Onderwijs Scholingen 11252 VRA Niet Aangeboren Hersenletsel

Over de cursus

Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen.

lees meer

Over de cursus

De term Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) omvat diverse oorzaken. In deze cursus zal met name aandacht worden besteed aan de diagnose cerebro vasculair accident (CVA) en traumatisch hersenletsel (THL). Jaarlijks worden ongeveer 85.000 mensen in ziekenhuizen opgenomen met de hoofd- of  nevendiagnose ‘Niet-aangeboren hersenletsel’.

NAH kan leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren, verlies van autonomie en participatieproblemen.  Het behoort tot de taak van de revalidatiearts om in een vroeg stadium een functionele prognose te stellen. Daartoe moet de revalidatiearts kennis hebben van de invloed van de aard, lokalisatie en uitbreiding van het NAH op de prognose en de wijze waarop o.a. sensomotore uitvalsverschijnselen en neuropsychologische stoornissen het toekomstig functioneren kunnen beïnvloeden. Tevens is het van belang dat duidelijk is wat de plaats en positie is van de revalidatiearts in de NAH keten.

In deze cursus wordt met name aandacht besteed aan de diagnose cerebro vasculair accident (CVA) en traumatisch hersenletsel (THL). Onderwerpen van dag 1 zijn pathofysiologie, indicatiestelling en ketenzorg. Dag 2 gaat over de gevolgen van meer of minder gelokaliseerde hersenaandoeningen.


Deze cursus betreft een online cursus waarbij er in de voorbereiding allerlei colleges, filmpjes en lesmateriaal bekeken worden en opdrachten worden uitgevoerd. Tijdens  twee contactmomenten op 28 en 29 januari gaat u met de hoofddocenten in het gesprek rondom de toepassing in uw praktijk.

 

 

 


In het kort

  • aios revalidatiegeneeskunde en revalidatieartsen en overige belangstellenden.


Programma

Meer weten over de inhoud van de cursus? Bekijk hier de cursusfolder en het spoorboekje met het volledige programma.


Meer weten? Neem contact op

Yvonne Savelkoul-Broekman
Projectmedewerker

(06) 15 31 02 41
contact