Financiering

Hier vind je mogelijkheden voor financiering van je studie of stage.

RU beurzen

De Radboud Universiteit geeft subsidie voor studie, stage, onderzoek, congressen of coschap.

lees meer

RU beurzen

De Radboud Universiteit heeft meerdere beurzen beschikbaar voor studie, stage, onderzoek, coschap of congresdeelname. De doelgroep van en de eisen rondom elke beurs zijn terug te vinden op de website van het centrale international office van de RU.

Voor het aanvragen van een IRS of coschapbeurs moet je o.a. een ondersteuningbrief indienen van de faculteit. Deze is verkrijgbaar bij de balie van het StIP, vanaf het moment dat de goedkeuring van dit onderdeel van je studie te zien is in je webdossier. Voor een congres dien je een aparte ondersteuningbrief aan te vragen via internationalofficestudent@radboudumc.nl.

Let op: de IRS en coschapbeurzen zijn niet aan te vragen in combinatie met een Erasmus+ beurs!

Erasmus+ beurs

Erasmus+ beurzen zijn geschikt voor alle bestemmingen binnen de EU. Binding van de stagelocatie aan een universiteit is niet noodzakelijk.

lees meer

Erasmus+ beurs

Erasmus+ beurzen zijn geschikt voor alle bestemmingen binnen de EU.  Binding van de stagelocatie aan een universiteit is niet noodzakelijk. Er geldt een minimumperiode van 90 dagen bij studie en 60 dagen bij stage. De maximale periode is 12 maanden. Je mag tijdens elke opleidingscyclus (BSc, MSc en PhD) meerdere keren gebruik maken van Erasmus, telkens tot het maximum van 12 maanden.
Heb je geen beurs aangevraagd of heb je nog maanden over, dan mag je deze ook in het jaar direct na je afstuderen als BSc, MSc of PhD nog gebruiken (bijv. voor invulling van wachttijd tussen BSc en MSc Geneeskunde!).

Aanmelding via mail bij de Radboudumc International Office.Voor meer informatie zie ook de website van het centraal international office van de RU.
 

Fondsen

Op basis van een onderzoeksvoorstel voor (substantieel) onderzoek op het terrein van de fondsen kun je een bijdrage krijgen.

lees meer

Fondsen

Op basis van een onderzoeksvoorstel voor (substantieel) onderzoek kun je een bijdrage vanaf € 500,- tot soms wel € 2.000,- krijgen. Bij substantieel moet je vaak denken aan tenminste 6 maanden onderzoek en een vernieuwende onderzoeksvraag binnen een relevant onderwerp.         

Databases

Stichtingen en fondsen


VSB beurs

Talentenbeurs voor hen die na het afstuderen (BA of MA) aanvullende studie of onderzoek willen doen in het buitenland.

lees meer

VSB beurs

Talentenbeurs voor hen die na het afstuderen (BA of MA) minimaal 3 en maximaal 24 maanden aanvullende studie of onderzoek willen doen in het buitenland  (max. € 10.000,-).

Aanvragen via www.vsbfonds.nl/beurzen . Voor meer informatie zie ook de website van het centraal international office van de RU(www.ru.nl/io).

OV vergoeding

Heb je nog recht op een ov-kaart tijdens je buitenlandverblijf, dan kun je ervoor kiezen om deze om te laten zetten in een vergoeding.

lees meer

OV vergoeding

Heb je nog recht op een ov-kaart tijdens je buitenlandverblijf, dan kun je ervoor kiezen om deze om te laten zetten in een vergoeding. De aanvraag hiervoor loopt via de DUO-IBG website: Mijn Duo.

Je moet het formulier 'Aanvraag ov-vergoeding buitenland en/of uitwonendenbeurs' laten tekenen door iemand van het (Radboudumc) International Office.

Extra informatie

Bekijk hier de mogelijkheden voor financiering van je studie of stage. ga naar financiering