Onderwijs Scholingen 10110 Acute Pediatric Burn Course

Over de cursus

Deze cursus is gericht op de opvang en de eerste 24 uur van kinderen met ernstige brandwonden.

lees meer

Over de cursus

De cursus acute opvang van kinderen met brandwonden (acute pediatric burns course) is voor iedereen in het Radboudumc die te maken heeft of krijgt met de acute behandeling van kinderen met brandwonden zoals kinderintensivisten, kinderanesthesiologen, kinderanesthesiePA’s,  kinderartsen, (kinder)chirurgen, (kinder)traumachirurgen, (kinder)plastisch chirurgen, (kinder)psychologen, maatschappelijk werker, pedagogisch medewerksters, logopedisten, (kinder)ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)revalidatieartsen, gespecialiseerde kinderverpleegkundigen, nazorgverpleegkundigen voor kinderen, diëtisten, microbiologen, psychiaters, (kinder)MDL artsen, (kinder)nefrologen (kiner) KNO-artsen en (kinder)longartsen.

 


In het kort

  • Medisch specialisten, verpleegkundigen, AIOS en voor iedereen in het Radboudumc die te maken heeft of krijgt met de acute behandeling van kinderen met brandwonden.


Aanmelden 18 november

LET OP: Deze training is uitsluitend bedoeld voor medewerkers van het Radboudumc. Bent u geen Radboudumc-medewerker, maar heeft u wel interesse: neem dan contact met ons op. Aanmelden Radboudumc medewerkers

Data 2020

Ook in 2020 worden de cursussen weer gegeven.

lees meer

Data 2020

Voor 2020 worden op de volgende data weer de Acute Pediatric Burn Courses gegeven:
2 april - 7 mei - 17 september - 19 november

 


 


Programma

09.00 Welkom en introductie

09.10 Lezing: epidemiologie, soorten verbrandingen, lokale en systemische respons

09.40 Voorstel rondje, cursisten en faculty

09.45 Lezing: eerste opvang
           stabiliseren  cABCDEffp
           primaire opvang/behandeling brandwonden
           traumaopvang (multitrauma, indicaties opname brandwondencentrum)

10.30 Pauze

10.45 Lezing: Vocht en elektrolyten

11.05 Workshops
           Escharotomie,excisie eschar, wondverzorging do's en dont's
           IV toegang (botnaald) + pijnstilling + benadering kind, posttraumatische stress
           Beoordeling brandwonden:  TVLO, wonddiepte
           Berekening vochtsuppletie + (evt. elektrolytstoornssen)

1
2.45 Lunch

13.30 Lezing: specifieke opvang
           Inhalatieletsel (gas, brand, cyanide/CO intoxicatie)
           Electriciteit
           Chemisch
           Kindermishandeling

14.15 Simulatie, scenario's

16.15 Pauze

16.30 Quiz, certificaat

17.00 Afsluiting

 Sprekers

Faculty members Radboudumc

Dr Ruud Eijk, kinderintensivist
Mw. Wendy Groetelaers, verpleegkundig specialist IC

Dr Joris Lemson, kinderintensivist

Dr Anneliese Nusmeier, kinderintensivist
Dr Edward, Tan, chirurg, hoofd SEH

Prof dr Ulrich, plastisch chirurg, hoofd plastische reconstructieve chirurgie

Dr Mariëlle Vehmeijer, chirurg

Dr Chris Verhaak, klinisch psycholoog

Dr Annelies Zwol, kinderintensivist

 


Meer weten? Neem contact op

Yvonne Savelkoul-Broekman
Projectmedewerker

06-15310241/024-3693437
contact