Onderwijs Scholingen A0131576 Met directe etsbruggen kun je alle kanten uit

Over de cursus

De etsbrug kan een fraaie oplossing zijn om tandboogonderbrekingen in het front te sluiten.

lees meer

Over de cursus

In deze cursus wordt ingegaan op diverse behandelopties zoals de autologe etsbrug en de directe composiet-etsbrug. U krijgt inzicht in de te volgen procedures om een directe etsbrug te vervaardigen. Er wordt ingegaan op de verschillende vormen van wapening, hoe deze wapening in de constructie moet worden aangebracht, de keuze voor het aantal pijlerelementen en de vormgeving van de pontic. De toepassingsgebieden zullen aan de hand van casuïstiek worden geïllustreerd. Verder wordt ingegaan op de composietkeuze en waar deze materialen in de brug kunnen worden toegepast. Het fantoomdeel van de cursus richt zich op het oefenen van de verschillende directe technieken. Er kan worden gewerkt met verschillende soorten wapeningen (glasvezels of polyethyleenvezels) en wordt aandacht besteed aan de vormgeving van de pontic. Gezien de aard én complexiteit van de werkzaamheden is het zeer zinvol om uw assistente tegen een geringe vergoeding te laten deelnemen.

De cursus wordt afgesloten met een interactieve nabespreking. Tevens heeft u dan de gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen. U wordt verzocht om –indien u hier gebruik van wilt maken- uiterlijk op 4 oktober 2022 – via mail een casus uit de praktijk aan te leveren. Uiteraard kunt u op de cursusdag zelf ook een USB-stick met lichtfoto’s en eventuele gebitsmodellen meenemen.

 

.


In het kort

 • Tandartsen, er is een maximum van 12 deelnemers.


 • Leerdoelen

  Leerdoelen: 
  -de cursist krijgt inzicht in het toepassingsgebied van de directe composietbrug in het front en van de verschillende soorten wapening
  - de cursist heeft de gelegenheid om zich enkele restauratietechnieken eigen te maken

  Na het volgen van de cursus bent u in staat om: 
  - beslissingen te nemen waardoor het succes van het sluiten van een tandboogonderbreking in het front wordt vergroot
  - het toepassingsgebied van composietbruggen te herkennen
  - een directe etsbrug te vervaardigen.


 • Sprekers

  CV Mw.drs. H.E.C.E. Huijs-Visser
  Hanneke Huijs-Visser is in februari 1999 afgestudeerd als tandarts aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Naast haar werkzaamheden in de algemene praktijk werkt zij sinds 2002 op de afdeling Preventieve en Curatieve Tandheelkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daar houdt ze zich met name bezig met onderwijs in de adhesieve tandheelkunde en in het bijzonder de cosmetische tandheelkunde met composiet. Binnen het Centrum voor Complexe Tandheelkunde behandelt ze patiënten met extreme gebitsslijtage en/of esthetische problemen.  Ze verzorgt voor het Post Academisch Onderwijs Tandheelkunde Nijmegen presentaties en cursussen over de verschillende facetten van de adhesieve tandheelkunde.

  CV Dr. N.J.M. Opdam
  Niek Opdam, is als Universitair hoofddocent verbonden aan het Radboud UMC Nijmegen.  Naast het geven van onderwijs doet hij onderzoek op het terrein van de restauratieve tandheelkunde met als speciale aandachtsgebieden levensduur van restauratief werk in de algemene praktijk, secundaire cariës en gebitsslijtage.  In 1998 promoveerde hij op een proefschrift met als titel "Clinical procedures for posterior composite restorations". Van zijn hand zijn meer dan 100 artikelen in internationale tijdschriften en hij verzorgde lezingen en cursussen in Nederland, België, Duitsland, Groot Brittannië, Denemarken, Noorwegen,Brazilië en de VS. Van 2012-2014 was hij Visiting Professor aan de Federal University of Pelotas, Brazilië. Niek Opdam is voorzitter van de Academy of Operative Dentistry European Section en de practice based research Group van de IADR.  Niek Opdam heeft een parttime verwijspraktijk met als differentiatie de adhesieve tandheelkunde in Ulft in Oost Gelderland. In zijn praktijk behandelt hij veel patiënten met gebitsslijtage. 


Meer weten? Neem contact op

Susanty Lekatompessy
Teamleider Organistatie & Ondersteuning

contactformulier

Cursusaanbod PAOT alle cursussen

Bekijk hier het volledige cursusaanbod van PAOT (post-academisch onderwijs tandheelkunde). lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet