Radboudumc studenten­budget

De facultaire bijdrage is een forfaitaire subsidie, die studenten meerdere malen kunnen aanvragen tot een maximum van € 600,-.  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen onderzoek (stages), onderwijs  of klinische stages.

Let op: Radboudumc Studentenbudget betaalt niet als je ook recht hebt op een Erasmus beurs!
Een aanvraag kun je indienen via het StIP. De formulieren zijn verkrijgbaar bij de balie van het STIP en online.

Bedragen
• Voor Europese bestemmingen:                           per maand  € 150,-         
• Voor niet Europese bestemmingen:                  per maand  € 200,-                                        
Vergoeding voor vaccinatie en taalcursus (indien verplicht) vindt op declaratiebasis plaats.

Financiering

Hier vind je mogelijkheden voor financiering van je studie of stage.

Radboudumc studenten­budget

Het Radboudumc studentenbudget is een subsidie van de faculteit. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen onderzoek (stages), onderwijs of klinische stages. lees meer

RU beurzen

De Radboud Universiteit geeft subsidie voor studie, stage, onderzoek, congressen of coschap. lees meer

RU beurzen

De Radboud Universiteit heeft meerdere beurzen beschikbaar voor studie, stage, onderzoek, coschap of congresdeelname. De doelgroep van en de eisen rondom elke beurs zijn terug te vinden op de website van van Radboud International.

Voor het aanvragen van een IRS of coschapbeurs moet je o.a. een ondersteuningbrief indienen van de faculteit. Deze is verkrijgbaar bij de balie van het StIP, vanaf het moment dat de goedkeuring van dit onderdeel van je studie te zien is in je webdossier. Voor een congres dien je een aparte ondersteuningbrief aan te vragen via internationalofficestudent@radboudumc.nl.

Let op: de IRS en coschapbeurzen zijn niet aan te vragen in combinatie met een Erasmus+ beurs!


Erasmus+ beurs

Erasmus+ beurzen zijn geschikt voor bijna alle bestemmingen binnen de EU. Binding van de stagelocatie aan een universiteit is niet noodzakelijk. lees meer

Erasmus+ beurs

Erasmus+ beurzen zijn geschikt voor bijna alle bestemmingen binnen de EU. Alleen voor Zwitserland en de UK geldt een uitzondering. Zwitserland heeft een eigen beurs, de Swiss-European Mobility Programme (SEMP). En voor de UK vervalt na mei 2023 het recht op een Erasmus+ beurs vanwege de Brexit. 

Binding van de stagelocatie aan een universiteit is niet noodzakelijk. Er geldt een minimumperiode van 90 dagen bij studie en 60 dagen bij stage. De maximale periode is 12 maanden. Je mag tijdens elke opleidingscyclus (BSc, MSc en PhD) meerdere keren gebruik maken van Erasmus, telkens tot het maximum van 12 maanden.
Heb je geen beurs aangevraagd of heb je nog maanden over, dan mag je deze ook in het jaar direct na je afstuderen als BSc, MSc of PhD nog gebruiken (bijv. voor invulling van wachttijd tussen BSc en MSc Geneeskunde!).


Aanmelding OSIRIS Buitenland (zie handleidingen 1 & 2). Voor meer informatie zie ook de website van Radboud International.

 

Fondsen

Op basis van een onderzoeksvoorstel voor (substantieel) onderzoek op het terrein van de fondsen kun je een bijdrage krijgen.

lees meer

Fondsen

Op basis van een onderzoeksvoorstel voor (substantieel) onderzoek kun je een bijdrage vanaf € 500,- tot soms wel € 2.000,- krijgen. Bij substantieel moet je vaak denken aan tenminste 6 maanden onderzoek en een vernieuwende onderzoeksvraag binnen een relevant onderwerp.         

Databases

Stichtingen en fondsen


VSB beurs

Talentenbeurs voor hen die na het afstuderen (BA of MA) aanvullende studie of onderzoek willen doen in het buitenland. lees meer

VSB beurs

Talentenbeurs voor hen die na het afstuderen (BA of MA) minimaal 3 en maximaal 24 maanden aanvullende studie of onderzoek willen doen in het buitenland  (max. € 10.000,-).

Aanvragen via www.vsbfonds.nl/beurzen . Voor meer informatie zie ook de website van Radboud International (https://www.ru.nl/radboudinternational/).


OV vergoeding

Heb je nog recht op een ov-kaart tijdens je buitenlandverblijf, dan kun je ervoor kiezen om deze om te laten zetten in een vergoeding. lees meer

OV vergoeding

Heb je nog recht op een ov-kaart tijdens je buitenlandverblijf, dan kun je ervoor kiezen om deze om te laten zetten in een vergoeding. De aanvraag hiervoor loopt via de DUO-IBG website: Mijn Duo.

Je moet het formulier 'Aanvraag ov-vergoeding buitenland en/of uitwonendenbeurs' laten tekenen door iemand van Radboudumc International Office of door iemand van Radboud International.


Extra informatie

Bekijk hier de mogelijkheden voor financiering van je studie of stage. ga naar financiering
  • Medewerkers
  • Intranet