Archief Medisch-historische Club

2018

 • Van ziek zijn naar ziekte, mechanisch denken in de geneeskunde - 27 mei 2018
 • Anatomie in perspectief - 20 november 2018

2017

 • Back to the future: Oogsten voor het Radboudumc - 28 maart 2017
 • De Geschiedenis van het Verzekeringsstelsel; bestaansonzekerheid uitgebannen - 13 juni 2017
 • Geschiedenis van de anatomie en pathologie - 16 oktober 2017
 • Over de betekenis van Kraepelin voor de psychiatrie - 21 november 2017

2016

 • Monsters en mythen - 8 maart 2016
 • Geneeskunde en kunst - 7 juni 2016
 • Geschiedenis Heelkunde - 13 september 2016

2015

 • De Nijmeegse stadsarts IJsbrand van Diemerbroeck en de bestrijding van de pest in de 17e eeuw, 2 colleges door Toon Kerkhoff - 3 maart 2015
 • Medisch-historische Marktdag - 5 juni 2015
 • Vitaminen en mineralen: een geschiedenis van voedingselementen - 16 juni 2015
 • De baarmoeder in de geschiedenis - 17 november 2016

2014

 • Arts, volksgezondheid en politiek - 30 januari 2014
 • Uit de geschiedenis van de transplantatiegeneeskunde - 3 april 2014
 • Medicine in transition; transformatie van de Nederlandse geneeskunde, late 20e eeuw - 22 mei 2014
 • Uit de geschiedenis van de militaire geneeskunde - 13 november 2014
 • Lichaamsdelen op sterk water: anatomisch relict of relikwie? - 24 november 2014

2013

 • Pijn en de mens - 18 april 2013
 • Geldstromen in de geneeskunde - 6 juni 2013
 • Techniek aan het kraambed - 19 september 2013
 • De geschiedenis van het Nederlands diakonessenwezen - 14 november 2013

2012

 • Schedels: anatomisch of museaal object? - 8 maart 2012
 • Gezondheid en ziekte in de Middeleeuwen: de afstand tot de bron - 7 juni 2012
 • Uit de geschiedenis van de Anesthesiologie - 13 september 2012
 • Strijd voor het medicijn: universitaire farmacologie - 15 november 2012

2011

 • Van wassen beelden tot iPhone. Anatomie-onderwijs in de 20e eeuw en daarna - 3 maart 2011
 • Pest, armoede en koorts: gezondheid in Brabant door de eeuwen heen - 16 juni 2011
 • Tandheelkunde: een discipline met vele gezichten - 22 september 2011
 • Statistiek en bewijsvoering in de geneeskunde - 17 november 2011

2010

 • Notes on Nursing. Verpleging en ziekenzorg in heden en verleden - 4 maart 2010
 • Radiologie in Nederland: verleden, heden en toekomst van de medische beeldvorming - 17 juni 2010
 • Geschiedenis van het medisch onderwijs vanaf de twintigste eeuw - 23 september 2010
 • Zelfdoding - 25 november 2010

2009

 • Geneeskunde en het mooie lichaam: een duik in de geschiedenis - 5 maart 2009
 • Kinderen en de dood - 18 juni 2009
 • Geschiedenis van de Oncologie - 22 oktober 2009
 • Over epidemieën, zuiverheid en zieke kinderen: een blik op de historie van infectieziekten - 26 november 2009

2008

 • Lichaam en geest: een, twee of drie? - 21 februari 2008
 • Dromen voor de godheid, dromen voor de arts - Antieke geneeskunde en de heilzame slaap - 26 juni 2008
 • Van prehistorie tot plastiek: uit de geschiedenis van de chirurgie - 11 december 2008

2007

 • Een ongemakkelijk samengaan. Reguliere en alternatieve geneeskunde nu en in het verleden - 30 maart 2007
 • DSD's, hermafroditisme en androgynie - 25 mei 2007
 • Tussen droom en daad: het Radboud als voortplantingshuis - 28 september 2007
Onderwijs Events Alle events Medisch-historische Club D de Moulin


Bijeenkomst dinsdag 8 oktober 2019 Radboudumc goes overseas

Deelname is gratis, u kunt inschrijven tot 7 oktober 2019
Klik hier om in te schrijven

Programma
18.30 u: ontvangst
19.00 u: welkom door Leo van Bergen, voorzitter Medisch-historische Club D. de Moulin
19.05 u: Annabelle Slingerland: Opkomst en ondergang van de Radboud 'Airlift to Houston'

20.00 u: Joos van Vugt: De Katholieke Universiteit en de medische ontwikkelingssamenwerking
20.45 u: vragen en discussie
21.00 u: afsluiting

Annabelle Slingerland studeerde af als MD, DSc, MPH, MScHSR en combineert internationaal haar medische werk met wetenschap. Ze werkte als arts in Tanzania (Ndala Hospital) en deed fundamenteel onderzoek naar monogene diabetes, waarover ze internationaal heeft gepubliceerd. Daarnaast is ze een fervent internationale open water zwemmer. Ze daagt verraderlijke wateren uit voor het goede doel, waaronder Robbeneiland voor kinderen met diabetes in Groote Schuur Hospital en het Rode Kruis. Momenteel werkt ze in  de historische archieven van Joslin Diabetes Center, Boston. In  een aanvullende project onderzoekt ze samen met antropologen, historici en sociologen van Harvard , MIT en Cambridge naar de luchtbruggen voor hartchirurgie die hebben bestaan ​​tussen Nederland, Houston, Londen en Genève.

