Startdatum

Startdatum 21 oktober 2022 (vervolgdata: 4 november, 11 november, 18 november, 25 november, 2 december, 9 december, 16 december en 23 december)

Onderwijs Scholingen A0131574 Tandheelkundige Preventieassistent Vervolgmodule

Over de cursus

Tandheelkundige Preventieassistente vervolgmodule, tiendaagse theoretische en praktische cursus. lees meer

Over de cursus

Het doel van deze cursus is preventieassistenten die de basisopleiding hebben gevolgd bij te scholen, zodat ze ingeschakeld kunnen worden in de uitvoering van initiële therapie bij parodontitis patiënten (met DPSI categorie B) en de begeleiding en behandeling van patiënten in de nazorgfase.

Inhoud van de cursus:

In theorie en praktijk wordt intensief ingegaan op de bijzonderheden van behandeling, motivatie en begeleiding van parodontitis patiënten in de nazorgfase. De cursist leert preklinisch en klinisch zowel met handinstrumenten als ook met ultrasone apparatuur supragingivale en subgingivale plaque en tandsteen te verwijderen.

Voor de patiëntbehandeling dient de cursist zelf te zorgen voor beschikbaarheid van totaal twee patiënten (met DPSI categorie B).

Na het met goed gevolg afleggen van de cursus, theoretische en klinische eindtoets verkrijgt de cursist het certificaat voor Paro-Preventieassistent.


In het kort

 • Tandartsassistent, er is een maximum van 10 deelnemers.


 • Leerdoelen

  Leerdoelen:

  - Cursist heeft kennis van de anatomie van het gebit en het parodontium in het bijzonder

  - Cursist heeft kennis van de etiologie van parodontitis

  - Cursist heeft kennis van de classificatie van parodontitis

  - Cursist heeft kennis van het Paroprotocol en de DPSI-score

  - Cursist kan een parodontiumstatus maken en interpreteren

  - Cursist heeft basaal inzicht in de parodontale röntgenwaarneming bij intake en herbeoordeling

  - Cursist heeft basale kennis van bepaling van het parodontaalrisico (spiderweb)

  - Cursist heeft kennis van predisponerende factoren en risicofactoren voor het verkrijgen en/of in stand houden en verergeren van parodontitis

  - Cursist heeft kennis van microbiologie bij parodontitis

  - Cursist heeft kennis van de instrumentatietechniek met scalers en curettes en kan deze instrumenten preklinisch en klinisch in pockets t/m 5 mm ten behoeve van plaqueverwijdering correct toepassen

  - Cursist heeft kennis van de werkingswijze en het werken met ultrasoon instrumentarium en kan dit instrumentarium preklinisch en klinisch in pockets t/m 5 mm ten behoeve van plaqueverwijdering correct toepassen

  - Cursist kan adequaat een behandelverslag opstellen

  - Cursist kan handinstrumentarium slijpen

  - Cursist heeft kennis van de parodontale nazorgbehandeling en kan deze behandeling bij een patiënt (met DPSI categorie B) uitvoeren

  - Cursist heeft kennis van etiologie en pathogenese van peri-implantitis 

  Na het volgen van de cursus bent u in staat om:

  Bij parodontitis patiënten (met DPSI categorie B) initiële therapie en nazorgbehandelingen uit te voeren t/m pockets van 5 mm.


Meer weten? Neem contact op

Enna van der Sluis
Projectmedewerker

contactformulier

Cursusaanbod PAOT alle cursussen

Bekijk hier het volledige cursusaanbod van PAOT (post-academisch onderwijs tandheelkunde). lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet