Onderwijs Scholingen A0127619 Palliatieve zorg Intuitie wijsheid of wetenschap 2022

Over de cursus 18 mei 2022

Tijdens lezingen, discussies en interactieve sessies zullen naast actuele thema’s ook meerdere onderzoeken de revue passeren. Daarbij willen we nadrukkelijk met elkaar in gesprek gaan en samen aan de hand van casuïstiek een vertaalslag maken naar onze dagelijkse praktijk.

lees meer

Over de cursus 18 mei 2022

Tijdens lezingen, discussies en interactieve sessies zullen naast actuele thema’s - zoals advance care planning, palliatieve zorg in de eerste lijn (samen beslissen), integrated medicine (haptonomie), palliatieve zorg in een hospice (multidisciplinaire aanpak) en transmurale zorg - ook meerdere onderzoeken de revue passeren.

Daarbij willen we nadrukkelijk met elkaar in gesprek gaan en samen aan de hand van casuïstiek een vertaalslag maken naar onze dagelijkse praktijk.  

De scholing is primair bestemd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in ziekenhuizen, instellingen en thuiszorg en te maken hebben met patiënten in de palliatieve fase. Daarnaast zijn ook andere mensen die beroepsmatig met palliatieve zorg te maken hebben van harte welkom zoals professionals werkzaam in pijnteams en de medische oncologie.

 

 


 


Meer weten? Neem contact op

Geertje van Duijnhoven
Projectmedewerker

(06) 27 20 95 69
contact

In het kort

  • Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.


Programma

Let op: de scholingsdag is verzet naar 18 mei 2022. U treft hier de oorspronkelijke folder van 20 mei 2020 aan. Het programma kan nog enigszins wijzigen. Bekijk hier de folder