Onderwijs Scholingen A0125999 VRA Neurogeneratieve aandoeningen

Over de cursus

Tijdens deze cursusdag worden de neurodegeneratieve aandoeningen Multiple Sclerose en M. Parkinson behandeld.

lees meer

Over de cursus

MS is een frequent voorkomende neurologische aandoening op jong volwassen leeftijd en wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan functiestoornissen, beperkingen en een wisselend verloop in de tijd. M. Parkinson en Parkinsonisme komen relatief vaak voor en de incidentie stijgt met het toenemen van de leeftijd. Ook deze aandoeningen worden gekenmerkt door complexe functiestoornissen die wisselen in de tijd en afhankelijk zijn van de juiste instelling op medicatie. Ook wordt hier een grote diversiteit aan beperkingen gezien. De rol en de mogelijkheden van de revalidatiearts staan centraal bij de bespreking van deze, in tijd en progressie wisselende functiestoornissen die tevens gevolgen hebben voor het sociaal functioneren van de patiënt. 

Door middel van voordrachten en interactieve, op casuïstiek gebaseerde workshops zullen de verschillende aspecten van beide aandoeningen worden belicht.

Leerdoel: 

  • De aios kan de oorzaken, pathofysiologie, gevolgen, diagnostiek, prognose, preventie, begeleiding en behandeling van multiple sclerose en Parkinson(isme) en de hierdoor veroorzaakte secundaire stoornissen benoemen en analyseren.
  • De aios kan bij patiënten met multiple sclerose en Parkinson(isme) een revalidatiediagnose en functionele prognose opstellen op het gebied van motorisch, communicatief, cognitief en emotioneel functioneren, en een behandelplan volgens de principes van stepped care in een interprofessioneel, transmuraal team opstellen en uitvoeren.

 

 


Meer weten? Neem contact op

Birgit Rissenbeek
Projectmedewerker

(06) 11 77 49 85
contact

In het kort

  • Deze nascholing is voor aios Revalidatiegeneeskunde.


Tijdsinvestering

Let op: de voorbereiding voor deze cursus is ongeveer 10 uur, hou hier in je planning voor de voorbereiding rekening mee!

Locatie

Ingang: Studiecentrum
Route: 77

bekijk route

Locatie

Bezoekadres

Hippocrates
Studiecentrum
Geert Grooteplein 21
6525 EZ Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 21
Ga naar binnen bij: Studiecentrum
Volg route 77 (Hippocrates)