Onderwijs Alle scholingen PAOT Röntgencursus voor tandartsassistenten en mondhygiënisten - update

Over de cursus

Deze online cursus (via Zoom) is een update radiologie voor tandartsassistenten en mondhygiënisten.

Lees meer

Over de cursus

Toepassing van straling ten behoeve van röntgendiagnostiek is een aan artsen en tandartsen voor­behouden handeling. Er wordt steeds meer gewerkt volgens het teamconcept, waarin naast tandartsen ook andere zorgverleners in opdracht risicovolle handelingen verrichten. Röntgendiagnostiek bestaat uit (minstens) drie onderdelen: de indicatiestelling (tijdens klinisch onderzoek); het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname; het interpreteren van het resultaat van de röntgenopnamen. Het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname kan in opdracht van de tandarts door anderen worden uitgevoerd.

In de Richtlijn Radiologie wordt beschreven dat een assistent onder meer aan regelmatige bij- en nascholing moet hebben deelgenomen, om dit daadwerkelijk te mogen blijven uitvoeren. In deze cursus komen alle relevante onderwerpen aan bod.


In het kort

 • Tandartsassistenten en mondhygiënisten.


 • Leerdoelen

  Leerdoelen:

  Na het volgen van deze scholing heeft u kennis omtrent:

  • eigenschappen van straling
  • gevaren van straling
  • bescherming tegen straling
  • basale anatomie en röntgenanatomie
  • herkennen van fouten in opname en (film)verwerking
  • gebruik apparatuur
  • actuele wet- en regelgeving en richtlijnen

   


 • Spreker

  Dr. Wil v.d. Sanden & Rob in den Bosch


Cursusaanbod PAOT alle cursussen

Bekijk hier het volledige cursusaanbod van PAOT (post-academisch onderwijs tandheelkunde). lees meer

Locatie

Deze cursus vindt plaats via Zoom. Deelnemers ontvangen een Zoom-link.


Meer weten? Neem contact op

Merel Nas
Projectmedewerker

contactformulier


Programma

In deze twee uur durende bijscholing zal op interactieve wijze worden stilgestaan bij de kennis en achtergrondinformatie rondom stralingsbescherming zodat je weer helemaal bijgeschoold bent betreffende de aanbevelingen in de richtlijn Radiologie.

Het programma start om 16.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur.

 • Medewerkers
 • Intranet