Over de onderzoeksstage

Bij een onderzoeksstage doe je onderzoek in het kader van je profiel.

lees meer

Over de onderzoeksstage

Bij een onderzoeksstage doe je onderzoek in het kader van je profiel. Het is overigens niet uitgesloten dat je daarbij ook patiënten kunt behandelen indien dit met een van de klinische blokcoördinatoren voorafgaand aan de uitwisseling wordt afgesproken. Wil je naar het buitenland in het kader van je profiel, neem dan tijdig contact op met de profielcoördinator én de coördinator wetenschap 5, het aantal plaatsen is namelijk beperkt. Zij kunnen met jou het onderwerp vaststellen. Met hun contacten en kennis van het onderzoek aan buitenlandse universiteiten, zijn zij het beste in staat om een plek voor je te vinden.

Wanneer kun je gaan?

Het derde Masterjaar (eerste of tweede semester) leent zich het best voor een onderzoeksstage. Je kunt ook beginnen in mei van je tweede Masterjaar.

lees meer

Wanneer kun je gaan?

Het derde Masterjaar (eerste of tweede semester) leent zich het best voor een onderzoeksstage. Je kunt ook beginnen in mei van je tweede Masterjaar. Dit hangt vooral af van de begeleider in het buitenland.

Als je een onderzoeksstage wilt doen, geef je dit aan op het moment dat je in het tweede Masterjaar begonnen bent met je profielonderwijs/profielstudie (dus vanaf februari). Tegen die tijd weet je wat je aandachtsveld binnen het eerder gekozen profiel is, wat in de meeste gevallen ook het onderzoeksonderwerp zal bepalen.
Voor beide stages geldt, om teleurstellingen te voorkomen, dat je vooraf óf met je klinische blokcoördinator óf met de interne begeleider van je onderzoeksstage afspraken maakt over de te behalen studiepunten.

Waar kun je heen?

Een onderzoeksstage kan in principe aan elke universiteit. Tandheelkunde Nijmegen heeft een uitwisselingsovereenkomst met een aantal universiteiten om onderzoek te doen.

lees meer

Waar kun je heen?

Een onderzoeksstage kan in principe aan elke universiteit. Tandheelkunde Nijmegen heeft een uitwisselingsovereenkomst met een aantal universiteiten om onderzoek te doen, waaronder Wuhan University en Beijing Capital Medical University, beide in China. Het gaat daarbij om laboratoriumonderzoek en om functieonderzoek. Het  laatste als onderdeel van een multicenter studie, opgezet door de Vakgroep Orale Functieleer (prof. N. Creugers), waarin beide genoemde universiteiten participeren. Verder kun je onderzoek doen in Cork, Ierland. Mondeling heeft ook Concepción (Chili) toegezegd studenten voor een onderzoeksstage te willen ontvangen. In overleg met je coördinator is het mogelijk zelf een stageplaats te regelen.

Wat wil je doen?

Ga na of de huidige partneruniversiteiten interessant voor je zijn: Wuhan, Beijing, Cork, Concepción (Chili).

lees meer

Wat wil je doen?

Ga na of de huidige partneruniversiteiten interessant voor je zijn: Wuhan, Beijing, Cork, Concepción (Chili). Het gaat daarbij in de meeste gevallen om laboratoriumonderzoek. Overleg met je profielcoördinator over je keuze voor een van bovengenoemde universiteiten. Deze dient hier natuurlijk mee akkoord te gaan. Mogelijk is hij bekend met collega-onderzoekers aldaar.

Als je wel onderzoek wilt doen, maar niet aan een van deze universiteiten en/of niet in een laboratorium, neem dan contact op met de profielcoördinator over alternatieven.