Onderwijs Alle scholingen PAOT Basismodule preventieassistente

Over de cursus

Ben jij tandartsassistent en wil je je verder professionaliseren tot preventie assistent en je verdiepen in de tandheelkundige preventie?

lees meer

Over de cursus

In de tandheelkundige zorg is er veel aandacht voor preventie. Als tandartsassistent mag je in het kader van de Wet BIG taken uitvoeren in opdracht van en onder toezicht van de tandarts, gericht op preventie en mondhygiëne. Taken als het geven van voorlichting, voedingsadvies en instructie mondhygiëne, de PPS score bepalen, het verwijderen van tandplaque en/of supragingivaal tandsteen, polijsten en het appliceren van lokale fluoride worden aangeleerd in deze cursus. De tandarts is en blijft eindverantwoordelijke voor deze taken.

Naast het aanleren van deze vaardigheden is er in de cursus veel aandacht voor professionele houding, communicatie, ergonomie, infectiepreventie en praktijkhygiëne.

De cursus bestaat uit theorie en praktijk. De theorie wordt aangeboden via een online leeromgeving. De cursist kan deze lessen in eigen tijd volgen vanuit huis.

Tijdens de fysieke lesdagen staat met name de praktijk centraal. In onze onderwijskliniek worden de vaardigheden geoefend, waarbij de moeilijkheidsgraad geleidelijk wordt opgevoerd door eerst te oefenen op elkaar, op fantoom en tot slot op patiënten.

Deze cursus is erkend door het Register Preventieassistenten. Na het afronden van deze cursus word je geregistreerd in het Register Preventieassistenten en kun je – onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de tandarts – preventieve werkzaamheden uitvoeren.


In het kort

 • Manon Prick & Sissy Rovers

  Lees meer


  Docenten

  Praktijkdocenten: Manon Prick, mondhygiënist & Sissy Rovers, mondhygiënist


 • Leerdoelen

  Theoretische inhoud van de cursus:

  • Kennis van de anatomie van het gebit en het parodontium
  • Etiologie en pathogenese van cariës en gingivitis
  • Rol van de biofilm
  • Risicofactoren en risicopatiënten
  • Pocketmeting, pocketstatus en PPS score
  • Kennis van hand- en mechanisch instrumentarium
  • Het paroprotocol en het nazorgtraject

  Praktische inhoud van de cursus:

  • Instructies mondhygiëne en voedingsadvies
  • Infectiepreventie en handhygiëne
  • Ergonomie
  • Professionele communicatie
  • Plaquekleuring, polijsten en fluorapplicatie
  • Pocketmeting en parostatus
  • Slijpen van handinstrumenten
  • Scaling met handinstrumenten en ultrasoon op fantoom en op patiënt

Meer weten? Neem contact op

Merel Nas
Projectmedewerker

06-31 01 51 53
contactformulier

Cursusaanbod PAOT alle cursussen

Bekijk hier het volledige cursusaanbod van PAOT (post-academisch onderwijs tandheelkunde). lees meer


Programma

Deze cursus bestaat uit twee delen: theorie en praktijk.

Het theoriegedeelte wordt aangeboden via een online leeromgeving.

Daarnaast zijn er 11 contactmomenten van een dagdeel. Het laatste dagdeel bestaat uit de theorie- en praktijktoetsing.

Als cursist wordt jou gevraagd om op twee momenten een patiënt mee te nemen.

De cursus wordt begeleid door enthousiaste mondhygiënisten die, naast het verzorgen van deze cursus, werkzaam zijn in een praktijk.

 • Medewerkers
 • Intranet