Onderwijs Events Alle events 9824 Congres Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden

Over het event op 13 juni 2019 Meer dan slachtoffer: uitdagingen in de hulpverlening

Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden is één van de zestien centra seksueel geweld in Nederland. Seksueel geweld komt helaas veel voor. Gelukkig weten steeds meer slachtoffers de weg naar het centrum te vinden. Ook in 2018 was er weer een stijging van het aantal slachtoffers.

lees meer

Over het event op 13 juni 2019 Meer dan slachtoffer: uitdagingen in de hulpverlening

Welke hulp ontvangen slachtoffers van acuut seksueel geweld op de spoedeisende hulp van het Radboudumc? Wat zijn de gevolgen voor de seksualiteit na seksueel misbruik en welke signalen moeten je opmerkzaam maken op eergerelateerd geweld?
Steeds meer slachtoffers melden dat ze gedrogeerd zijn. Welke verdovende middelen kunnen bij een verkrachting onder invloed betrouwbaar worden aangetoond, en tot wanneer? Ook worstelen veel hulpverleners met wat goed handelen is bij een verdenking op seksueel misbruik in een vechtscheiding en de rol van het beroepsgeheim. Hoe kunnen we informatie uitwisselen zonder het beroepsgeheim  te schenden? Tot slot, slachtoffers verdienen de juiste behandeling. Daarom is kennis nodig over welke behandelingen bij een PTSS effectief zijn.

Op het congres ‘Meer dan slachtoffer: uitdagingen in de hulpverlening’ komen bovenstaande onderwerpen aan bod en worden handvatten geboden voor de dagelijkse praktijk. 

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen. 

 


Prof.Toine Lagro-Janssen 
Hoofd van Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden
en Ines Kramer-Weggelaar
Coördinator van Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden

 

Programma

Het programma uitgelicht

kijk hier

Programma

Dagvoorzitter: Prof. Toine Lagro-Janssen

08.30 uur Ontvangst met koffie/thee

09.00 uur Welkom
Prof. dr. Harry van Goor, afdelingshoofd a.i. Eerstelijnsgeneeskunde

09.05 uur Het CSG Gelderland-Zuid en –Midden: voor wie en hoe werkt de eerste opvang?    
Ines Kramer-Weggelaar, coördinator CSG Gelderland-Zuid en –Midden/
Marie Louise Moors, SEH-arts Radboudumc

09.30 uur Seksualiteit na seksueel misbruik 
Prof. Ellen Laan, hoogleraar seksuologie Amsterdam Medisch Centrum

10.15 uur Signalen van eergerelateerd seksueel geweld
Bayram Varli, Expertisecentrum Samenleving 

11.00 uur Pauze

11.30 uur Verkrachting onder invloed, welke middelen en hoe aan te tonen? 
Lennaert Borra, ziekenhuisapotheker - forensisch toxicoloog i.o.

12.15 uur Verdenking op seksueel misbruik bij vechtscheidingen, werkwijze en valkuilen 
Jolande Schoonenberg, vertrouwensarts/voorzitter VVAK

13.00 uur Lunch

14.00  uur Intermezzo 

14.15 uur Informatie uitwisseling en beroepsgeheim
Mr. Karen de Wolf, gezondheidsjurist Radboudumc

15.00 uur Pauze

15.30 uur Welke behandeling is bewezen effectief bij een PTSS als gevolg van seksueel trauma?        
Dr. Iva Bicanic, psychotherapeut en landelijke coördinator CSG 
 
16.15 - 16.30 uur Afsluiting 

Deelname kosten

 • € 15 student
 • € 50 registratie zonder accreditatie
 • € 75 AIOS
 • € 100 registratie met accreditatie

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor:

 • Artsen
 • Verloskundigen
 • Fysiotherapeuten
 • Psychologen
 • Verpleegkundigen
 • POHGGZ
 • Seksuologen
 • Vertrouwensartsen
 • Relatie- en gezinstherapeuten
Lees meer

Accreditatie

Accreditatie is inmiddels verleend door:
 • KNOV
 • NVvPO
 • Registerplein
 • Stichting NRVS
 • VVAK
Advocaten kunnen zelf accreditatie aanvragen in het register door middel van een bewijs van deelname. Dit bewijs kan na afloop van het congres worden opgevraagd bij events.rha@raboudumc.nl

 

Doelgroep

Allen die te maken hebben met (hulp aan slachtoffers van) seksueel geweld

Spijker & Hamer

Onderdeel van het programma is een bijdrage van Spijker & Hamer

lees meer

Spijker & Hamer

Spijker & Hamer spelen, doen korte gesprekjes, improviseren een lied. Steeds brengen we de interactie op gang. Mensen reageren, bemoeien zich ermee, springen eventueel in. Er ontstaat doorgaans veel beleving door de combinatie van scherpte en relativering.

(Huis)artsen zijn goed in consultvoering. (Huis)artsen zijn goed in het aanpassen van de consultstijl aan de achtergrond van de patiënt. Toch kan zich bij de patiënt, en ook bij de (huis)arts, een hele wereld afspelen waar de ander niet echt hoogte van krijgt. Zeker als de patiënt een andere achtergrond heeft dan de (huis)arts. Greet Vos en Floris Verkerk maken deze stemmen op indringende en humoristische wijze zichtbaar. U zit in de zaal en ervaart de ongemakkelijkheid, de ruimte en de pret als zij hardop zeggen wat meestal onder tafel blijft. Het gaat onder je huid zitten. U hoeft niks te doen, maar u mag hardop meedenken en regisseren. Op organische wijze zetten zij u aan tot reflectie: hoe zou ik dat eigenlijk doen? Interactief theater - een zeer effectieve manier van leren!

Op de website van Spijker & Hamer leest u meer.

Contact Events

Ditha Gijsbers-van Rinsum
Projectmedewerker

(024) 369 35 17
contact

Locatie

Ingang: Auditorium
Route: 296

bekijk route

Locatie

Bezoekadres

Auditorium
Geert Grooteplein 15
6525 EZ Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 15
Ga naar binnen bij: Auditorium
Volg route 296 (Auditorium)