Onderwijs Radboudumc Health Academy Patientenadviesraad Onderwijs en Opleiding Radboudumc Health Academy PAR OO

Over de PAR O&O

De PAR O&O is een onafhankelijk adviesorgaan voor alle opleidingsactiviteiten van de Radboudumc Health Academy (RHA). De PAR O&O brengt gevraagd en ongevraagd op met name strategisch niveau advies uit aan de directie van de RHA bij ontwikkelingen binnen de opleidingen.

lees meer

Over de PAR O&O

De PAR O&O is een onafhankelijk adviesorgaan voor alle opleidingsactiviteiten van de Radboudumc Health Academy (RHA). De PAR O&O brengt gevraagd en ongevraagd op met name strategisch niveau advies uit aan de directie van de RHA bij ontwikkelingen binnen de opleidingen waarin de inbreng van patiënten relevant kan zijn.

PAR O&O draagt bij aan de invulling van de missie en visie van de RHA over persoonsgerichte zorg. Een belangrijk uitgangspunt van de RHA in de opleidingen.

Over de PAR O&O

Aandacht voor ervaringsdeskundigheid van de patiënt tijdens de opleiding en nascholing komt ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs en van de zorg, het welzijn en de autonomie van de patiënt.
De PAR O&O voegt patiëntenperspectief toe aan onderwijs- en opleidingsprogramma’s. Speerpunten in de visie van de PAR O&O zijn:
 • Het bevorderen van persoonsgerichte zorg vanuit het perspectief van de patiënt: centraal staat veiligheid, medeverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, transparantie, gedeelde besluitvorming en eigen regie van patiënten voor hun welzijn (incl. gezondheid).
 • De realisatie van dit patiënten perspectief in de opleiding met aandacht voor communicatie met de patiënten en hun omgeving, interprofessioneel opleiden, gedeelde besluitvorming (shared decision making), aandacht voor de context en perspectief van de patiënten en de invloed van hun ziekte op hun leven, en de gevolgen van een behandeling.
 
PAR O&O adviseert de directie en voert gesprekken met medewerkers van de RHA over bovenstaande thema’s om de persoonsgerichte zorg mede vorm te geven. 
 

Wat doet de PAR O&O

De PAR O&O draagt onder meer patiëntleden voor ten behoeve van de diverse overlegorganen binnen de RHA. Gezamenlijk denken ze na over strategische thema’s rondom verbetering en vernieuwing van de opleidingen.

Zo zijn er mede op initiatief van patiënten verschillende programma’s ontwikkeld binnen de opleiding Geneeskunde:
 • Student Meets Patient (SMP): de student ontmoet tijdens de studie geneeskunde meerdere keren een patiënt (SMP-contact) op diverse afdelingen binnen het ziekenhuis, instellingen en huisartspraktijk. De PAR O&O verzorgt binnen het SMP programma jaarlijks colleges voor kleine groepen tweedejaars studenten geneeskunde waarin patiënten over hun ervaringen vertellen en waar alle ruimte is om vragen te stellen.
 • Report Your Own Patient (RYOP): de student werkt een patiëntencontact verder uit naar een onderzoeksvraag.
 • Bring Your Own Patient (BYOP): studenten volgen de eerste twee studiejaren een patiënt uit hun eigen netwerk met een chronische aandoening. Zij bezoeken de patiënt in de thuissituatie, vergezellen hen ook bij bezoeken aan medisch specialisten en andere zorgverleners en krijgen zo een beeld van de patiënt met zijn/haar ziekte en hun context.
Deze patiënten participatie en ervaringen geven verdieping aan de inhoud van de opleiding. Het is een laagdrempelige mogelijkheid om tijdens de opleiding te leren van de ervaringen van de patiënten met de zorg. Patiënten laten daarnaast hun leven buiten hun ziekte zien en hoe ziekte en dagelijks leven elkaar beïnvloeden.


 

Adviezen en acitiveiten van de PAR O&O

Eén van de taken van de PAR O&O is het adviseren van de directie Radboudumc Health Academy. Het gaat daarbij over onderwerpen die de PAR relevant vindt.

lees meer

Adviezen en acitiveiten van de PAR O&O

Eén van de taken van de PAR O&O is het adviseren van de directie Radboudumc Health Academy.  Het gaat daarbij over onderwerpen die de PAR relevant vindt.

Leden van de PAR O&O

Bekijk wie onderdeel uitmaakt van de PAR O&O.

lees meer

Leden van de PAR O&O

De Patiëntenadviesraad bestaat uit de volgende leden:
 • René Tabak, voorzitter
 • Jos Nauts, secretaris
Leden:
 • Kitty Gravemaker
 • Olaf Michielse
 • Marco Miedema
 • Lisette Oliemeulen
 • Anja Ros
 • Erika Straatsma
 • Theo Zanders
De voorzitter en secretaris worden benoemd door de directeur van de RHA. De voorzitter en secretaris vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur van de PAR O&O.

 

Contact

secretaris

Contact