Onderwijs Scholingen A0123407 Begeleiden van promovendi

Over de cursus

Dit leertraject is voor beginnend groepsleiders bedoeld die aan de slag gaan met het begeleiden van promovendi. Gedurende vijf dagdelen (inclusief voorbereiding en opdrachten) krijg je tools in handen en reflecteer je op je eigen handelen om beter invulling te geven aan deze rol.

lees meer

Over de cursus

Dit leertraject is voor beginnend groepsleiders bedoeld die aan de slag gaan met het begeleiden van promovendi. Gedurende vijf dagdelen (inclusief voorbereiding en opdrachten) krijg je tools in handen en reflecteer je op je eigen handelen om beter invulling te geven aan deze rol.

Het leertraject gaat uit van 3 principes die bijdragen in je ontwikkeling als begeleider van promovendi. De principes zijn:

 • Persoonlijke ontwikkeling;
 • Kennisontwikkeling;
 • Toepassen in de praktijk door middel van (leer)experimenten.

Tijdens het leertraject staat de relatie tussen jou als begeleider en de promovendus én de relatie tussen jou als begeleider en de rest van de het begeleidingsteam/onderzoeksgroep centraal.

Opbouw leertraject
Het leertraject start met een intake waarin je kennismaakt met de trainers en ingaat op wat je wil bereiken met het leertraject, wat je motivatie is om mee te doen en hoe je het beste leert. Vervolgens zijn er 5 dagdelen waarin verschillende thema’s aanbod komen. De opbouw van de dagen is als volgt:

 • Dagdeel één: kennismaking, reflecteren op het proces van promoveren en procedures/afspraken Graduate School;
 • Dagdeel twee: Interculturele communicatie en scientific integrity;
 • Dagdeel drie en vier: Ontwikkelen van communicatie-en samenwerkingsvaardigheden aan de hand van theorie en casuïstiek, waarbij aandacht is voor situaties/omstandigheden die voor de promovendi belemmerend kunnen maken;
 • Dagdeel vijf: Terug- en vooruitblik, intervisie en ruimte voor verdiepende vragen.

Competenties die centraal staan bij de cursus:

 • Samenwerken: tussen begeleider en promovendus, de opleidingsgroep en met andere relevante partijen op en buiten de eigen afdeling;
 • Communiceren: gesprek met de promovendus gericht op de voortgang: gericht op het herkennen van stagnaties, kunnen switchen in begeleidingsstijlen en leren omgaan en kunnen acteren bij stagnerende voortgang. Feedback vragen en ontvangen van promovendi;
 • Professionaliteit: het leveren van hoogstaande begeleiding op integere, oprechte en betrokken werkwijze door te oefenen met casuïstiek en bespreking ervan in groepsverband. Een kader bieden om dilemma’s in de uitvoering aan te relateren.

Inschrijven

Helaas is het evenement vol

Meer weten? Neem contact op

Marleen Bitter
projectmedewerker

(06) 25 20 16 42
contact

In het kort

 • Beginnend groepsleider die promovendi begeleidt.


 • Dit leer je

  1. Kennis nemen van het begeleidingsproces van promovendi, het promotiereglement, opleidingsreglement en de visie van het Radboudumc op promoveren en het wetenschappelijk carrierepad. Daarbij komt de taakverdeling op de afdeling aan bod, het in-door-en uitstroomproces en de verschillende taken en verantwoordelijkheden op de afdeling. Mogelijke instrumenten voor jou als begeleider worden benoemd alsmede samenwerkingsopties met andere relevante partijen zoals HR, RHA, finance.
  2. Inzicht krijgen in eigen selectieproces en -criteria van promovendi en kennis nemen van de STAR methode voor selectie. Weten welke andere ontwikkelmogelijkheden er binnen het Radboudumc aangeboden worden.
  3. Het structureren van een promotietraject en de verwachtingen van een promotie, en tussen promovendus en begeleider.
  4. Bewust worden van verschillen in communicatie binnen verschillende culturen en hierop in kunnen spelen.
  5. Inzicht in verschillende behoeften van promovendi en dit te leren signaleren bij hen. Hierbij zoomen we verder in op het gesprek met de promovendus en leer je skills verder te ontwikkelen aan de hand van  het PhD Competence Model van de UMCs en de NFU eindtermen van een promotie en de inhoud en voortgang van onderzoek. 
  6. Reflecteren op wetenschappelijke integriteitskwesties en hoe dit bespreekbaar te maken is met collega’s en promovendi.
  7. Het leren toepassen van begeleidingsvaardigheden bij promovendi door te oefenen met verschillende begeleidingsstijlen passend bij het in-door-en uitstroomproces van een promovendus op de afdeling. Resulterend o.a. in een promotie binnen afgesproken tijd.
  8. Omgaan met de promovendus in ‘nood’: stagnerende voortgang, burnoutverschijnselen en ziekte, samenwerkingsproblematiek. Het leren inzetten van verschillende instrumenten en samenwerking met andere partijen binnen en buiten de eigen afdeling.


Locatie

De cursus vindt plaats bij Vergader- en Conferentiecentrum Soeterbeeck

Elleboogstraat 2, 5371 LL Ravenstein

Meer informatie vind je hier.

Routebeschrijving