faciliteren? -
Onder leiding van prof. dr. Sander Geurts

14.20 uur 
Afsluiting - Prof. dr. Gert Westert


Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij Keurmerk Fysiotherapie en KNGF (algemeen fysiotherapie)


Sprekers

 
Prof. dr. Gert Westert - Hoogleraar Gezondheidszorgonderzoek, Radboudumc


Prof. dr. Richard Grol - Emeritus Hoogleraar Kwaliteit van Zorg, Radboudumc


 
Prof. dr. Charles Friedman - Josiah Macy Jr. Professor of Medical Education and Chair of the Department of Learning Health Sciences, University of Michigan Medical School University of Michigan Medical School


 
Prof. dr. Trudy van der Weijden  - Hoogleraar Implementatie van Richtlijnen en Samen Beslissen, Afdeling Huisartsgeneeskunde, Universiteit Maastricht


Prof. dr. Mary Corcoran - Professor of Clinical Research and Leadership, George Washington University, Executive Director for the GW Health Research and Education Collaboratory

Prof. dr. Sander Geurts - Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en Afdelingshoofd Revalidatie, Radboudumc

Deelnemers paneldiscussie:


Dr. Paige McDonald - Assistant Professor of Clinical Research and Leadership, George Washington University


 
Dr. Wietske Kuijer - Hoofddocent ‘samenwerkend leren over grenzen heen’, Hogeschool Arnhem en Nijmegen


 
Ron van Heerde - Fysiotherapeut, Fysio-Z, Zevenaar


 
Dr. Edith Cup - Ergotherapeut, Senior onderzoeker en Teamleider Ergotherapie, Afdeling Revalidatie, Radboudumc


 
Hendrik-Jan de Mooij – voorzitter Patiëntenadviesraad Revalidatie
 

Contact Events

Sandra Schoenmakers
Projectmedewerker

+31 (0)6 159 294 20
Contact


Afscheids- en inaugurele rede

Aansluitend aan het symposium, om 15.15 uur, is de afscheidsrede van prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden en de inaugurele rede van prof. dr. Philip van der Wees, als nieuwe hoogleraar paramedische wetenschappen aan de Radboud Universiteit.

Tussen de afscheidsrede en inaugurale rede is er een intermezzo met een dans performance door studenten van ArtEZ hogeschool voor de kunsten onder choreografie van Georg Reischl.
 ArtEZ is onderdeel van het National Center of Performing Arts
                                                                                                                                       
Als u deze ceremonie wilt bijwonen, dient u zich hiervoor apart aanmelden via www.ru.nl/nijhuisvanderwees.

  • Snel naar