Onderwijs Scholingen A0121616 VRA Klinische Epidemiologie en statistiek

Over de cursus

De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen organiseert in samenwerking met de Radboudumc Health Academy de 4-daagse online cursus Klinische Epidemiologie en Statistiek.

lees meer

Over de cursus

 Deze cursus is bedoeld voor eerstejaars aios Revalidatiegeneeskunde. In deze online cursus doe je de benodigde kennis en vaardigheden op het gebied van Klinische epidemiologie en statistiek op.

Na het volgen van deze cursus kun je:

 • Een klinische onderzoeksvraag formuleren.
 • Een gestructureerde zoekstrategie naar literatuur opzetten en uitvoeren.
 • De verschillende statistische methodes die gebruikt worden bij klinisch onderzoek toepassen. 
 • De basisbegrippen validiteit, betrouwbaarheid, en responsiviteit van functionele meetinstrumenten (her)kennen en beoordelen.
 • Reflecteren op de wetenschappelijke integriteit in klinisch onderzoek.
 • Wetenschappelijke onderzoeksartikelen en abstracts kritisch beoordelen.
 • Een keuze maken voor een onderzoeksdesign en hier de voor- en nadelen van beschrijven.
 • De kenmerken, voor- en nadelen, onderzoeksopzet en statistiek bij verschillende soorten onderzoek  beschrijven:
  •    Randomized Controlled Trial
  •    Systematic review en meta-analyse
  •    Diagnostisch en prognostisch onderzoek
 • De opzet en kwaliteit van economische evaluaties toelichten en beoordelen.

Inhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Medische Statistiek 
 • Literatuuronderzoek en bibliometrie
 • Randomized Controlled Trial
 • Functionele diagnostiek
 • Wetenschappelijke integriteit
 • Diagnostiek en prognostiek 
 • Toepassingen met gepubliceerde abstracts
 • Onderzoekdesigns binnen de klinische epidemiologie
 •  Keuze in de zorg: kosteneffectiviteit 
 • Systematisch reviews en meta-analyse
   

Opzet

De online cursus staat open van 4 februari tot en met 14 maart 2021. De onderdelen kunnen op een eigen gekozen tijdstip gevolgd worden, met uitzondering van de live Virtual Classrooms op 4,5, 11 en 12 maart 2021 (zie programma). De studiebelasting bedraagt ongeveer 32 uur, waarvan 16 uur live via de Virtual Classroom. De cursus bestaat uit een mix van zelfstudie en interactie tijdens de online bijeenkomsten. Van de deelnemer wordt verwacht dat de lesstof op de online leeromgeving (Brightspace) voorafgaand aan de cursus bestudeerd wordt. Begin februari krijgen ingeschreven deelnemers meer informatie over het inloggen in de online studie-omgeving (Brightspace) en de Virtual Classrooms.

Cursusleiding

Prof. dr. A.C.H. Geurts, revalidatiearts/epidemioloog, Radboudumc, Nijmegen
 


In het kort

 • Deze cursus is bedoeld voor 1e jaars aios revalidatiegeneeskunde.


Locatie

De cursus vindt online plaats, via Brightspace en met virtual classrooms.

Meer weten? Neem contact op

Birgit Rissenbeek
Projectmedewerker

06 11 77 49 85
contact