Over de klinische stage

Bij een klinische stage kun je door middel van het behandelen van patiënten een deel van de doelstellingen van het blok ‘integrale zorg in teamverband’ in het buitenland halen.

lees meer

Over de klinische stage

Bij een klinische stage kun je door middel van het behandelen van patiënten een deel van de doelstellingen van het blok ‘integrale zorg in teamverband’ in het buitenland halen. Dit is mogelijk aan de universiteiten waar de opleiding Tandheelkunde van de RU een uitwisselingscontract mee heeft. Incidenteel is het mogelijk mee te liften op een Erasmuscontract van een andere faculteit van de RU Nijmegen.
 

Aanmelding

Je krijgt in september van je vijfde jaar een e-mail met informatie over de mogelijkheden, en een deadline voor aanmelding.

lees meer

Aanmelding

Bij je aanmelding dien je te aan te geven naar welke universiteit je voorkeur uitgaat: je kunt maximaal 3 universiteiten opgeven, in volgorde van voorkeur. Met ingang van het studiejaar 2015/2016 is het niet meer mogelijk om je als tweetal aan te melden en kun je je alleen nog individueel opgeven.

Loting

Indien er voor één of meerdere universiteiten meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, wordt er geloot. Indien je meeloot, mag je bij de loting aanwezig zijn, en ontvang je een e-mail met datum, tijdstip en plaats van de loting.

Het uitgangspunt van de gevolgde procedure van de loting is om de koppeling van universiteiten aan studenten te optimaliseren in termen van kwaliteit en motivatie, door bij elke universiteit studenten te plaatsen die de betreffende universiteit als eerste keuze hebben opgegeven.

Er wordt geloot per universiteit, in de eerste ronde onder die studenten die deze universiteit als eerste voorkeur hebben opgegeven. Zijn er vervolgens universiteiten over die door nog niet-ingelote studenten als tweede voorkeur zijn ingevuld, dan volgt een tweede ronde. Idem, voor universiteiten die als derde voorkeur zijn ingevuld.

Na vaststelling van de uitslag van de loting kan er over de uitkomst niet worden gecorrespondeerd. Valt er een student uit, dan wordt aan de niet-ingelote studenten gevraagd of ze nog belangstelling hebben, ongeacht of ze de betreffende universiteit opgegeven hebben. Is er meer dan één belangstellende, dan wordt er geloot.

Je kunt je kansen om ingeloot te worden vergroten door strategisch te kiezen: op nummer één een universiteit plaatsen die door geen of weinig van je medestudenten op nummer één is geplaatst. De benodigde kennis voor een strategische keuze kun je zelf verzamelen bij je medestudenten (regel zelf een overleg). Je mag vanaf je vijfde studiejaar zo vaak meeloten als mogelijk is.


Overmacht

Het komt bij uitzondering voor dat de buitenlandse partner in een later stadium laat weten dat in de gewenste periode geen buitenlandse studenten ontvangen kunnen worden. Ook kunnen er zich andere gebeurtenissen voordoen, zoals natuurrampen, die een uitwisseling in de gewenste periode onmogelijk maken. In deze gevallen wordt gezocht naar een alternatief.

Wanneer kun je gaan?

Bij een klinische stage kun je de laatste twee maanden van het tweede masterjaar of het eerste of tweede semester van het derde masterjaar gaan.

lees meer

Wanneer kun je gaan?

De laatste twee maanden van het tweede Masterjaar kun je naar het zuidelijk halfrond: daar loopt het studiejaar van februari tot en met december. Bovendien kun je dan ook (deels) je zomervakantie gebruiken. Deze periode is niet geschikt om naar een Europese of Noord-Amerikaanse universiteit te gaan: het studiejaar loopt midden juni af. In het derde Masterjaar kun je weg in het eerste of tweede semester. 
 
Klinische stage: Selectie/ loting bestemming
in herfst/voorjaar van het volgende jaar september noordelijk halfrond
in zomermaanden september zuidelijk halfrond

Waar kan ik heen?

Per universiteit zijn per jaar maximaal twee plaatsen beschikbaar, behalve bij Iowa waar één plaats per jaar beschikbaar is.

lees meer

Waar kan ik heen?

Per universiteit zijn per jaar maximaal twee plaatsen beschikbaar, behalve bij Iowa waar één plaats per jaar beschikbaar is. Bekijk hier de mogelijkheden.