Dr. Joos van Vugt studeerde contemporaine geschiedenis aan de (destijds nog) Katholieke Universiteit Nijmegen. Naast diverse functies op de universiteit publiceerde Joost over uiteenlopende historische en actuele onderwerpen. Joos is sinds 1 juli 2015 bezig met een onderzoek naar activiteiten van de Radboud Universiteit en het Radboudumc op het terrein van medische ontwikkelingssamenwerking. De Nijmeegse universiteit onderhoudt sinds medio jaren zestig intensieve contacten met ziekenhuizen en universiteiten in de Derde Wereld, met name in Tanzania en Indonesië. Ontwikkelingsdeskundigen, artsen en tandartsen uit Nijmegen hielpen bij de opbouw van de gezondheidszorg en de medische opleidingen in die landen. Andersom werden en worden artsen en veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden uitgenodigd om in Nijmegen hun opleiding af te ronden of een dissertatie te schrijven. Tegenwoordig ligt de nadruk op gezamenlijke onderzoeksprojecten met buitenlandse universiteiten. Ten slotte stelt de medische faculteit al sinds 1966 jonge aankomende artsen in de gelegenheid een ‘coschap ontwikkelingslanden’ te lopen in ziekenhuizen in Tanzania, Lesotho, Nicaragua en elders. Dit resulteerde in een boek Gezondheid voor allen, De Radboud Universiteit en haar medische ontwikkelingswerk, 1965-2015, dat in april 2019 is gepresenteerd.

Inschrijven: deelname is gratis, u kunt inschrijven tot 7 oktober 2019.

 

Over de Medisch-historische Club D. de Moulin

De Medisch-historische Club D. de Moulin organiseert al enige jaren bijeenkomsten over de geschiedenis van de geneeskunde.

lees meer

Over de Medisch-historische Club D. de Moulin

De Medisch-historische Club D. de Moulin organiseert al enige jaren bijeenkomsten over de geschiedenis van de geneeskunde.
Het doel van de bijeenkomsten is:
• Een brug slaan tussen medisch-historisch onderzoek en de medische praktijk.
• Een ontmoetingsplek creëren voor geïnteresseerden in de medische geschiedenis; zowel voor professionele wetenschapshistorici als voor amateurhistorici.
• Studenten kennis laten maken met een gevarieerd aanbod aan medische geschiedenis.
 


Wie was Daniël de Moulin?

Daniël de Moulin wordt op 12 september 1919 geboren in Buitenzorg op Java in het toenmalige Nederlands Indië.

lees meer

Wie was Daniël de Moulin?

Geboren op Java

Daniël de Moulin wordt op 12 september 1919 geboren in Buitenzorg op Java in het toenmalige Nederlands Indië. In 1939 begint hij met zijn studie geneeskunde te Utrecht. Hij is actief in het studentenverzet en weigert in 1943 een loyaliteitsverklaring aan de Duitse bezetters te ondertekenen. In 1943 ontvlucht hij Nederland om via België, Frankrijk, Spanje en Portugal naar Engeland te varen. In 1944 meldt hij zich aan bij het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL).

St. Radboudziekenhuis

Na de oorlog hervat hij zijn studie geneeskunde die in 1949 wordt afgesloten met het artsexamen. Hij trouwt met Jannie Luit. Na te zijn opgeleid als chirurg bij Moeys in Tilburg vestigt hij zich in 1956 als chirurg in het Sint Liduïna Ziekenhuis te Boxtel. In 1964 promoveert hij cum laude op het proefschrift 'De heelkunde in de vroege middeleeuwen'. In hetzelfde jaar wordt hij benoemd tot lector in de algemene heelkunde aan de medische faculteit van het St. Radboudziekenhuis te Nijmegen.

Gewoon hoogleraar in de geschiedenis van de geneeskunde

Zijn openbare les uit 1967 draagt als titel 'Pijn en tijd'. In 1971 vestigt hij zich weer als chirurg te Boxtel en wordt hij benoemd tot buitengewoon lector in de geschiedenis van de geneeskunde. In 1972 wordt hij directeur van het Instituut Geschiedenis der Geneeskunde (IGG). In 1980 volgt zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in de geschiedenis van de geneeskunde.

Afscheid

Tijdens een bezoek als visiting professor aan de Johns Hopkins University te Baltimore wordt hij in 1988 overvallen en beroofd. Door een ernstige contusio cerebri raakt hij blijvend invalide. In 1989 neemt hij afscheid als hoogleraar met een voor hem georganiseerd symposium over Nederlandsche Geneeskunde in de Indische Archipel (1816-1942). Hij overlijdt op 9 februari 2002 te Boxtel (N.-B.).


Bestuur

Het bestuur van Medisch-historische Club D. de Moulin bestaat uit:

lees meer

Bestuur

Het bestuur van de Medisch-historische Club D. de Moulin bestaat uit:
 • Dr. Leo van Bergen, medisch historicus (voorzitter)
 • Drs. Mark Beumer, historicus (secretaris)
 • Dr. Wim Dekkers, arts en filosoof Radboudumc
 • Drs. Marjolijn Klomp, alumni officer Radboudumc
 • Prof. dr. Louis Kollée, em. hoogleraar kindergeneeskunde Radboudumc
 • Dr. Joop van der Straaten, oud conservator Museum voor Anatomie en Pathologie

Contact Events

drs. Marjolijn Klomp-Kooi
Projectmanager

(024) 361 73 24
contact

Bijeenkomst Medisch-historische Club D. de Moulin

De Medisch-historische Club D. de Moulin organiseert al enige jaren bijeenkomsten over de geschiedenis van de geneeskunde.

Alumni

Het Radboudumc wil graag goede en waardevolle relaties met haar alumni onderhouden en verder opbouwen.

lees meer